Jei išeisite į senatvės pensiją ir pasikeis pajamos, šeimyninė padėtis arba išvyksite gyventi į užsienį, tai gali daryti įtaką jūsų mokėjimams, gaunamiems iš NAV. Tokiais atvejais turite nedelsdami pranešti NAV.

Santuokinio statuso pasikeitimas

Jūsų santuokinė padėtis yra svarbi jūsų pensijos apskaičiavimui. Jei jūsų šeimyninė padėtis pasikeičia, pvz., jei jūs tampate kartu gyvenančiu partneriu, susituokiate ar išsiskiriate, privalote pranešti apie tai NAV. Jūsų antrosios pusės pensija ar pajamos gali daryti įtaką jūsų pensijos apskaičiavimui.

Sutuoktinio pajamų pokytis

Jūsų sutuoktinio, partnerio ar kartu gyvenančio partnerio pajamos gali daryti įtaką jūsų pensijos apskaičiavimui. Todėl svarbu, kad jūs praneštumėte NAV, jei jūsų sutuoktinis gauna pajamas, dvigubai didesnes už nacionalinį draudimo bazinį dydį, o anksčiau jo ar jos pajamos buvo mažesnės už šį dydį. Taip pat privalote pranešti NAV, jei jūsų sutuoktinis nebegali gauti pajamų arba jos yra mažesnės nei dviguba bazinė suma.

Ar išlaikote sutuoktinį ar vaikus?

Išlaikymo išmokos apima vaiko ir sutuoktinio priedą. Šie priedai apskaičiuojami patikrinus materialinę padėtį, todėl svarbu pranešti NAV apie pajamų pokyčius tiek jums, kaupiant senatvės pensiją, tiek apie jūsų išlaikytinius. Pajamos apima darbo pajamas, pensijas ar kitus mokėjimus iš NAV, ir pensijas ar kitas išmokas iš kitų pensijų sistemų.

Jei gaunate papildomą pašalpą vaikui ir gyvenate kartu su kitu tėvu, taip pat turite pranešti apie tėvo pajamų pokyčius.

Persikėlimas į užsienį

Jei persikeliate gyventi į užsienį, privalote pranešti NAV. Taip pat svarbu patikrinti savo teises prieš persikeliant ir sužinoti, kas gali apriboti jūsų teisę į pensiją, gaunamą iš Norvegijos.

Senatvės pensija įstaigoje

Buvimas valstybinėje sveikatos priežiūros įstaigoje gali daryti įtaką jūsų senatvės pensijos mokėjimui. Jūsų senatvės pensija bus sumažinta nuo ketvirto mėnesio po persikėlimo į įstaigą. Pavyzdžiui, tai taikoma asmenims, esantiems psichiatrijos įstaigose. Jei išlaikote sutuoktinį ar vaikus, jūsų senatvės pensija nebus sumažinta.

Jei gydotės stacionare, jūs išlaikote visas savo pensijų išmokas.

Jei jus priimamas į savivaldybės slaugos namus, jūsų pensija nebus sumažinta, bet jūs mokėsite mokestį vietinės valdžios institucijoms. Vietos valdžios institucijos gali prašyti NAV atskaityti šią sumą iš jūsų pensijos.

Senatvės pensija kalėjime

Jei esate įkalintas, jūs gausite savo senatvės pensiją tą mėnesį, kurį pradėsite atlikinėti bausmę ir mėnesį po bausmės atlikimo. Po to jūsų pensijos išmokos bus sustabdytos. Jei išlaikote vaikus, jūs vis tiek gausite 50 proc. savo senatvės pensijos.