Pats svarīgākais ir:
1) ārsta ieraksts par gūto traumu darba vietā;
  2) saņemt no NAV darba traumas atzīšanu;
3) uzzināt, kādā uzņēmumā (sabiedrībā) darba devējs ir apdrošinājis Jūs par darbā gūtajām traumām (yrkesskadeforsikring), kas ir darba devēja pienākums.

Ja darba devējs izvairās no atbildēšanas uz 3. punktu, tad ir jāvēršas pie advokāta. Vislabākais šajā gadījumā būs meklēt speciālistu, kas nodarbojas tieši ar apdrošināšanas lietām. Advokāts uzzinās, kur esat apdrošināts ar šo obligāto apdrošināšanu par darbā gūtajām traumām.

Ja neesat apdrošināts, vienalga varēsiet dabūt pabalstu un kompensāciju gadījumā, ja situācija sarežģīsies – ja daļēji vai pavisam zaudēsiet darba spējas -, tādā gadījumā apdrošināšanu par darbā gūtajām traumām pārņems fonds. Par to parūpēsies advokāts. Izdevumus par advokātu parasti sedz apdrošināšana. Īpaši svarīgi tas ir, ja trauma ir smaga, jo tā var atstāt paliekošas sekas, vai cilvēks var kļūt par invalīdu.

Tāpat kompensācija tiek izmaksāta, ja cilvēks darba vietā iet bojā. Parasti šāda veida kompensācijas par dzīvības zaudēšanu darba vietā tiek izmaksātas nepilngadīgajiem apgādājamajiem (bērniem).