Gyvenote Norvegijoje ilgiau nei penkerius metus?

Jei esate Norvegijoje bent penkerius metus, galite kreiptis dėl teisės nuolat gyventi Norvegijoje. Turėdami šią teisę galite nuolat gyventi ir dirbti Norvegijoje. Jūsų šeimos nariai taip pat gali turėti turėti teisę nuolat gyventi Norvegijoje, nepriklausomai nuo to, ar jie yra ES/EEE piliečiai.

Kai kreipsitės dėl teisės nuolat gyventi Norvegijoje, UDI nuspręs, kuriai grupei priklausote ir ar atitinkate reikalavimus. Čia galite patikrinti, kokie reikalavimai taikomi įprastai prašančiųjų nuolat gyventi grupei. Turėkite omenyje, kad galite priklausyti daugiau nei vienai grupei.

 

Kuriai grupei jūs priklausote?

Įmonės darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo

Reikalavimai gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje

Norėdami gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje, Norvegijoje turite būti pragyvenę penkis metus be pertraukų nuo tada kai gavote registracijos patvirtinimą.

Jei esate įmonės darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, jums gali būti suteikta teisė nuolat gyventi Norvegijoje po trumpesnio laikotarpio, jei jūs:

 • išeinate į pensiją anksčiau laiko ar išeinate į pensiją pagal nustatytą amžiaus ribą ir Norvegijoje be pertraukų gyvenote daugiau nei tris metus ir dirbote bent pastaruosius 12 mėnesių;
 • Norvegijoje be pertraukų gyvenote bent du metus;
 • tapote nuolatiniu bedarbiu dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, dėl kurios jums buvo suteikta teisė į visas ar dalį išmokų (tokiais atvejais netaikomi reikalavimai dėl Norvegijoje pragyvento laiko);
 • dirbote ir gyvenote Norvegijoje tris metus be pertraukų, tačiau dabar dirbate kitoje EEE šalyje ir bent kartą per savaitę važiuojate į savo gyvenamąją vietą Norvegijoje.

Šios išimtys taip pat bus taikomos jūsų šeimos nariams, kurie gyvena su jumis.

Norvegijoje pragyvento laiko apskaičiavimas

Pragyventas laikas pradedamas skaičiuoti nuo to laiko, kai pirmą kartą užsiregistravote policijoje ir gavote registracijos patvirtinimo pažymėjimą.

Nebuvimo šalyje laikas, kuris nebus įtrauktas į apskaičiuojamą pragyventą laiką Norvegijoje

„Gyvenimo šalyje laikotarpis be pertraukų“ reiškia, kad jūs negyvenote užsienyje ilgiau nei šešis mėnesius per metus. Ilgesni vizitai užsienyje yra galimi, jei jie yra trumpesni nei 12 mėnesių ir užsienyje gyvenote dėl šių priežasčių:

 • nėštumo arba gimdymo;
 • sunkios ligos;
 • atlikote mokslinius tyrimus, studijavote ar buvote stažuotėje;
 • užsienyje atlikote komandiruotę;
 • atlikote karinę arba pilietinę nacionalinę tarnybą (šiuo atveju, užsienio šalyje galite gyventi ilgiau nei 12 mėnesių).

Jei buvo laikotarpiai, kai nedirbote dėl nuo jūsų nepriklausomų priežasčių, dirbote su pertraukomis ar negalėjote dirbti dėl sunkios ligos ar nelaimingo atsitikimo, šį laikotarpį privalote įtraukti į šalyje pragyventą laiką (https://www.udi.no/en/want-to-apply/permanent-residence/permanent-right-of-residence-for-eueea-nationals/employee-or-self-employed-person/how-to-apply-for-permanent-right-of-residence/?c=ltu).

 

Šeimos nariai

Reikalavimai gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje

Norėdami gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje, Norvegijoje turite būti pragyvenęs penkis metus be pertraukų nuo tada kai gavote registracijos patvirtinimą.

