Tėvystės išmokų laikotarpį sudaro tėvo kvota, motinos kvota ir bendras laikotarpis.

Tėvystės išmokos turi būti išnaudojamos iki vaikui sukaks 3 metai. Įvaikinimo atveju jūs privalote pateikti prašymą gauti tėvystės išmokas per pirmuosius tris metus nuo tos dienos, kai pradėjote rūpintis vaiku iki jam sukaks 15 metų.

Tėvo kvota

  • Nuo 2018 m. liepos 1 d. tėvo kvota yra 15 savaičių, jei tėvai pasirinko 100 % dydžio tėvystės išmokas.
  • Nuo 2019 m. sausio 1 d. tėvo kvota yra 19 savaičių, jei tėvai pasirinko 80 % dydžio tėvystės išmokas.
  • Norint gauti tėvystės išmokas, tiek tėvas, tiek motina turi būti sukaupę individualias teises gauti tėvystės išmokas. Skaitykite daugiau apie savo teises, jei motina negali gauti tėvystės išmokų.
  • Jei motina yra vieniša, viena rūpinasi vaiku, jai priklauso tėvystės išmokos. Motina gali kreiptis, kad tėvo dalis būtų perleista jai. Tėvams susitarus, tėvas gali prašyti tėvo dalies, tačiau tėvui dėl to reikės kreiptis atskirai, pridedant motinos sutikimą, kad vaiku rūpinsis tomis dienomis, dėl kurių ir teikia prašymą.
  • Jei motina neturi teisės į tėvystės išmokas ir gavo vienkartinę išmoką, jūs neturite teisės gauti tėvo dalies.
  • Jei tėvas nesukaupė asmeninių teisių į tėvystės išmokas, tėvo dalis perleidžiama motinai.

Jei neprašysite savo tėvystės išmokų dalies, jūs neteksite šių savaičių išmokų laikotarpio, pavyzdžiui, jei dėl ligos negalite rūpintis vaiku. Tokiu atveju tėvo dalis gali būti perleidžiama motinai, jei ji pateikia prašymą NAV.

Motinos-partnerės (2 moterys auginančios vaiką) turi tas pačias teises kaip 2 tėvai auginantys vaiką.

 

Kaip pateikti prašymą tėvystės išmokoms gauti?

Galite reikalauti savo tėvo kvotos jums reikalingu laiku –  tėvystės išmokų laikotarpiu, išskyrus savaites iki nustatytos gimdymo datos ir pirmąsias šešias savaites po gimimo. Dėl medicininių priežasčių šios savaitės skirtos motinai.

Galite pasirinkti gauti tėvystės dalį kaip vieną tęstinį laikotarpį arba išdėstytas dalimis išmokas. Jei norėtumėte atidėti savo tėvo kvotos gavimą, jūsų prašymą NAV turi gauti ne vėliau kaip paskutinę bendrojo laikotarpio dieną. Jei paraišką pateiksite per vėlai, prarasite tėvystės išmokų dienas. Paskutinė bendrojo išmokų laikotarpio data nurodoma motinai išsiunčiant pranešimą apie gaunamas išmokas.

Jei norite gauti tėvo kvotą iškart po bendro laikotarpio išmokų, nepamirškite pateikti prašymą tinkamu laiku.

Tėvystės daliai gauti netaikomi motinos veiklos/darbo užimtumo reikalavimai.

 

Motinos kvota

  • Nuo 2018 m. liepos 1 d. motinos kvota yra 15 savaičių, jei tėvai pasirinko 100 % dydžio tėvystės išmokas.
  • Nuo 2019 m. sausio 1 d. motinos kvota yra 19 savaičių, jei tėvai pasirinko 80 % dydžio tėvystės išmokas.
  • Norint gauti motinos dalį, turite būti sukaupusi individualias teises gauti tėvystės išmokas.

Dėl medicininių priežasčių motinystės dalies turite reikalauti 6 savaitėms iš karto po gimdymo. Likusių 4 savaičių išmokas galite gauti po to, arba pasirinkti vadinamąsias mokamas dalimis tėvystės išmokas.

Kalbant apie gimdymą, 3 savaitės iš bendro išmokų laikotarpio yra skirtos motinai ir turi būti išnaudojamos iki nustatytos datos.

Šios 9 savaitės yra ištisinės, išmokų per jas negalima skirstyti dalimis ar atidėti.

Motina gali pradėti gauti tėvystės išmokas likus 12 savaičių iki nustatyto gimdymo termino. Tokiais atvejais šios savaitės bus atimtos iš bendro laiko.

Motinystės daliai gauti netaikomi tėvo veiklos/darbo užimtumo reikalavimai.

 

Svarbi informacija apie tėvo ar motinos kvotos atidėjimą

Galite nuspręsti atidėti savo dalies gavimą kol vaikas bus vyresnis, tačiau turite pateikti paraišką dėl atidėjimo. NAV jūsų paraišką turi gauti ne vėliau kaip paskutinę bendrojo laikotarpio dieną. Ši data yra nurodyta laiške, kuriame motina informuojama, kad gaus tėvystės išmokas. Jei paraišką pateiksite per vėlai, prarasite tėvystės išmokų dienas. Pavyzdžiui, jei jūsų paraišką NAV gaus penkiomis dienomis vėliau, jūs prarasite penkias dienas iš savo motinystės išmokų dalies.

 

Bendras laikotarpis

Bendras tėvystės išmokų laikotarpis prasideda po 3 savaičių nuo nustatytos gimdymo datos. 15 arba 19 savaičių tėvo kvota ir 15 arba 19 savaičių motinos kvota atimama iš viso tėvystės išmokų laikotarpio. Todėl bendras laikotarpis yra 16 arba 18 savaitės, priklausomai nuo to, ar pasirinkote 100 % ar 80 % dydžio išmokas. Jei gimdoma po nustatytos datos, šios dienos bus atimamos iš bendro laiko. Likęs bendras laikotarpis gali būti paskirstytas tėvams, remiantis jų pasirinkimu.

Jei tėvas reikalauja viso ar dalinio bendrojo laikotarpio, motina turi atitikti tam tikrus veiklos/darbo užimtumo reikalavimus.

 

Kaip pateikti prašymą tėvystės išmokoms gauti?

Turite pateikti prašymą dėl tėvystės išmokų gavimo – motinos kvotos, tėvo kvotos ir bendro laikotarpio. Norint gauti tėvystės išmokas laiku ir jų neprarasti, turite kreiptis laiku.

Galite kreiptis dėl tėvystės išmokų internetu („Ditt NAV“ savitarnoje).

Jūsų darbdavys gali reikalauti kompensacijos iš nacionalinės draudimo sistemos, jei mokės visą darbo užmokestį per jūsų vaiko priežiūros atostogas. Norėdamas tai padaryti, jūsų darbdavys privalo pažymėti atitinkamą langelį pajamų ir mokesčių informacijos formoje, nurodydamas, kad tėvystės išmokos būtų pervedamos darbdaviui. Tačiau, kaip darbuotojas, vis tiek turite pateikti atskirą prašymą dėl tėvystės išmokų, kad darbdavys galėtų gauti kompensaciją.

Jei turite klausimų, galite susisiekti su NAV tel.: 55 55 33 33.

 

Pranešimas apie pakitimus

Jei jūsų pajamos ar šeimos ir (arba) darbo situacija pasikeičia arba planuojate apsigyventi užsienyje, tai gali labai paveikti NAV mokamų išmokų sumą Štai kodėl jūs turite nedelsdami pranešti apie bet kokius pakitimus NAV.