PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ĪPAŠNIEKIEM

Ir jāizpilda trīs obligātas prasības, lai reģistrētu savu individuālo uzņēmumu:

1) ir jābūt pilngadīgam (virs 18 gadiem),

2) nedrīkst būt maksātnespējīgs;

3) jābūt derīgai uzturēšanās atļaujai Norvēģijā pašam vai citai personai, kas veiks darbības uzņēmumā Jūsu vietā.

ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

Pat ja šķiet, ka individuālo uzņēmumu (tālāk IU) nodibināt ir ļoti viegli, Jums jāzina, kādu atbildību kā īpašnieks Jūs uzņematies. IU īpašnieks ir atbildīgs ar savu mantu par uzņēmuma parādiem. Tas nozīmē, ka juridiski netiek nošķirta īpašnieka personīgā ekonomika un uzņēmuma ekonomika. Bankrota gadījumā Jūs kā īpašnieks esat atbildīgs par uzņēmuma parādu segšanu.

REĢISTRĀCIJA BRONNOYSUND REĢISTRĀ

Reģistrācija Bronnoysund reģistrā ir obligāta. Ja grasāties tirgoties ar citu gatavotām precēm, vai, ja nodarbināsiet vairāk nekā 5 cilvēkus, tad Jums obligāti ir jāreģistrē savs IU Uzņēmumu reģistrā.

Ja nodarbosieties ar PVN nodokli apliekamajiem darījumiem, tad Jums ir jāreģistrējas Enhetsregisteret, tiklīdz Jūsu ienākumi sasniegs 50 000 NOK.

Reģistrācijas kārtība

Tie, kuri neiekļūst obligātās reģistrācijas sarakstā, var piereģistrēties brīvprātīgi. Daudzi klienti var pajautāt vai pieprasīt Jūsu uzņēmuma reģistrācijas numuru, tāpēc labāk ir uzreiz reģistrēties. Šā vai tā, uz Jums attiecas tie paši noteikumi kā uz pārējiem, vienalga, vai esat reģistrējis savu uzņēmumu, vai nē.

Gribēdami reģistrēt savu uzņēmumu Uzņēmumu reģistrā vai Enhetsregisteret reģistrā, izmantojiet veidlapu „Vienkāršots reģistrācijas ziņojums, 1. daļa – veidlapa individuālajiem uzņēmumiem”. Jūsu ziņojuma apstrādes laiks Brønnøysundregisteret reģistrā var ilgt no 4 dienām līdz pat 3 nedēļām, lai apkopotu visu nepieciešamo informāciju.

Nosacījumi uzņēmuma nosaukumam

IU nosaukumā ir jābūt Jūsu uzvārdam, citas personas uzvārdu izmantot nedrīkst. Tāpat nevar būt tāds pats nosaukums, kā jau esošam un strādājošam uzņēmumam. Varat nosaukt savu uzņēmumu, piemēram, Pētersons, bet pirms tam pārliecinieties, vai jau nepastāv kāds uzņēmums ar šādu nosaukumu.

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS

Visu IU grāmatvedībām ir jādarbojas saskaņā ar Grāmatvedības likuma 2. nodaļu. Šī prasība nozīmē, ka visiem IU ir jāreģistrē informācija par darījumiem, kas ietekmē aktīvu lielumu un sastāvu, informāciju par saistībām, ienākumiem un izdevumiem. Reģistrējamai informācijai ir jābūt dokumentētai, kā arī jārūpējas, lai tiktu saglabātas visas uzskaites un čeki. Nav nosacījuma, ka IU obligāti ir jāalgo grāmatvedis.

IU grāmatvedībai ir jādarbojas saskaņā ar Grāmatvedības likumu, ja:

 • aktīvu kopējā vērtība pārsniedz 20 miljonus;
 • uzņēmums nodarbina 20 vai vairāk darbinieku.

SKATT

Nodokļu aprēķināšana

Jums ir jāpaziņo nodokļu inspekcijai, kur Jūs dzīvojat, un kāda, Jūsuprāt, būs uzņēmuma peļņa. Balstoties uz Jūsu norādīto summu, nodokļu inspekcija aprēķinās, cik liels nodoklis Jums būs jāmaksā, un pēc tam Kemnerkontoret atsūtīs bankas maksājumu kvītis. Nodokļu avansa maksājumu termiņi ir līdz 15. martam, 15. maijam, 15. septembrim, 15. novembrim.

