Šīs sabiedrības ir asociācijas starp diviem vai vairākiem īpašniekiem (dalībniekiem), kuriem ir vienota vai sadalīta neierobežota atbildība par uzņēmuma parādiem.

Praktiski ir divi galvenie atbildības veidi, kuri ir svarīgi: I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre deltakerne.
Sabiedrībā ar dalīto atbildību (DA), dalībniekiem ir kopēja neierobežotā atbildība par visiem uzņēmuma parādiem, taču katram no īpašniekiem ir jāsamaksā tikai par savu akciju daļu. Kreditors, piemēram, nedrīkst pieprasīt dalībniekam vairāk par 10% no parāda, ja viņam ir 10% atbildība, pat tad, ja pārējie dalībnieki nevar segt savas daļas.

Atbildīgajiem par uzņēmumu ir jābūt pilngadīgiem. Galvenajam birojam ir jāatrodas Norvēģijā, tomēr nav obligāti pastāvīgi dzīvot Norvēģijā. Īpašniekiem ir jāizveido sadarbības līgums un jāparaksta tas. Pastāv zināmas prasības tā saturā. Bez visa tā, līgumā ir jābūt norādītam uzņēmuma mērķim un dalībnieku ieguldījuma vērtībām.

Uzsākot darbību, sabiedrībai ir jābūt reģistrētai uzņēmējsabiedrību reģistrā.

Anketa par uzņēmuma izveidi Norvēģijā