Vai Jums ir ģimenes saites ārpus Norvēģijas?Jums ir ģimenes saites ārpus Norvēģijas, ja:

  • ārpus Norvēģijas Jūs dzīvojat kopā ar savu laulāto vai bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem;
  • Jūs viņus regulāri apmeklējat.

Ko nozīmē “regulāri”?

Regulāri tas parasti nozīmē ne retāk kā reizi mēnesī. Ja apmeklējums ir retāks, izvērtēts tiek kopējais apmeklējumu skaits un to ilgums. Vērā tiek ņemts arī attālumu starp Norvēģiju un Jūsu mītnes valsti (piem. Latviju).

Vai Jums ir ģimenes locekļi vairākās valstīs?

Ģimenes attiecības var būt tikai vienā valstī. Tas jāņem vērā katrā gadījumā. Piemēram, ja Jums ir bērni ārvalstīs, bet tajā pašā laikā Jūs dzīvojat kopā ar savu laulāto un bērniem Norvēģijā, Jūs tiekat saistīts ar ģimenes saitēm Norvēģijā. Ja neesat pārliecināts par šo jautājumu, varat sazināties ar Norvēģijas nodokļu inspekciju (Skatteetaten) šeit: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/

Jā >>

Nē >>