Jei gaunate neįgalumo išmokas, jums bus užtikrinta gera senatvės pensija. Pensija bus pagrįstai proporcinga tokiai pensijai, kokią gautų darbingo amžiaus asmuo. Jums taikomos taisyklės priklausys nuo to, kada gimėte.

Jei gaudami neįgalumo išmokas dirbate, jums bus užtikrinta didesnė senatvės pensija. Kada jūs gausite teisę į senatvės pensiją, priklauso nuo metų, kuriais gimėte.

Jūs gaunate teisę į senatvės pensiją, net jei esate neįgalus. Jei gimėte 1963 m. ar vėliau, jūsų pensijų kaupimo fondas kasmet didės, kol jums sukaks 62 metai. Jei dirbate ir kartu gaunate neįgalumo išmokas, jūsų pensijų kaupimo likutis ir toliau augs net iki 62 metų.

Jei gimėte nuo 1954 m. iki 1962 m., jūsų senatvės pensija bus iš dalies apskaičiuojama atsižvelgiant į jūsų pensijų kaupimo bazę ir iš dalies pagal pensijų taškus, kurie jums sumuojami kiekvienais metais iki 66 metų.

Jei gimėte iki 1954 m., jūsų senatvės pensija apskaičiuojama pagal pensijų taškus, kurie jums bus įskaityti kiekvienais metais iki 66 metų.

Jūs gausite savo senatvės pensiją nuo 67 metų

Jei esate 100 % neįgalus, automatiškai gausite senatvės pensiją, kai jums sukaks 67 metai. Tada jūs gausite pranešimą, kad jūsų neįgalumo išmokos buvo užbaigtos mokėti ir jūs gausite senatvės pensiją nuo tos pačios dienos. Jums nereikia kreiptis dėl senatvės pensijos.

Jei gaunate išlyginamąsias neįgalumo išmokas, kai jums sukaks 67 metai, automatiškai gausite senatvės pensiją, kurios dydis bus artimiausias galimam buvusiam išmokų dydžiui. Galimos senatvės pensijos dydis yra 20%, 40%, 50%, 60%, 80% ir 100%. Jei norite gauti 100% senatvės pensiją, turite kreiptis į NAV.

Jūs galite gauti neįgalumo išmokas ir senatvės pensiją tuo pačiu metu

Jei esate vyresnis nei 62 metų ir turite teisę gauti senatvės pensiją, galite ją sujungti su neįgalumo išmokomis. Bendras negalios ir senatvės pensijos dydis negali viršyti 100 %. Jei turite teisę į išankstinę pensiją (AFP) privačiame sektoriuje, galite prarasti šią teisę, jei gausite neįgalumo išmokas po 62 metų. Kreipkitės į Jungtinę senatvės pensijos sistemą (AFP), jei turite klausimų dėl neįgalumo išmokų ir AFP gavimo kartu.