Reabilitacijos pašalpa užtikrina pajamas tuo laikotarpiu, kai sergate ar esate susižaloję ir jums reikia pagalbos iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos (NAV), kad grįžtumėte į darbą.

Kas gali gauti reabilitacijos pašalpą?

Jūs galite gauti reabilitacijos pašalpą, jei bent 50 proc. sumažėjo jūsų darbingumo galimybės. Pagalbą iš NAV gali sudaryti užimtumo schema, išmokos už gydymą ar kita papildoma pagalba iš NAV.

Jūsų sutrikusio darbingumo priežastis turi būti liga ar sužalojimas. Tai pagerins jūsų darbo galimybes gydantis (užimtumo planu ar per tolesnius veiksmus pagal NAV). Viso to tikslas, kad jūs rastumėte naują darbą ar pasiliktumėte ankstesniame darbe per laikotarpį, kai gaunate reabilitacijos pašalpą.

Norint kreiptis dėl reabilitacijos pašalpos, jums nereikia gauti ligos išmokos ar kitų išmokų iš NAV.

Jei jūs gaunate ligos pašalpą ir ligos išmokų laikas artėja prie pabaigos, turite kreiptis dėl reabilitacijos pašalpos, jei vis dar sergate. Jūs negausite reabilitacijos pašalpos automatiškai.

Jei anksčiau gavote reabilitacijos pašalpą ir vėl susirgote, negaudami teisės į ligos pašalpą, dar kartą galite gauti reabilitacijos pašalpą ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Norėdami gauti teisę į ligos pašalpą, turite būti įdarbintas ir dirbti visą arba ne visą darbo dieną 26 savaites.

Paprastai, norint gauti teisę į reabilitacijos pašalpą, turite būti nacionalinės draudimo sistemos nariu mažiausiai 3 metus. Jei esate įsidarbinęs, pakanka, kad esate valstybės draudimo sistemos narys bent vienerius metus iki jūsų paraiškos pateikimo. Gali būti padarytos išimtys. Sužinokite daugiau apie narystę nacionalinėje draudimo sistemoje.

Jūs turite būti 18–67 metų amžiaus. Jei kreipiatės, kai jūs esate 62–67 metų amžiaus, bendra taisyklė yra ta, kad turėjote gauti pensijos gavimą užtikrinančias pajamas, kurios būtų lygios bazinei nacionalinio draudimo sumai (G) iki gebėjimo dirbti sutrikimo. Gali būti padarytos išimtys.

Paprastai, norint gauti AAP, turite gyventi ir būti Norvegijoje. Skaitykite daugiau apie atostogų nebuvimą ir apsilankymą skiltyje „Pranešti apie pakeitimus“.

Veiklos planas

Jūs galite gauti AAP, kai dalyvaujate grįžimo į darbą veikloje:

 • gydydamiesi;
 • dalyvaudami užimtumo programoje;
 • palaipsniui grįždami į darbą po ligos (darbo testavimas);
 • po NAV įvertinimo, kai gavote gydymą ar darbingumo gebėjimų;
 • jei esate studentas, jūs gaunate medicininį gydymą, kad galėtumėte tęsti studijas, jei neturite teisės gauti ligos stipendiją iš nurodyto mokymo kreditų fondo.

Veikla turi būti aprašyta veiklos plane, kurį sukūrėte su NAV bendrai. NAV privalo kartu su jumis kurti planą. Mes inicijuojame susitikimus ir patikrinimus kaip reikalaujama, kol užsiimate veiklomis. Planas turi būti pritaikytas prie jūsų sveikatos ir funkcinių galimybių, todėl jį reikia vis atnaujinti.

Jei NAV siunčia jums sutartą planą paštu, svarbu pasirašyti planą ir grąžinti jį NAV. Jei nesutinkate su tuo, kas parašyta plane, turite nedelsdami tai aptarti su savo vietiniu NAV biuru. Sužinokite daugiau apie veiklos planą.

Jūs taip pat galite gauti reabilitacijos pašalpą, kai laukiate:

 • bendro jūsų su NAV kuriamo veiklos plano;
 • gydymo ar užimtumo programos.

Jūs taip pat galite gauti reabilitacijos pašalpą kitu laikotarpiu be veiksmų plano. Sužinokite daugiau apie reabilitacijos pašalpą be veiklos plano laikotarpiu.

Pareiga laikytis veiksmų plano

Sąlyga gauti reabilitacijos pašalpą yra ta, kad jūs aktyviai prisidedate prie grįžimo į darbą proceso, t. y.:

 • Jūs turite dalyvauti kuriant veiklos planą.
 • Turite dalyvauti, kai NAV kviečia į susitikimą.
 • Turite pateikti informaciją NAV užklausoms.
 • Turite vykdyti ir užbaigti veiksmų planą.

