Tėvystės išmokos skiriamos tėvams užtikrinti pajamas, susijusias su vaiko gimimu ar įvaikinimu.

Kas gali gauti tėvystės išmokas?

Turite teisę gauti tėvystės išmokas, jei dirbote pagal darbo sutartį ir gavote pajamas bent šešis iš 10 mėnesių iki tėvystės išmokų laikotarpio pradžios. Visos dienos, kurias dirbote, yra priskaičiuojamos. Taip pat yra priskaičiuojamos nedarbo dienos su sąlyga, kad darbo laikotarpis truko mažiausiai keturias savaites ir kad nėra didesnio nei 14 nedarbo dienų tarpo. Jei dirbote kitoje EEE šalyje, šis laikotarpis gali būti pridedamas prie jūsų darbo užmokesčio laikotarpio Norvegijoje. Tačiau, kai bus pradedamas skaičiuoti tėvystės išmokos laikotarpis, jūsų paskutinė įdarbinimo vieta turi būti/buvo Norvegijoje.

Jei susitariate su savo darbdaviu, kad dirbate slenkančiu grafiku, dienos, kuriomis nedirbate, taip pat bus įtrauktos, net jei dirbate rečiau nei kas 14 dienų.

Jūsų metinės pajamos turi viršyti bent pusę bazinio nacionalinio draudimo sumos (G).

Laikotarpiai, kai gavote kurią nors iš toliau nurodytų išmokų, laikomi lygiaverčiais darbui:

 • Ligos išmokos;
 • Tėvystės išmokos;
 • Nėštumo išmokos;
 • Priežiūros išmokos, susijusios su vaiko ar vaiko prižiūrėtojo liga;
 • Slaugos pašalpos ir mokymosi (susijusio su priežiūra) išmokos;
 • Bedarbio išmokos;
 • Reabilitacijos išmokos;
 • Grynųjų pinigų priežiūros išmokos.

Kitos aplinkybės taip pat gali būti lygiavertės mokamam darbui. Tai apima:

 • Mokėjimus iš darbdavio dėl tolesnio ar tęstinio mokymosi;
 • Išeitinę kompensaciją (Ventelønn);
 • Karinę ar civilinę pradinę tarnybą arba privalomą civilinės gynybos tarnybą;
 • Išmokas iš darbdavio pasibaigus įdarbinimui.

Jei neturite teisės gauti tėvystės išmokų, jums gali būti skiriama vienkartinė išmoka.

Tėvystės išmokos yra padalintos į tris dalis: Motinos dalį, tėvo dalį (dar vadinama tėvystės atostogomis) ir bendrą laikotarpį. Tėvas turi teisę gauti savo dalį tik tuo atveju, jei motina sukaupė teisę į tėvystės išmokas. Jei motina tokių teisių nėra sukaupusi, tėvas gali sukaupti nepriklausomas tėvystės išmokas.

Jei norite tuo pačiu metu gauti tėvystės išmokas, yra tam tikrų apribojimų. Skaitykite daugiau apie sutampančius/lygiagrečius prašymus.

 

Kokio dydžio išmokas gausite?

Jei esate įdarbintas, tėvystės išmokos paprastai apskaičiuojamos atsižvelgiant į jūsų pajamas tėvystės atostogų pradžioje. Pasinaudokite tėvystės išmokų skaičiuokle, kad apskaičiuotumėte, kokias išmokas gausite.

Darbuotojai taip pat turi teisę į atostoginį mokestį pagal tai, kokias tėvystės išmokas gauna. Tai tik pirmosios 15 ar 19 savaičių (priklausomai nuo jūsų tėvystės atostogų trukmės) iš bendro tėvystės išmokų laikotarpio, kurio metu suteikiamos atostogų išmokos iš NAV.

Jei dirbate savarankiškai arba esate laisvai samdomas darbuotojas, tėvystės išmokos paprastai apskaičiuojamos pagal jūsų vidutines pajamas, nurodytas mokesčių deklaracijoje, kurias gavote per pastaruosius tris metus.

Tėvystės išmokos mokamos pagal dienos užmokesčio vidurkį. Viena tėvystės išmokų savaitė atitinka penkias išmokų dienas. Tai reiškia, kad už šeštadienius ir sekmadienius jums tėvystės išmokos nebus mokamos.

