Nodokļu deklarācijas aprēķinu var pārsūdzēt par pēdējiem 3 gadiem. Rakstot iesniegumu (sūdzību), obligāti ir argumentēti pamatot, kāpēc nodokļu deklarācija nebija iesniegta laicīgi, piemēram, kāpēc nodokļu deklarāciju par 2014. gadu iesniedzat tikai 2017. gadā. Pēdējos gados Skatteetaten bieži noraida iesniegumu par 3., senāko deklarāciju (pirms 3 gadiem no šodienas datuma saņemto nodokļu deklarāciju), atsaucoties uz likumu par noilguma termiņu. Jūsu iesniegumu par pagājušo gadu var noraidīt tādā gadījumā, ja esat nokavējis pārsūdzēšanas termiņu un par iepriekšējiem gadiem bijāt laicīgi iesniedzis nodokļu deklarāciju, jo Jūs it kā zinājāt spēkā esošos noteikumus, kas nosaka datumus, līdz kuriem jāiesniedz deklarācija vai tās pārsūdzēšanas iesniegums. Nodokļu deklarācijas aprēķins (Skatteopgjør) ir jāpārsūdz 6 nedēļu laikā no tā saņemšanas datuma.

Kas notiek, kad nodokļu inspekcija (Skatteetaten) saņem Jūsu sūdzību par nepareizi aprēķinātiem nodokļiem (Klage på Skatteeopgjør)?

Skatteetaten izskata Jūsu sūdzību un pārbauda Jūsu iesniegtos dokumentus/pielikumus. Ja esat veiksmīgi pierādījuši ar sūdzības palīdzību, ka Jums ir tiesības saņemt pieprasītos nodokļu atvieglojumus, Skatteetaten vēlreiz pārrēķinās nodokļu deklarāciju (Selvangivelse/Skatteemelding) un izsūtīs Jums jaunu Skatteeopgjør. Naudu parasti pārskaita dažu nedēļu laikā no Skatteeopgjør saņemšanas dienas.

Cik ilgi Skatteetaten izskatīs Jūsu sūdzību (Klage på Skatteopgjør)?

Ja sūdzība ir iesniegta 6 nedēļu laikā pēc Skatteeopgjør saņemšanas, nodokļu inspekcijai Jūsu iesūtītos dokumentus vajadzētu pārskatīt 3 mēnešu laikā, ar nosacījumu, – ja nodokļu inspekcijai nav nepieciešami no Jums papildus dokumenti. Ja sūdzību par nepareizu nodokļu aprēķinu iesniegsiet pēc 6 nedēļām, saņemsiet vēstuli no Altinn sistēmas (ar nosaukumu: Bekreftelse på mottatt klage), kurā būs rakstīts, cik ilgu laiku var aizņemt sūdzības izskatīšana.

Kā iesniegt Klage på Skatteopgjør?

Sūdzību var iesniegt divējādi,- pieslēdzoties Altinn sistēmā un iesniedzot to ar pielikumiem elektroniski, vai aizsūtot to ar iztulkotām dokumentu kopijām (pielikumiem) pa pastu. Lai ieietu Altinn sistēmā, Jums obligāti ir jāreģistrējas. Populārākie pieslēgšanās veidi ir Altinn kodi, MinID kodi, BankID kodi u.c. Ja Jums nav šādu kodu, vai iepriekšējie ir nozaudēti, skatiet “soli pa solim, kā pasūtīt kodus” pamācību šeit: https://www.no-tax.no/norvegijas-nodoklu-deklaracija-selvangivelse-soli-pa-solim/

Ja neesat atgriezuši nodokļus par 2014., 2015. un 2016. gadu, aicinām aizpildīt anketu šeit!

Aizpildiet detalizētu anketu un Jums tiks BEZMAKSAS aprēķināta iespējamā atgriežamā summa par nodokļu atvieglojumiem! Ņemiet vērā, ka nodokļu atvieglojumi NAV tas pats, kas pārmaksātie nodokļi, kuri uzrādīti nodokļu deklarācijā.