Turite pranešti NAV priežastis, dėl kurių negalite laikytis sutarto plano. Jei nevykdote sutartos veiklos, NAV gali sumažinti arba sustabdyti jūsų reabilitacijos pašalpą. Skaitykite daugiau apie nedalyvavimą dėl ligos ar atostogų.

Kokią sumą gausite?

Pilna reabilitacijos pašalpa yra lygi 66 % jūsų pajamų. Jūsų reabilitacijos pašalpos dydis nustatomas remiantis jūsų ankstesnėmis pajamomis ir ar turite vaikų.

Galite apskaičiuoti savo dienos sumą, dalydami metinę sumą iš 260. Gauta suma priklausys nuo jūsų pajamų mokesčio tarifo ir darbo užmokesčio dydžio arba pranešimo formos dėl nedalyvavimo, kurią pateikiate kas 14 dienų. Sužinokite daugiau apie reabilitacijos pašalpos apskaičiavimą.

Jei dirbate iki 60 proc. visos darbo dienos, reabilitacijos pašalpa bus sumažinta.

Jei dirbate daugiau nei 60 proc. – reabilitacijos pašalpos (įskaitant priedą už vaikus) negausite.

Kaip ilgai gausite reabilitacijos pašalpą?

Paprastai negalite gauti reabilitacijos pašalpos daugiau nei ketverius metus. Kiek laiko jūs gausite reabilitacijos pašalpą, priklauso nuo to, ar norite dalyvauti su darbu susijusioje veikloje. Todėl pašalpos trukmė kiekvienu atveju skirsis. Tam tikrais atvejais reabilitacijos pašalpa gali būti pratęsiama po ketverių metų, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus atskirą atvejį.

Kaip teikti paraišką?

Pirmiausia turite užsiregistruoti nav.no. Taip pat galite gauti pagalbą iš savo vietinio NAV biuro, kad galėtumėte užsiregistruoti. Galite kreiptis dėl reabilitacijos pašalpos elektroniniu būdu

Paraiškos pateikimas reabilitacijos pašalpai gauti.

Kai kreipiatės dėl reabilitacijos pašalpos, NAV reikalauja tam tikros informacijos, kurią turite pridėti prie prašymo. Vadovaukitės nurodymais, kuriuos gausite.

Kreipdamiesi dėl reabilitacijos išmokos, gausite kelis dokumentus ir sprendimus iš NAV. Peržiūrėkite įvairių sprendimų ir dokumentų sąrašą ir dėl ko galite nesutikti.

Prašymas atnaujinti pašalpą

Jei nuo paskutinės reabilitacijos pašalpos gavimo praėjo mažiau nei 52 savaitės, o jūs nesinaudojote maksimalia 4 metų pašalpos dalimi, galite vėl kreiptis dėl reabilitacijos pašalpos atnaujinimo, jei vėl susergate. Galite kreiptis dėl reabilitacijos pašalpos pratęsimo, nepriklausomai, ar sergate tokia pačia liga, ar nauja liga. Gali būti, kad jūs galėsite atnaujinti reabilitacijos pašalpą nuo tos dienos, kai pateikiate paraišką.

Jūs turite pateikti naują paraišką, jei:

 • Praėjo daugiau nei 52 savaitės nuo paskutinės reabilitacijos pašalpos gavimo;
 • Jūsų byla buvo užbaigta sprendimu galutinai nutraukti pašalpos mokėjimą (žr. NAV sprendimai).

Kada teikti paraišką?

Jūs galite gauti reabilitacijos pašalpą bet kuriuo metu, jei bent 50 proc. sumažėjo jūsų darbingumo galimybės. Anksčiau galite gauti reabilitacijos pašalpą nuo tos dienos, kai pateikiate paraišką.

Jei jūs gaunate ligos pašalpą ir pašalpos mokėjimo metų gale vis dar sergate, reabilitacijos pašalpa gali būti tinkamesnė. Jūs turite kreiptis dėl reabilitacijos pašalpos savarankiškai, skaitykite daugiau apie perėjimą nuo ligos pašalpos į reabilitacijos pašalpą.