Pēc pastāvošajiem iedzīvotāju noteikumiem, arī Jums kā īpašniekam ir jābūt apliktam ar tā saucamo iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas ir 28%. Tas tiek aprēķināts pēc aktīvu sadalīšanas sistēmas. Šīs sistēmas galvenā ideja ir tāda, ka ienākumiem, kas ir it kā Jūsu alga, ir jāsakrīt ar peļņu, kas ir radusies no Jūsu ieguldījumiem (centieniem) un pensijas daļas.

Viena daļa ir kā kapitāla „noma”, kas pieder īpašniekam, bet otra daļa ir „atalgojums” par uzņēmumā ieguldītajiem centieniem. Šis „atalgojums” tiek klasificēts kā iedzīvotāju ienākums. Tas nozīmē, ka Jūs kā īpašnieks maksāsiet 28% no visas peļņas (it kā no 2. daļas).

Papildus tam būs jāmaksā arī valsts sociālās apdrošināšanas nodoklis 10,7% un iespējams arī vēl papildus ienākuma nodoklis par augstiem algas ienākumiem (par to peļņas daļu, kas ir „atalgojums”).

Nodokļu atgriešana

Nodokļu bāze tiek noteikta pēc peļņas/deficīta deklarējamajā gadā un pēc izdevumiem, kas ir radušies, piemēram, pērkot preces Jūsu personiskajām vajadzībām. Pēc gada Jums ir jāiesniedz nodokļu deklarācija pašvaldībā, kura atrodas Jūsu dzīves vietā. Termiņš ir līdz 28. februārim. Papildus tam ir jābūt iesniegtām arī citām veidlapām, ieskaitot arī peļņas, kas parāda Jūsu uzņēmuma ekonomisko stāvokli. Ja uzņēmums darbojas pašvaldībā, kurā Jūs nedzīvojat, Jums šai pašvaldībai veidlapas ir jāaizsūta. Taču pašvaldībai, kurā dzīvojat, ir jāsaņem veidlapu kopijas kā pielikums pie Jūsu nodokļu deklarācijas.

Peļņas aprēķins

Ja gribat aprēķināt peļņu, ir jāatņem visi izdevumi no ienākumiem. Nodoklis tiek aprēķināts no uzņēmuma peļnas pārskata gadā. Galvenais darbības princips ir tāds, ka Jūs saņemat atskaitījumu        par visiem izdevumiem, kas saistīti ar darbu, piemēram, atskaitījumu par mājas biroju, darbības fondiem un automašīnu.

Investīcijas pamatlīdzekļos, kuru kopējā vērtība ir mazāka par 15 000 NOK bez PVN, var tikt norakstītas tieši, tāpēc ir jāseko līdzi bilancei.

Mājas birojs

Lai saņemtu atskaitījumu par mājas biroju, tam ir jābūt atdalītam no pārējās mājas daļas, tas var aizņemt vienu vai vairākas istabas. Mājas birojs nedrīkst būt, piemēram, viesistaba vai guļamistaba, tam ir jaātrodas speciālās nodalītās telpās. Ja iznomājat īpašumu, jāpārrunā ar saimnieku, vai varat lietot īpašuma daļas kā biroju.

Var tikt atskaitīti arī izdevumi par biroja nomu, degvielas vai elektroenerģijas patēriņu.

Lietošanas nolūka maiņa

Ja uzņēmuma darbība notiek mājās un ja uzņēmējdarbība ir saistīta ar klientu apkalpošanu, kuri atnāk uz biroju preču vai pakalpojumu iegādes dēļ, tad jācenšas mainīt īpašuma lietošanas nolūku. Piemēram, terapeitam vai ārstam, kurš ārstē pacientus mājās, ir jāiesniedz pieteikums, ka mājas daļai jāmaina lietošanas nolūks un vajag citas atbilstošas telpas.

Pārtika ceļojumu laikā

Varat atgriezt nodokļus, kas saistīti ar pārtikai iztērēto naudu ceļojuma laikā, tikai obligāti jāsaglabā un jāuzrāda apstiprinoši čeki.