Kai kuriems asmenims teisė nuolat gyventi Norvegijoje gali būti suteikta nepasibaigus penkių metų terminui

Jei jūsų šeimos narys Norvegijoje dirba arba atlieka savarankišką veiklą, jums gali būti suteikta teisė nuolat gyventi Norvegijoje po trumpesnio laikotarpio, jei jūsų šeimos narys:

 • išėjo pensiją anksčiau laiko ar išėjo į pensiją pagal nustatytą amžiaus ribą ir Norvegijoje be pertraukų gyveno daugiau nei tris metus ir dirbo bent pastaruosius 12 mėnesių;
 • Norvegijoje be pertraukų gyveno bent du metus;
 • tapo nuolatiniu bedarbiu dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos,  dėl kurios jam buvo suteikta teisė į visas ar dalį išmokų (tokiais atvejais netaikomi reikalavimai dėl Norvegijoje pragyvento laiko);
 • dirbo ir gyveno Norvegijoje tris metus be pertraukų, tačiau dabar dirba kitoje EEE šalyje ir bent kartą per savaitę važiuoja į savo gyvenamąją vietą Norvegijoje.

Jeigu jūsų šeimos narys dirba Norvegijoje, jums taip pat gali būti suteikta teisė nuolat gyventi Norvegijoje, jei:

 • darbuotojas mirė ir jūs teisėtai gyvenote Norvegijoje du metus be pertraukų;
 • darbuotojas mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgęs profesine liga.

Norvegijoje pragyvento laiko apskaičiavimas

Pragyventas laikas pradedamas skaičiuoti nuo to laiko, kai pirmą kartą užsiregistravote policijoje ir gavote registracijos patvirtinimo pažymėjimą.

Nebuvimo šalyje laikas, kuris nebus įtrauktas į apskaičiuojamą pragyventą laiką Norvegijoje

„Gyvenimo šalyje laikotarpis be pertraukų“ reiškia, kad jūs negyvenote užsienyje ilgiau nei šešis mėnesius per metus. Ilgesni vizitai užsienyje yra galimi, jei jie yra trumpesni nei 12 mėnesių ir užsienyje gyvenote dėl šių priežasčių:

 • nėštumo arba gimdymo;
 • sunkios ligos;
 • atlikote mokslinius tyrimus, studijavote ar buvote stažuotėje;
 • užsienyje atlikote komandiruotę;
 • atlikote karinę arba pilietinę nacionalinę tarnybą (šiuo atveju, užsienio šalyje galite gyventi ilgiau nei 12 mėnesių).

 

Kiti ES/EEE piliečiai

Reikalavimai gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje

Norėdami gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje, jūs privalote:

 • Norvegijoje turite būti pragyvenęs penkis metus be pertraukų nuo tada kai gavote registracijos patvirtinimą.
 • gyventi Norvegijoje ir dirbti, užsiimti savarankiška veikla, dirbti paslaugų tiekėju, turėti pakankamai asmeninių lėšų, arba studijuoti.

Norvegijoje pragyvento laiko apskaičiavimas

Pragyventas laikas pradedamas skaičiuoti nuo to laiko, kai pirmą kartą užsiregistravote policijoje ir gavote registracijos patvirtinimo pažymėjimą.

Nebuvimo šalyje laikas, kuris nebus įtrauktas į apskaičiuojamą pragyventą laiką Norvegijoje

„Gyvenimo šalyje laikotarpis be pertraukų“ reiškia, kad jūs negyvenote užsienyje ilgiau nei šešis mėnesius per metus. Ilgesni vizitai užsienyje yra galimi, jei jie yra trumpesni nei 12 mėnesių ir užsienyje gyvenote dėl šių priežasčių:

 • nėštumo arba gimdymo;
 • sunkios ligos;
 • atlikote mokslinius tyrimus, studijavote ar buvote stažuotėje;
 • užsienyje atlikote komandiruotę;
 • atlikote karinę arba pilietinę nacionalinę tarnybą (šiuo atveju, užsienio šalyje galite gyventi ilgiau nei 12 mėnesių).