NAV išmokos neviršija šešis kartus didesnių už nacionalinę draudimo bazinę sumą pajamų.

 

Kiek laiko gausite tėvystės išmokas?

Kai kreipiatės dėl tėvystės išmokų, turite pasirinkti – ar gauti 100 proc. ar 80 proc. Bendras tėvystės išmokų laikotarpis gimdymo atveju yra 46 savaitės 100 proc. buvusių pajamų arba 56 savaitės 80 proc. buvusių pajamų. Tėvai turi pasirinkti to pačio dydžio išmokas.

3 savaitės (15 darbo dienų) tėvystės išmokų laikotarpio yra skirtos motinai ir turi būti panaudotos iki nustatytos datos. Šių savaičių negalima naudoti po vaiko gimimo. Jei pagimdoma, pavyzdžiui, vieną savaitę iki nustatytos datos, išmokos už šią savaitę vėliau nebegausite.

Jei gimdoma po nustatytos datos, šios dienos bus atimamos iš bendro laiko.

Motina gali pradėti gauti tėvystės išmokas likus 12 savaičių iki nustatyto termino. Tokiais atvejais laikas, kai viršijamos 3 savaitės, bus išskaičiuotas iš bendro laikotarpio.

Įvaikinant, tėvystės išmokos pradedamos mokėti nuo vaiko globos pradžios. Taigi bendras tėvystės išmokų mokėjimo laikotarpis yra 46 savaitės 100 proc. dydžio arba 56 savaitės 80 proc. dydžio.

Visa išmokėta tėvystės išmoka bus didesnė, jei pasirinksite 100 proc. dydį. Kai kurios šeimos nusprendžia pasirinkti 100 proc. tėvystės išmokas, o paskui naudoja neapmokamas atostogas. Jei imsite neapmokamas atostogas ilgiau nei 14 dienų, tai gali daryti įtakos jūsų ligos išmokoms ir slaugos pašalpai.

Jei pagimdote dvynius arba tuo pat metu įvaikinate kelis vaikus, tėvystės išmokų laikotarpis pratęsiamas penkias savaites už kiekvieną papildomą vaiką, jei pasirinkote 100 proc. išmokas. Jei pasirinkote 80 proc. išmokas, laikotarpis pratęsiamas septyniomis savaitėmis už kiekvieną papildomą vaiką.

 

Tėvystės atostogų pasiskirstymas

Motinystės ir tėvystės dalys yra po 15 arba 19 savaičių.

Pirmosios šešios savaitės po gimdymo yra skirtos motinai ir sudaro motinos išmokos dalį.

Bendras tėvystės išmokų laikotarpis prasideda po 3 savaičių po nustatytos gimdymo datos – 15 arba 19 savaičių tėvo dalis ir 15 arba 19 savaičių motinos dalis yra atimama iš viso tėvystės išmokų laikotarpio. Todėl bendras laikotarpis yra 16 ar 18 savaičių, priklausomai nuo to, ar pasirinkote 100%, ar 80% dydžio išmokas. Jei gimdoma po nustatytos datos, šios dienos bus atimamos iš bendro laikotarpio. Likęs bendras laikotarpis gali būti paskirstytas tarp jūsų, kaip patys pasirinksite.

SVARBŪS POKYČIAI NUO 2019 m. sausio 1 d. Kai kreipiatės dėl tėvystės išmokų, turite pasirinkti – ar gauti 100 proc. ar 80 proc. išmokų. Bendras tėvystės išmokų laikotarpis gimdymo atveju yra 46 savaitės – 100 proc. buvusių pajamų arba 56 savaitės – 80 proc. buvusių pajamų. Tėvai turi pasirinkti tokio pačio dydžio išmokas. Nuo 2019 m. sausio 1 d., gavus patvirtinimą dėl išmokų mokėjimo, nebus galima pakeisti išmokų procentų.

Motina gali pradėti gauti tėvystės išmokas likus 12 savaičių iki nustatyto gimdymo termino. Tokiais atvejais šios savaitės bus atimtos iš bendro laiko.

Jei tėvas ketina pasinaudoti kai kuriomis savaitėmis bendrame atostogų laikotarpyje, yra tam tikrų sąlygų, kurias turi atitikti motinos profesinė veikla. Jei tėvas nori atidėti savo tėvystės atostogas, jis turi pateikti atitinkamą paraišką. Norint išvengti išmokų dienų praradimo, NAV turi gauti šią paraišką ne vėliau kaip paskutinę bendro laikotarpio dieną.