Automašīna

Ja Jūs darbam izmantojat savu personisko auto, varat iztērēt 3 NOK kilometrā. Automašīnas izmantošanai darba laikā ir jābūt pamatotai, un ir jāveic fiksēti pieraksti „Ceļojumu žurnālā”. „Ceļojumu žurnālā” vienmēr jābūt reģistrētiem šādiem punktiem:

 • ceļojuma mērķis;
 • kādus uzņēmumus, klientus apmeklējāt;
 • kur apstājāties;
 • nobrauktais ceļš kilometros pēc katra posma, atbilstoši skaitītāja rādījumiem.

Atskaitījuma robeža ir līdz 6000km. Ja nepieciešama automašīna par 6000km garākiem ceļa posmiem, tad uzņēmumam jāiegādājas komerctransports, kuram tiks piemēroti amortizācijas noteikumi.

UZ PERSONĀM ATTIECINĀMAS TIESĪBAS:

Pašnodarbinātajiem ir citas tiesības un pienākumi, nekā parastajiem darbiniekiem.

Sociālā apdrošināšana un tās tarifi

Pašnodarbinātās personas maksā lielu apdrošināšanas nodokli – 10,7% – un tām nav tiesību uz slimības pabalstu par pirmajām 16 dienām. Slimības pabalsts tiek maksāts sākot ar 17. dienu. Iedzīvotāju ienākumi sastāv no pastāvīgā darba algas un pensijas, kuras pamats veidojas no nomaksātajiem nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Tāpat Jums nav tiesību uz bezdarbnieka pabalstu. Kā pašnodarbinātais Jūs netiek apdrošināts pret darbā gūtajām traumām, tāpēc tas jādara pašam. Gada apdrošināšanas maksa ir 0,4% no ienākumiem.

CITAS SAISTĪBAS

Darba devēja atbildība, pienākums reģistrēties

Ja kļūsiet par darba devēju, uz Jūsu uzņēmumu attieksies tie paši noteikumi kā uz citiem uzņēmējdarbības veidiem. Pirmkārt, Jums ir jāreģistrē uzņēmums Darba devēju reģistrā, tiklīdz plānojat algot kādu darbinieku. Varat to izdarīt, nosūtot vienkāršoto reģistrēšanās veidlapu vai vēršoties sociālās apdrošināšanas iestādē. Katram darbiniekam ir jābūt ierakstītam Darba devēja reģistrā. Uzņēmums ir jāreģistrē arī Darba inspekcijā, iesniedzot veidlapu 369A. Laulātie var strādāt viena cilvēka kompānija bez darba devēja atbildības un reģistrēšanās.

PVN

PVN ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un to samaksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs. Ar šo nodokli ir apliekamas visas preces un pakalpojumi, izņemot, ja ir kāds īpašs gadījums.

Reģistrācija PVN reģistrā

Ikvienam, kurš veic darbības, kuras ir apliekamas ar PVN nodokli, ir jābūt reģistrētam PVN reģistrā. Kopīgā minimālā robeža PVN reģistrācijai ir 50 000NOK 12 mēnešu laikā.

PVN deklarācijai jābūt iesniegtai par katru nodokļu maksājumu periodu:

 • periods: janvāris/februāris;
 • periods: marts/aprīlis;
 • periods: maijs/jūnijs;
 • periods: jūlijs/augusts;
 • periods: septembris/oktobris;
 • periods: novembris/decembris.

KOPSAVILKUMS

Mēs sarakstījām vairākus informatīvus punktus par to, kas Jums jāizdara, uzsākot IU. Šī informācija nav pilnīga, taču tā var kalpot par labu atspēriena punktu tiem, kuriem vēl sava IU nav, taču plāno to īstenot.

Tātad, kas Jums jāatceras!

 • Nolemiet, kad uzsāksiet uzņēmuma darbību.
 • Pārliecinieties, ka Jūsu plānotā IU nosaukums būs likumīgs. Sazinieties ar Brønnøysundregisteret, un atcerieties, ka uzņēmuma nosaukumā ir jābūt Jūsu uzvārdam.
 • Aizpildiet un nosūtiet IU reģistrācijas veidlapu uz Brønnøysundregisteret.

