Slimības pabalstu piešķir tiem, kuri nespēj strādāt invaliditātes dēļ vai kuri cieš no acīmredzamas slimības vai traumas. Problēmas, kuras saistās ar cilvēka sociālo vai ekonomisko nespēju, netiek uzskatītas par iemeslu slimības pabalsta saņemšanai. Saskaņā ar Norvēģijas valsts sociālās apdrošināšanas likumu, cilvēkam nav tiesību saņemt slimības pabalstu, kamēr viņš atrodas ārpus Norvēģijas valsts robežām. Tomēr, ir noteiktas situācijas un izņēmumi, kurās slimības pabalstu var saņemt, ja darbnespējas laikā esat izbraucis no Norvēģijas.

Iesniegums slimības pabalsta saņemšanai, atrodoties ārzemēs

Jūs varat rakstīt iesniegumu NAV, ar prasību saglabāt tiesības saņemt slimības pabalstu, kamēr atrodaties ārzemēs, kas nozīmē, ka tas būs par ierobežotu laika posmu. Iesniedzot iesniegumu, var saņemt slimības pabalstu par noteiktu laika posmu, kamēr atrodaties ārzemēs. Ir jāpierāda, ka uzturēšanās ārzemēs neietekmēs negatīvi veselības stāvokli, nepagarinās darbnespējas laiku un neradīs problēmas NAV ar kontroli un uzraudzību saistītos jautājumos.

Gadījumā, kad cilvēks strādā ārzemēs, un viņam ir tiesības uz slimības pabalstu, ko sedz sociālā apdrošināšana, slimības naudu darbiniekam izmaksā darba devējs, un sociālā apdrošināšana savukārt izmaksā kompensāciju šim darba devējam.

Kas jāzina, pirms brauciena?

Ja uzturēšanās ārzemēs Jums neļauj veikt darba pienākumus, kuri ir jāpilda darbnespējas laikā, Jūsu prasību saglabāt tiesības saņemt slimības pabalstu, kamēr atrodaties ārzemēs, tiks noraidīta. Lai saņemtu slimības pabalstu, nepieciešams aktīvi piedalīties procesā, kurš vērsts uz pēc iespējas ātrāku atgriešanos darbā.

Pirms ceļojuma ir nepieciešams pārrunāt un precizēt pie darba devēja, vai Jūsu uzturēšanās ārvalstīs netraucēs uzņēmumam īstenot turpmākās, plānotās aktivitātes un neietekmēs darbavietas turpmāko darbību. Tāpat būtu nepieciešams pakonsultēties arī ar ārstu, lai noskaidrotu, vai Jūsu uzturēšanās ārzemēs nepasliktinās Jūsu veselības stāvokli, nepagarinās darbnespējas termiņu un vai prombūtne neietekmēs plānoto ārstēšanu un pēcpārbaudes. Pieteikuma iesniedzējam atzīmējot konkrētos lauciņus iesniegumā, ir jāapliecina, ka ar darba devēju un ārstu ir precizējis aizbraukšanas nosacījumus.

NAV, saņēmuši Jūsu iesniegumu, izskata to un pieņem attiecīgi lēmumu. Izbraukt no valsts var tikai pēc pozitīvas atbildes saņemšanas. Iesnieguma veidlapā būs jāapstiprina, ka slimības atvaļinājuma laikā būs iespējams izpildīt savas saistības. Ja nolemsiet izceļot no valsts bez NAV atļaujas, Jūs riskējat, ka slimības pabalsta izmaksāšana tiks pārtraukta laikā, kad uzturēsieties ārzemēs. Tādā gadījumā iespējams arī atkārtots slimības pabalsta pārrēķins vai pilnīga tiesību uz slimības pabalsta saņemšanu zaudēšana.

Saslimāt atvaļinājuma laikā?

Ja gadās saslimt atvaļinājuma laikā, varat pieprasīt atvaļinājuma dienu atlikšanu. Par slimošanu atvaļinājuma laikā vairāk lasiet šeit: arbeidtilsynet.no.

Plānojat iet atvaļinājumā?

Jūs varat doties atvaļinājumā uz ārzemēm, kamēr esat īslaicīgajā slimības atvaļinājumā, bet tādā gadījumā, slimības pabalsts izmaksāts netiks. Varat izmantot likumā noteikto atvaļinājumu dodoties uz ārzemēm. Tādā gadījumā nav nepieciešams aizpildīt veidlapu (iesniegumu) slimības pabalsta saglabāšanai izbraucot no Norvēģijas. Tā vietā, Jums ir jāatzīmē “atvaļinājums” darbnespējas veidlapas D daļā.

Atvaļinājuma laikā slimības pabalsta izmaksāšana tiek pārtraukta. Ja Jūs īslaicīgajā slimības (darbnespējas) atvaļinājumā esat nepilnīgi (piemēram, 50% strādājat), nevar ņemt atvaļinājuma dienas par tām dienām, kurās plānojat strādāt un saņemt darbnespējas pabalstu par darbnespējas dienām.

Sociālās apdrošināšanas atbildība, ja darba devējs neizmaksā pabalstus

Ja darba devējs neizmaksā slimības pabalstu, kuru viņam ir pienākums maksāt darbinieka slimošanas laikā, tad to sedz apdrošināšana. Pēc tam, apdrošināšana pieprasa darba devējam atmaksāt (kompensēt) summu, kuru apdrošināšana bija darbiniekam izmaksājusi darba devēja vietā.

Nav darba devēja un saņemat pabalstus no NAV?

Ja Jums nav darba devēja, slimības kursu visu darbnespējas laiku pārrauga NAV. Tādā gadījumā iesnieguma (pieteikuma) veidlapā Jums ir jāaizpilda II daļa un jāiesniedz tā NAV.

Kā iesniegt pieteikumu?

Jums ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa “Pieteikums neapturēt slimības pabalsta izmaksāšanu uzturēšanās laikā ārvalstīs” – NAV 08-09.07.