Išmokos ir užimtumo statuso forma

Norint gauti reabilitacijos pašalpą, turite pateikti darbo statuso formą kas 14 dienų. NAV naudoja užimtumo vertinimo formą, kad galėtų pakartotinai patikrinti jūsų užimtumą ir apskaičiuoti pašalpą. Skaitykite daugiau apie tai, kaip užpildyti užimtumo statuso formą, kai gaunate reabilitacijos pašalpą

Reabilitacijos pašalpos išmokos yra pagrįstos jūsų pateikta informacija jūsų įdarbinimo statuso formoje. Jei užimtumo statuso forma tinkamai užpildyta ir išsiųsta tinkamu laiku, mokėjimas atliekamas 2–3 dienas po užimtumo statuso formos užregistravimo. Jei pateikiate savo darbo statuso formą per vėlai, atskaitymai bus atliekami su kitomis pašalpos išmokomis, pagal dienų skaičių, kiek įdarbinimo statuso forma buvo pateikta per vėlai.

Reabilitacijos pašalpa yra apmokestinama kaip pajamos ir yra įtraukiama į kaupiamas pensijos pajamas.

Papildomos išmokos

Jei dalyvaujate ar ketinate apsvarstyti užimtumo programą, taip pat galite kreiptis dėl papildomų išmokų:

 • knygoms ir mokomajai medžiagai,
 • kasdienėms kelionėms,
 • transporto išlaidoms grįžtant namo,
 • persikėlimo išlaidoms,
 • vaikų priežiūrai,
 • šeimos narių globai ir slaugai,
 • papildomoms namų išlaidoms.

Skaitykite daugiau apie papildomas išmokas ir kaip pateikti paraišką.

Transporto subsidijos

Jei dėl ligos ar sužeidimo laikinai negalite keliauti į ir iš darbo vietos arba iš jūsų įprastos mokymosi vietos, galite gauti kelionių subsidijas (vietoj AAP). Jūs turite pateikti paraišką ir išduotą gydytojo pažymą, kuri parodo, kad negalite įprastai keliauti dėl ligos ar sužalojimo, o kitais atvejais – nedarbingumo pažymėjimą.

Transporto subsidijos padengs reikiamas papildomas išlaidas, kurių reikės keliaujant į ir iš savo darbo vietos ar studijų vietos.

Savo verslo sukūrimas

Galite kreiptis dėl reabilitacijos pašalpos ribotam laikotarpiui, kol įsisteigiate savo verslą: iki 6 mėnesių plėtrai ir (arba) 3 mėnesiams pradiniame etape.

Tai reikalavimas, kuris reiškia, kad sukurdami savo verslą, galite save išlaikyti kartu gaudami neįgalumo išmokas. Galite kreiptis tik tuo atveju, jei planuojate pradėti naują verslą.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip elgtis, susisiekite su savo vietiniu NAV biuru. Jūs turite pateikti paraišką atskiroje paraiškos formoje, žr. skyrelyje “Skjema”.

Pranešimas apie pakitimus

Jei reabilitacijos pašalpos gavimo sąlygos nebebus tenkinamos, jūs neteksite teisės į šią pašalpą ir ji bus sustabdyta. Skaitykite apie reabilitacijos pašalpos nutraukimą, pašalpos sustabdymo, priėmimo į įstaigą ir kt. atvejus.

Jei pasikeičia jūsų pajamos, šeimos ir (arba) darbo situacija arba planuojate gyventi užsienyje, tai gali turėti įtakos sumai, kurią gaunate iš NAV.

Praneškite NAV kuo greičiau, jei jūs:

 • įsidarbinate pilnu ar puse etato;
 • iš dalies arba visiškai pasveikstate;
 • atsisakote užimtumo programos ar gydymo;
 • vykstate atostogų ar gaunate nedarbingumo pažymą (Sužinokite daugiau apie atostogų nebuvimą (apsistojimą užsienyje) ir užpildykite paraiškos formą.);
 • persikeliate į užsienį (Sužinokite daugiau apie persikėlimą į užsienį.);
 • esate sulaikytas, atliekate bausmę ar dalyvaujate apsaugos programoje;
 • Jei pasikeičia adresas arba banko sąskaitos numeris, jūs galite pakeisti laikiną pašto adresą ir banko sąskaitos numerį patys;
 • persikeliate į ligoninę ar įstaigą;
 • ketinante keliauti ar persikelti gyventi į užsienį;
 • gaunant pensiją iš kitos pensijų sistemos;
 • rūpinatės vienu ar daugiau vaikų;
 • gaunant vaiko pašalpą (vaikui gaunant pajamų);
 • turite kitą informaciją, kuri gali įtakoti jūsų teisę į išmokas.

Jūs įsipareigojate informuoti NAV apie savo padėtį, pateikdami darbo statuso formą ir pranešdami apie visus pakeitimus. Tokiu būdu jūsų byla bus tinkamai apdorota ir gausite teisingą sumą. Sužinokite daugiau apie reabilitacijos pašalpą gaunančių asmenų teises ir pareigas.