Standarta nodokļu atvieglojums, ko var izvēlēties Norvēģijā strādājošie ārzemnieki pirmos 2 gadus, ir 10% apmērā. Maksimālā summa ir 40 000 NOK. Papildus pie standarta atvieglojuma Jūs varat saņemt arī neapliekamo minimumu, kura summa tiek aprēķināta pēc bruto ieņēmumiem utt. Galvenais atvieglojums ir personas nodokļu atvieglojums.

Tāpat Jūs varat pieprasīt atvieglojumus par:

  • iemaksām Norvēģijas valsts vai privātajos aroda pensiju fondos;
  • iemaksām darba arodbiedrībā.

Ja dzīvojāt Norvēģijā vai dzīvojat tagad pilnu gadu, tad saņemsiet visu neapliekamo minimumu un personas nodokļu atvieglojumu (12/12). Ja Norvēģijā dzīvojāt vai dzīvojat tagad tikai pusi no deklarējamā gada, tad summa tiek aprēķināta, atskatoties uz to, cik mēnešus strādājāt Norvēģijā. Piemēram, ja deklarējamā gadā strādājāt Norvēģijā 3-4 mēnešus, tad atvieglojums sastādīs 4/12 no summas.
Standarta atvieglojums ārzemju darbiniekiem netiek mazināts atkarībā no nostrādātā laika. Pievērsiet uzmanību, ka standarta atvieglojums netiek piešķirts automātiski, Jums tas ir jāpieprasa.

Laulātajiem pāriem ir jāizvēlas vienāds atvieglojums. Ja viens izvēlas 10%, tad otram arī ir jāizvēlas 10%. Piemēram, ja vīrs ir ieradies strādāt uz Norvēģiju pirms 5 gadiem, viņa sieva nevar izmantot atvieglojumu.
Ja paliksiet Norvēģijā ilgāk par 183 dienām 12 mēnešu laikā vai vairāk nekā 270 dienas 36 mēnešu laikā, Jūs tiksiet aplikts ar nodokli kā Norvēģijas iedzīvotājs. Tādā gadījumā Jūs drīkstat pieprasīt standarta atvieglojumu pirmos divus gadus. Pat, ja agrāk Jums bija vai nebija dotas tiesības uz standarta, ar nodokli neapliekamā atvieglojuma saņemšanu kādu ierobežojumu dēļ, Jums tik un tā ir jāizvēlas starp standarta un personas atvieglojumu.

Lūk, vairāki atvieglojumi, kurus nevar saņemt, ja izvēlas standarta 10% nodokļu atvieglojumu:

  • atvieglojums par ceļa izdevumiem no Jūsu mājām Norvēģijā līdz patstāvīgajai darba vietai (darbam);
  • par skolu;
  • vecāku nodokļu atvieglojumu (izdevumi par bērnu dārzu, auklīti u.c.);
  • par iemaksām privātajā pensiju fondā;
  • atvieglojumu par atbalstu noteiktām organizācijām (labdarība);
  • speciālu atvieglojumu par noteiktiem medicīnas izdevumiem;
  • nodokļu atskaitījumu uzkrājumu sistēmu jauniešiem;
  • par izmaksām, kuras radušās darba izbraucienos, ieskaitot ēdināšanu, dzīvošanu un ceļojuma izdevumus (ceļotāja statuss). Tas ir arī atvieglojums par ceļojuma izmaksām no Norvēģijas uz citām ES/EEZ dalībvalstīm mājās.

Ja darba devējs apmaksā ēšanas, dzīvošanas un ceļošanas izdevumus, kuri saistīti ar dzīvošanu ārzemēs (pendling), tieši vai caur kompensācijām, tad Jums ir jāizlemj, vai izdevumi ar nodokli apliekami būs pēc neto vai bruto metodes. Neto metode nozīmē, ka darba devēja pabalstiem, kas domāti vizītēm mājās, ēšanas un dzīvošanas izdevumu segšanai, nevajadzētu būt iekļautiem ar nodokli apliekamajos ienākumos. Kā arī tādā gadījumā Jūs nevarat prasīt standarta atvieglojumu. Bruto metode nozīmē, ka maksā visi. Darba devējam ir jābūt iekļautam ar nodokli apliekamā bruto peļņā. Tādā gadījumā Jūs varat pieprasīt atmaksu par izdevumiem vai standarta atvieglojumu.