Jūs neprivalote išnaudoti visų tėvystės išmokų per vieną nenutrūkstamą laikotarpį. Pavyzdžiui, jūs galite atidėti savo tėvystės išmokų laikotarpį, jei susirgsite ar susižeisite, ir reikės kad kas nors padėtų rūpintis vaiku arba jei norėsite dirbti visą darbo dieną. Tai vadinama laipsninėmis tėvystės išmokomis.

Jūs netenkate teisės į tėvystės išmokas po to, kai vaikui sueina trys ar daugiau metų nuo to laiko, kai pradėjote rūpintis vaiku. Jei iki šio laiko vis dar turite neišnaudotų išmokų dienų, jūs išmokų nebegausite.

Jei susilaukiate dar vieno vaiko iki pirmojo vaiko tėvystės išmokų laikotarpio pabaigos – negalėsite gauti išmokų už likusias pirmojo vaiko savaites. Tačiau jūs turite teisę į visą tėvystės išmokų laikotarpį antrajam vaikui. Naujas išmokų laikotarpis prasideda likus trims savaitėms iki nustatyto gimdymo termino.

Jei motina yra vieniša ir viena rūpinasi vaiku, ji gali kreiptis, kad tėvo dalis būtų perleista jai. Šeima taip pat gali susitarti, kad tėvas naudoja dalį tėvystės išmokų laikotarpio, įskaitant savo tėvo dalį.

Motinos-partnerės (2 moterys auginančios vaiką) turi tas pačias teises kaip 2 tėvai auginantys vaiką.

 

Įvaikinimo sąlygos

Vaikas turi būti jaunesnis nei 15 metų, kad galėtumėte gauti tėvystės išmokas.

Paprastai tėvystės išmokos nemokamos tais atvejais, kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas iš kitų santykių, išskyrus tuos atvejus, kai įsivaikinate kol vis dar mokamos tėvystės išmokos.

 

Kaip pateikti prašymą tėvystės išmokoms gauti?

Turite pateikti prašymą tėvystės išmokoms gauti – motinos daliai, tėvo daliai (dar vadinama tėvystės atostogomis) ir bendram laikotarpiui. Norint gauti tėvystės išmokas laiku ir neprarasti išmokų, turite kreiptis tinkamu laiku.

Galite kreiptis dėl tėvystės išmokų/atidėjimo elektroniniu būdu savitarnoje „Ditt NAV“.

Jūsų darbdavys gali reikalauti kompensacijos iš nacionalinės draudimo sistemos, jei mokės visą darbo užmokestį per jūsų vaiko priežiūros atostogas. Norėdamas tai padaryti, jūsų darbdavys privalo pažymėti atitinkamą langelį pajamų ir mokesčių informacijos formoje, nurodydamas, kad tėvystės išmokos būtų pervedamos darbdaviui. Tačiau, kaip darbuotojas, vis tiek turite pateikti atskirą prašymą dėl tėvystės išmokų, kad darbdavys galėtų gauti kompensaciją.

Jei turite klausimų, galite susisiekti su NAV tel.: 55 55 33 33.

 

Atvykimas/išvykimas į/iš užsienio

Jei jūs persikeliate į užsienį ir gaunate tėvystės išmokas iš NAV, turite patikrinti, ar vis dar galite gauti šias išmokas.

Jei dirbote kitoje EEE valstybėje narėje, šis laikotarpis gali būti pridedamas prie jūsų darbo stažo laikotarpio Norvegijoje dėl teisės gauti tėvystės išmokas. Tačiau jūsų paskutinė įdarbinimo vieta prieš pradedant gauti tėvystės išmokas turi būti Norvegijoje.

 

Pranešimas apie pakitimus

Jei jūsų pajamos ar šeimos ir (arba) darbo situacija pasikeičia arba planuojate apsigyventi užsienyje, tai gali labai paveikti NAV mokamų išmokų sumą. Todėl jūs turite nedelsdami pranešti apie bet kokius pakitimus NAV.

Jei norite nutraukti, išdėstyti dalimis ar pakeisti tėvystės išmokas, turite pateikti prašymą.