nav-reise-til-utlandet-når-du-er-sykemeldt-eller-arbeidsledig-620x264

Zasiłek macierzyński/ojcowski ma na celu zapewnienie rodzicom środków utrzymania po narodzinach lub adopcji dziecka.

Do zasiłku mają prawo osoby pracujące, objęte ubezpieczeniem emerytalnym przez co najmniej 6 z 10 miesięcy przed rozwiązaniem. Dochód w skali rocznej musi wynosić przynajmniej połowę kwoty zasadniczej ustalonej przez NAV. Wszystkie poniżej przedstawione dochody zaliczane są jako praca:

 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek macierzyński/ojcowski
 • zasiłek ciążowy
 • zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek opiekuńczy (dziecka niepełnosprawnego)
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • zasiłek rehabilitacyjny

Inne dochody zaliczane jako praca zarobkowa:

 • zasiłek od pracodawcy, wypłacany w związku ze szkoleniem bądź kontynuowaniem nauki
 • płatny urlop
 • zasiłek cywilny lub wojskowy
 • odprawa wypłacana przez pracodawcę

Jakiej wysokości zasiłek otrzymacie i przez jaki okres?

Wysokość zasiłku zależy od wysokości waszych dochodów przed odejściem na zasiłek. Okres wypłacania zasiłku wynosi w przypadku zasiłku rodzicielskiego 49 tygodni z pełną kwotą zasiłku lub 59 tygodni z 80% pełnej kwoty. Okres ten jest do podziału między rodziców dziecka, 10 tygodni jest zarezerwowanych dla ojca i 10 dla matki, z czego 6 tygodni przypada na okres bezpośrednio po porodzie.

Przed porodem kobieta ma prawo do 12 tygodni urlopu, które nie są odliczane od tygodni przypadających po porodzie.

Zasiłek rodzicielski dla ojca (ojcowski) w przypadku, gdy matka nie ma prawa do macierzyńskiego

Ojciec dziecka, pracujący w Norwegii i spełniający takie same kryteria dochodowe jak te wymienione powyżej, może pobierać zasiłek tacierzyński (norw. foreldrepenger til far) w przypadku, gdy żona nie wypracowała sobie prawa do macierzyńskiego.

Przypadek taki jest bardzo częsty w sytuacji, gdy ojciec dziecka pracuje w Norwegii, a matka przebywa w Polsce.

Mimo niewypracowanego prawa do macierzyńskiego, matka dziecka ma zarezerwowane pierwsze 6 tygodni urlopu po urodzeniu dziecka ze względów medycznych. Po tym czasie ojciec może wystąpić do Norwegii o przyznanie zasiłku tacierzyńskiego w następującym wymiarze:

  • 40 tygodni po stawce 100%
  • 50 tygodni po stawce 80%

Warunkiem możliwości starania się o zasiłek przez ojca dziecka w takiej sytuacji jest powrót matki dziecka do pracy zawodowej na minimum 75% etatu lub podjęcie studiów dziennych w pełnym wymiarze na uczelni państwowej akredytowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.