Bezdarbnieka pabalsts ir daļēja kompensācija par negūtajiem ienākumiem. Ja vēlaties saņemt bezdarbnieka pabalstu, ir jāreģistrējas, ka meklējat darbu un jāveic tam konkrēti pasākumi.

Nosacījumi bezdarbnieka pabalsta saņemšanai:

 • personas darba laiks ir saīsināts par 50% vai vairāk %;
 • darba ienākumi pēdējā kalendārā gada laikā (pagājušā gadā) izmaksāti vismaz 1,5 G (Valsts apdrošināšanas sistēma) vai vismaz 3 pensiju indeksi (G) pagājušo 3 kalendāro gadu laikā;
 • persona ir reģistrēts kā darba meklētājs un saņem ziņojuma kartiņas ik pēc 14 dienām;
 • persona aktīvi meklē darbu un regulāri atjauno savu CV;
 • persona nav students;
 • persona ir atlaista no darba pilnīgi vai daļēji;
 • persona veido savu uzņēmumu;
 • persona kļuva par bezdarbnieku darba vietas bankrota dēļ;
 • persona ir EEZ valstu pilsonis (papildus īpaši nosacījumi).

Kad var pieteikties bezdarbnieka pabalstam?

Bezdarbnieka pabalstam var pieteikties ne agrāk kā vienu nedēļu pirms atlaišanas no darba. Ir svarīgi aprēķināt, kad pieteikties bezdarbnieka pabalstam, ja personai jau ir bezdarbnieka statuss. Kā atspēriena punkts tiek skaitītas 4 nedēļas. Pirmais pabalsts tiek izmaksāts 4 nedēļu laikā no brīža, kad tika aizpildīti dokumenti NAV. Lielākā daļa pieteikumu parasti tiek pārskatīti 3 nedēļu laikā.

Bezdarbnieka pabalsta apjoms

Par pirmajām trim dienām, kad tiek piešķirts bezdarbnieka pabalsts, naudu nesaņem. Šīs dienas tiek uzskatītas par gaidīšanas dienām.

Bezdarbnieka pabalsta lielums un izmaksāšanas laika posms ir atkarīgs no personas bezdarbnieka pabalsta bāzes. Bezdarbnieka pabalstu sastāda  ienākumi un apdrošināšanas maksājumi, kuri bija personai tika izmaksāti pēdējā kalendārā gada laikā (pagājušajā gadā), vai vidēji par pēdējiem trim gadiem, pirms tika iesniegts pieteikumu bezdarbnieka pabalsta saņemšanai.

Nostrādātajā darba laikā tiek iekļauts:

 • bezdarbnieka pabalsts;
 • slimības pabalsts;
 • kopšanas pabalsts / apmeklējuma pabalsts / izglītības pabalsts;
 • vecākiem nauda tiek izmaksāta līdz ar bērna piedzimšanu vai adoptēšanu;
 • dekrēts – nauda tiek izmaksāta grūtniecības laikā.

Bezdarbnieka pabalsts katru dienu sastāda 2,4% no bezdarbnieka pabalsta bāzes. Tas ir 62,4% no agrāk saņemtiem vidējiem ienākumiem, neatvelkot nodokļus. Var saņemt 17 NOK dienā par katru bērnu līdz 18 gadu vecumam. Gadījumā, ja abi vecāki saņem bezdarbnieka pabalstu vai rehabilitācijas pabalstu, papildus nauda tiks izmaksāta tikai vienam no viņiem. Tā pat bezdarbnieka pabalsts tiek piešķirts arī, ja persona kļūst par daļēju bezdarbnieku, un darba laiks samazinās vairāk par 50%.

Cik ilgi var saņemt bezdarbnieka pabalstu?

Bezdarbnieka pabalsta maksāšanas periods ir atkarīgs no personas ienākumu apjoma, kuri tika saņemti pagājušā kalendārā gada laikā vai 3 kalendāro gadu laikā (vidējais) līdz brīdim, kad tika iesniegts pieteikumu bezdarbnieka pabalsta saņemšanai. Pabalstu var saņemt  104 nedēļas, tas ir 2 gadus, ja personas ienākumi vismaz 2 reizes pārsniedz nacionālās apdrošināšanas pamatsummu, vai 52 nedēļas, ja ienākumi 2 reizes nepārsniedz nacionālās apdrošināšanas pamatsummu.