international-travel-with-child-506x264

Zgodnie z polskim prawem dziecko może mieć dowód osobisty. Tymczasowy dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pamiętajcie, że świadectwo urodzenia nie jest uznawane za dokument potwierdzający tożsamość podczas zagranicznych podróży. Przygotowując się do wyjazdu nie zapomnijcie, że dokumenty dla dziecka mają krótszą datę ważności niż dokumenty dla dorosłych.

  1. Strefa Schengen – Do krajów należących do strefy Schengen niepełnoletni mogą wyjeżdżać samotnie np. bez opieki osoby dorosłej. Muszą mieć przy sobie jedynie dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.
  2. Kraje leżące poza Strefą Schengen – Wyjeżdżając poza Strefę Schengen trzeba dokładnie zapoznać się z zasadami panującymi na terenie danego kraju oraz z procedurami wjazdowymi np. aby wjechać do kraju wymagana jest wiza.