Lai saņemtu nodokļu atvieglojumu par nobrauktajiem kilometriem uz darba vietu, Jums ir jānobrauc gadā ne mazāk kā 14 667 km. Tas nozīmē, ka ir jānobrauc vismaz 64 km dienā, pieņemot, ka gadā strādājat 230 dienas. (14 667 ÷ 230 = 63,8 km ) Ja darba vietas, līdz ar to arī km no mājām līdz darbam, gada laikā mainās, tad jāņem palīgā rakstāmais ar lapu un viss jārēķina kopā. Tas ir aktuāli celtniekiem, kuriem gada laikā var būt vairāki būvobjekti dažādās vietās.

Ja Jūsu darba devējs apmaksā braukāšanu uz darbu (braucat ar darba mašīnu, un darba devējs apmaksā degvielas izdevumus), minētais nodokļu atvieglojums Jums nepienākas. Atvieglojums piemērojams tikai tad, ja par ceļa izdevumiem maksājāt no savas naudas. Ja braucot uz darbu, Jums nākas maksāt ceļa nodevu (bompenger), arī šos izdevumus var iekļaut nodokļu deklarācijā ar nosacījumu, ka samaksātā summa par nodevu ir lielāka par 3300 NOK gadā.

Ja Jūs atbilstat un Jums piemērojams statuss “pendler” (ceļotāja statuss), tad papildus var pievienot izmaksas par ceļošanu uz Latviju pie ģimenes. Svarīgi ir uzrādīt kilometrāžu un lidmašīnas/ prāmja biļešu summu.

Ja Jums piemērojama 10% Standardfradrag (nodokļa atvieglojums), atvieglojumi par nobrauktajiem kilometriem (reisefradrag) Jums nevar būt piemērojami.

Anketa nodokļu atgriešanai: https://www.no-tax.no/nodoklu-deklaracijas-norvegija-aizpildisanas-anketa/