Viens no vecākiem nemaksā alimentus

Jūs varat saņemt priekšapmaksas alimentu pabalstu no NAV, ja viens no vecākiem nemaksā alimentus bērnu uzturēšanai. Priekšapmaksas alimentu pabalsts nodrošina bērnam noteiktu summu katru mēnesi, ja viens no vecākiem nemaksā iemaksas vai summas ir mazākas par priekšapmaksas alimentu pabalstu.

Kam ir tiesības saņemt priekšapmaksas alimentu pabalstu?

Priekšapmaksas pabalstu parasti var saņemt bērni līdz 18 gadu vecumam, kas dzīvo kopā ar vienu no vecākiem un kuram ir tiesības uz priekšapmaksu. Aizbildnim, kurš faktiski uzrauga bērnu, ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksas alimentu pabalstu. Atbilstoši prasībām, bērnam pastāvīgi jādzīvo Norvēģijā.Par pastāvīgu Norvēģijas iedzīvotāju bērns tiek uzskatīts tajā gadījumā, ja tas dzīvo Norvēģijā vairāk nekā 12 mēnešus.

Kāds būs pabalsta apjoms?

Pabalsta lielums ir atkarīgs no bērna kopēja/aizbildņa ienākumiem; bērnu skaita ģimenē; vai esat precējies; vai partneris/dzīvesbiedrs ir reģistrēts; vai esat vientuļā māte/tēvs.

Priekšapmaksas alimentu pabalstam/ Bidragsforskudd iespējams pieteikties šeit: https://www.no-tax.no/bernu-pabalsti/