– Ja plānojat sniegt pakalpojumus vai pārdot sava ražojuma preces, tad pietiek ar uzņēmuma reģistrāciju Enhetsregisteret.

– Ja tirgosieties ar ne sava ražojuma precēm, tad uzņēmums būs jāreģistrē Foretaksregisteret.

 • No nodokļu inspekcijas paņemt 4 maksājumu avansa nodokļu atskaitījuma kartes.
 • Sekojiet likumiem par gada pārskatiem un atskaitēm Brønnøysundregistere, ja:
 • aktīvu kopējā vērtība pārsniedz 20 miljonus;
 • uzņēmums nodarbina 20 vai vairāk darbinieku.
 • Ja uzņēmums gada laikā vai vairāk plāno ieņēmumus lielākus par 5 miljoniem, tad Jums jāslēdz vienošanās ar auditu.

Vai uzņēmumā būs darbinieku?

Ja uzņēmums plāno algot vairākus darbiniekus, Jums vajag:

 • Reģistrēt darbiniekus Darbinieku reģistrā.
 • Reģistrēt uzņēmumu Uzņēmumu reģistrā.
 • Reģistrēt uzņēmumu Darba inspekcijā.
 • Apdrošiniet darbiniekus ar privāto apdrošināšanu.
 • Sagatavojiet darba līgumus.
 • Izveidot atsevišķu kontu nodokļiem (un iemaksām).
 • Izveidot civilās aizsardzības plānu (HMS – Veselības un drošības pārvalde).

Ikdienas darbības/ citas saistības

 • Pārbaudiet PVN saistības (likumus/normas/noteikumus) ar Valsts nodokļu inspekciju.
 • Ja Jūsu uzņēmums jau ir reģistrēts PVN reģistrā, tad tajā ir jābūt ierakstītam organizācijas numuram, nosaukumam un PVN. Norādiet PVN uz visiem uzņēmējdarbības dokumentiem, tādiem kā veidlapas, rēķini, pasūtījuma veidlapas un citiem.
 • Sekojiet līdzi kopa ar grāmatvedi papildus nosacījumiem un noteikumiem, kas attiecas uz nodokļiem, sociālo apdrošināšanu un citām atskaitēm.
 • Ja nepieciešama rēķinu sagatavošana priekš Brønnøysundregisteret, sūtiet tos jau sākot ar 1. augustu par nākamo finanšu gadu.
 • Ja neesat pārliecināts, kādas Jums ir saistības un kādas prasības jāizpilda, varat to paskatīties Brønnøysund.

Tas obligāti jāaizdara!

 • Novērtēt, vai uzņēmumam būs nepieciešama sava grāmatvede, vai nē.
 • Izteikt uzņēmuma ideju pāris teikumos.
 • Noslēgt līgumu ar apdrošināšanas kompāniju:

– zādzības, uguns un ūdens bojājumu gadījumā;

– pārrunāt atbildību;

– par nelaimes gadījumiem (it īpaši strādājot dzīvībai bīstamu darbu);

– apdrošināties ar „privāto apdrošināšanu”;

– noslēgt apdrošināšanu pret uzņēmējdarbības pārtraukšanu.

 • Aizsargājiet sava uzņēmuma nosaukumu un zīmolu (Patentu valde).
 • Ja Jums ir nepieciešams grāmatvedis vai auditors, risiniet šīs saistības.
 • Vienojieties par sadarbību ar banku, ekspeditoriem un citiem galvenajiem partneriem.
 • Novērtējiet telpu nomu, nomas ilgumu, spēju uzlabot, grozīt, mainīt, izbeigt ierobežojumus, apakšnomas iespējas, uzkopšanas iespējas.
 • Pēc iespējas ātrāk pasūtiet telefonu, faksu utt.
 • Reģistrējiet uzņēmumu kā jaunu elektroenerģijas patērētāju, pierakstiet skaitītāju rādītājus.
 • Veiciet pāris mārketinga darbus, reklamējieties internetā, avīzēs utt.
 • Sagatavojiet veidlapas, vizītkartes, brošūras utt.