Jei esate įdarbintas, paprastai turite teisę gauti priežiūros išmokas, kai negalite dirbti, jei jūsų vaikas ar asmuo, kuris paprastai rūpinasi jūsų vaiku, serga.

Kad gautumėte priežiūros išmokas, turite būti dirbę paskutines 4 savaites ir prarasti dalį pajamų. Jei esate darbuotojas, jūsų darbdavys sumokės už pirmąsias dešimt priežiūros išmokų dienų už kalendorinius metus imtinai, iki kol jauniausiam vaikui sukaks 12 metų. Savarankiškai dirbantis asmuo arba laisvai samdomas darbuotojas turi teisę gauti išmokas iš NAV nuo vienuoliktos nedarbo dienos.

Jūs turite teisę gauti išmoką už vaikus:

 • 10 dienų per kalendorinius metus, kai turite vieną ar du vaikus iki 12 metų;
 • 15 dienų per kalendorinius metus, kai turite daugiau nei 1 vaiką iki 12 metų.

Jums gali būti suteikta papildomos priežiūros pašalpa:

 • kai esate vienintelis vaiko/vaikų globėjas;
 • kai jūsų vaikas serga lėtine liga arba yra neįgalus;
 • kai kitas tėvas negali rūpintis vaiku/vaikais;

Jums gali būti suteikta teisė perduoti ar dalintis vaiko priežiūros išmokų dienomis, kai esate vienintelis vieno ar kelių vaikų globėjas.

 

Kada galite gauti priežiūros išmokas?

Turite teisę gauti priežiūros išmokas, jei:

 • negalite dirbti dėl vaiko ligos;
 • asmuo, pvz.: namuose vaiką prižiūrintis tėvas ar auklė, kuris kasdien prižiūri jūsų vaiką, serga;
 • asmuo, kuris kasdien rūpinasi jūsų vaiku, negali to daryti, nes jis ar ji lydi kitą vaiką į sveikatos priežiūros įstaigą;
 • vaikui reikia gydytojo patikrinimo aplankant jį, net jei vaikas neserga ar jam nereikalinga priežiūra konkrečią dieną.

Neturite teisės gauti priežiūros išmokų, susijusių su

 • įprastais susitikimais mokykloje, pvz., tėvų susirinkimai;
 • planuojamu nebuvimu, pvz., mokyklos atostogų metu;
 • įprastiniais patikrinimais sveikatos įstaigoje;
 • įprastiniais vizitais pas stomatologą, kurie nėra susiję su ligomis.

Darbdavys gali leisti darbuotojui imti individualių valandų ar pusę dienos nedirbti ir šis laikas bus priskaičiuojamas prie pilnų priežiūros išmokų dienų.

 

Kada galite kreiptis dėl papildomų priežiūros išmokos dienų?

Galite kreiptis dėl papildomų priežiūros išmokos dienų, jei:

 • turite chroniškai sergantį ar neįgalų vaiką;
 • norite būti laikomas vieninteliu globėju, nes kitas tėvas negali prižiūrėti vaiko ar vaikų 6 mėnesius ar ilgiau.

Tokiais atvejais turite pateikti papildomą prašymą dėl papildomų priežiūros išmokos dienų / priežiūros išmokos dienų pasidalijimo ir perdavimo kitam tėvui, naudodamiesi NAV forma 09-06.05 “Krav om forhåndsgodkjenning av økt antall stønadsdager med omsorgspenger” (prašymas iš anksto patvirtinti papildomos priežiūros išmokos dienos).

 

Priežiūros išmokos darbuotojams

Prašydami priežiūros išmokų, turite pranešti savo darbdaviui, užpildydami savarankiško įsivertinimo formą. Nuo ketvirtos dienos jūsų darbdavys gali reikalauti, kad pateiktumėte medicininį pažymėjimą (pažymėjimą iš gydytojo) dėl vaiko ar vaiko prižiūrėtojo ligos.

Neturite teisės gauti priežiūros išmokų iš darbdavio jei

 • jūsų įdarbinimas buvo sustabdytas mažiausiai 14 dienų, nes esate įstatymų numatytose atostogose;
 • neturite 4 savaičių trukmės kvalifikacinio laikotarpio, nes gavote bedarbio išmokas, tėvystės išmokas, ligos išmokas, priežiūros išmokas arba mokymosi (susijusias su sergančiojo priežiūra) išmokas;
 • turite naują darbdavį ir mažiausiai 4 savaites nedirbote naujame darbe.

