Akciju sabiedrība ir komercsabiedrība, kurā neviens no īpašniekiem (akcionāriem) neatbild ar savu mantu par sabiedrības saistībām. Sabiedrība ir neatkarīga juridiskā persona.

AS īpašnieki var zaudēt vienīgi uzņēmumā investētos ieguldījumus. Kreditori var iesniegt prasījumu pret uzņēmumu, tāpēc uzņēmējsabiedrībām ir daudz noteikumu, kuri ierobežo īpašnieku iespēju iegūt naudu no sabiedrības.

Komersabiedrības dibinātāji iegulda pamatkapitālu. Kopējai minimālai summai ir jābūt ne mazāk par 30 000NOK. Ieguldītajai summai ir jābūt auditoru vai finanšu iestādes pārbaudītai pirms sabiedrība tiek reģistrēta reģistrā.

Akcionāri var saņemt naudu no dividendēm un/vai algu par padarīto darbu komersabiedrībā. Akcionāriem ir strikti noteikumi par lielu dividenšu izmaksu. Akcionāri, kuri strādā sabiedrībā, var palielināt gada algu par padarīto darbu sabiedrībā.

Akcionārs var būt arī viens, viņš var būt gan direktors, gan ģenerāldirektors, ja nepieciešams, un arī vienīgais darbinieks.

Anketa par uzņēmuma izveidi Norvēģijā