Ja nodarbinātais atbilst šim statusam, viņam ir iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus par katru Norvēģijā nostrādāto dienu deklarējamajā gadā. Atvieglojums par katru nostrādāto dienu ir 200 NOK (par izdevumiem pārtikas iegādei). Ja darbiniekam nav iespējas pagatavot ēdienu telpās, kurās dzīvo, atvieglojuma summa sasniedz 307 NOK dienā. Galvenokārt šī summa tiek piemērota tālo reisu autovadītājiem, kuriem nav iespējas ikdienā gatavot ēdienu. Uzmanību! Atvieglojums ir piemērojams par nostrādātajām dienām, nevis uzturēšanās dienām.

Atvieglojuma apjoms (izdevumi pārtikas iegādei) atkarīgs no tā, kur nodarbinātais dzīvo:

  • viesnīcā, kur iekļautas brokastis: 568 NOK par dienu;
  • viesnīcā, kur nav iekļautas brokastis: 710 NOK par dienu;
  • mājoklī, kurā ir iespējams gatavot ēdienu: 200 NOK par dienu;
  • mājoklī, kurā nav iespējams gatavot ēdienu: 307 NOK par dienu.

Ja nodarbinātajam piemērojams statuss “pendler”, mazākā summa, ko var atgūt par vienu nostrādāto dienu, ir 54 NOK.

Mājokļa īre, maksa par elektrību – šos izdevums obligāti vajag dokumentēt. Ja nodarbinātais gribēs atgriezt nodokļus, izdevumi būs jāpierāda. Un to varēs izdarīt tikai tad, ja maksājumi tiks veikti caur internetbanku nevis skaidrā. Ja par īri (dzīvošanu) darba devējs automātiski atskaita no algas, tas parādīsies algas lapās. Un kā pierādījums, ka par īri tiek maksāts, būs algas lapas, kurās norādīta atskaitītā summa. Ja mājoklis tiek īrēts kopā ar vienu vai vairākiem draugiem, tad būs nepieciešams uzrādīt maksājumus draugam par īri, kas veikti caur internetbanku un īres līgumu, kurš noslēgts starp draugu un mājokļa izīrētāju.

Maksa par elektrību – par pierādījumu vajadzīgs rēķins un izdruka no internetbankas, ka summa, kas norādīta rēķinā, ir apmaksāta.

Anketa nodokļu atgriešanai: https://www.no-tax.no/nodoklu-deklaracijas-norvegija-aizpildisanas-anketa/