Tokiais atvejais jums gali būti mokamos priežiūros išmokos tiesiogiai iš NAV. Vaiko ar vaiko prižiūrėtojo ligos atvejis turi būti įrodytas medicininiu pažymėjimu iš gydytojo. Kad gautumėte priežiūros išmokas, jūsų darbdavys privalo pateikti informaciją apie jūsų pajamas NAV 08-30.01 forma .

 

Savarankiškai dirbantys asmenys ir laisvai samdomi darbuotojai

Savarankiškai dirbantis asmuo arba laisvai samdomas darbuotojas turi teisę gauti priežiūros išmokas iš NAV nuo vienuoliktos nedarbo dienos. Tai reiškia, kad jūs galite gauti priežiūros išmokas iš NAV, kai:

 • turite 3 ir daugiau vaikų;
 • jums buvo suteikta papildomos priežiūros pašalpa, nes turite vaikų, kurie chroniškai serga arba yra neįgalūs;
 • esate vienintelis vaiko globėjas.

 

Mokėjimai savarankiškai dirbantiems asmenims ir laisvai samdomiems darbuotojams

Kai pateikiate prašymą dėl priežiūros išmokų iš NAV, privalote pateikti medicininį pažymėjimą (pažymėjimą iš gydytojo) dėl vaiko ar vaiko prižiūrėtojo ligos. Turite užregistruoti 10 dienų, kurias jau panaudojote, ir nurodyti tikslų dienų skaičių, dėl kurių prašote išmokėti priežiūros išmokas. Jei rūpinatės chroniškai sergančiu ar neįgaliu vaiku, vyresniu nei 12 metų, o kitų vaikų iki 12 metų amžiaus namuose nėra, galite kreiptis į NAV, kad gautumėte mokėjimus iš NAV nuo pirmos dienos.

Turite užregistruoti savo pajamas, užpildydami NAV 09-35.01 formą (savarankiškai dirbančių asmenų ir laisvai samdomų darbuotojų pajamų ataskaitos forma). Naudokite tą pačią formą, nurodydami dienas, kurias panaudojote priežiūrai ir už dienas, už kurias prašote priežiūros išmokų.

Galite gauti priežiūros išmokas ne ilgiau kaip už buvusius 3 mėnesius, skaičiuojant nuo mėnesio kai NAV gavo jūsų pajamų ataskaitą. Tai reiškia, kad, jei rugsėjo mėnesį NAV gaus jūsų pajamų ataskaitą, jūs gausite priežiūros išmokas už vaiko priežiūros dienas, kurias panaudojote birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

 

Priežiūros išmokų grąžinimas darbdaviams

Jei esate darbuotojas, jūsų darbdavys sumokės už pirmąsias dešimt priežiūros išmokų dienų už kalendorinius metus imtinai, iki kol jauniausiam vaikui sukanka 12 metų.

Jei jūsų darbuotojas turi teisę į daugiau nei 10 priežiūros išmokos dienų, taip pat turite sumokėti išmokas už šias dienas, tačiau nuo 11 dienos gausite kompensaciją iš NAV.

Jei jūsų darbuotojas turi teisę į papildomos priežiūros išmokų dienas (nes jo ar jos vaikas yra chroniškai sergantis ar neįgalus, nuo pirmųjų nedarbo dienų per kalendorinius metus), kai jauniausias vaikas yra 13 metų, gausite kompensaciją už priežiūros išmokas.

Kad gautumėte priežiūros išmokų kompensaciją, turite:

 • pateikite savo darbuotojo pajamų ataskaitą;
 • dokumentuose užfiksuoti 10 dienų, kurias jūsų darbuotojas jau panaudojo;
 • Nurodyti tiksliai, kokiomis dienomis prašote kompensuoti priežiūros išmokas.

Galite naudoti pajamų ataskaitos formą NAV 08-30.01.

Jums nereikia pateikti lankomumo registrų arba savarankiško sertifikavimo formų kopijų.

Galite gauti priežiūros išmokų kompensaciją ne ilgiau kaip už buvusius 3 mėnesius, skaičiuojant nuo mėnesio kai NAV gavo pajamų ataskaitą. Tai reiškia, kad, jei rugsėjo mėnesį NAV gaus jūsų kompensacijos prašymą – ją gausite už birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais išmokėtas priežiūros išmokas.

 

Pranešimas apie pakitimus

Jei jūsų šeimos padėtis pasikeičia, ir tai turi įtakos jūsų teisei gauti priežiūros išmoką, privalote nedelsdami apie tai pranešti NAV.

 

Jei turite daugiau klausimų apie priežiūros išmokas

Skambinkite tel.: 55 55 33 33, spauskite 3.