Anketas aizpildīšana, atgriežamās summas apjoms

Lai būtu iespējams korekti aprēķināt, kādu summu Jūs varat atgriezt, ir jāaizpilda nodokļu atgriešanas anketas visi jautājumi. Ja kāds no jautājumiem uz Jums neattiecas vai nav atbildes, ievelciet “ – ” vai ierakstiet ar vārdiem “neattiecas/nav/u.tml.”. Tas atvieglo atgriežamās summas aprēķināšanas procesu, un Jūs ātrāk uzzināsiet summu. Par aprēķināto summu, nepieciešamajiem dokumentiem un citu svarīgu informāciju mēs izsūtīsim atbildes veidā uz Jūsu, anketā norādīto e-pastu. Šis pakalpojums ir BEZMAKSAS.

Anketa atrodama šeit: https://www.no-tax.no/nodoklu-deklaracijas-norvegija-aizpildisanas-anketa/

Svarīgi datumi

04.04.2017. – Norvēģijas iedzīvotājiem interneta vietnē www.altinn.no vai www.skatteetaten.no ir pieejama nodokļu deklarācija par 2016. gadu. Tiem, kuri nav Altinn sistēmas lietotāji, deklarācijas šajā dienā tiek izsūtītas pa pastu.

30.04.2017. – līdz šim datumam ir jāiesniedz nodokļu deklarācijas. Arī pēdējais datums, lai atliktu nodokļu deklarācijas iesniegšanu, to var atlikt uz 1 mēnesi.

15.05.2017. – pēdējā diena, kad var mainīt bankas konta nr. Kā to izdarīt, lasiet šeit.

31.05.2017. – pēdējā diena, kad deklarācijas jāiesniedz individuālajiem uzņēmējiem.

24.06.2017. – pēc Skatteetaten.no mājaslapā pieejamās informācijas plānota pirmā nodokļu izmaksas diena. Šajā datumā nodokļus atgriež tiem, kuri skaitās izņēmumi, un vairumam algoto darbinieku un pensionāru, kuri nodokļu deklarācijas bija iesnieguši elektroniski.

05.08.2017. – 25.10.2017. – šajā laikā notiek nodokļu atgriešana visiem pārējiem, kuri to nesaņēma pirmajā izmaksas reizē. Ja nodokļu deklarāciju iesniedz papīra formātā nevis elektroniski, nodokļus atgriezīs ne ātrāk par augustu.

Ja vēlaties uzzināt kādi nodokļu atvieglojumi Jums pienākas un kādu summu Jūs varat atgriezt papildus pārmaksātajiem nodokļiem, aizpildiet anketu šeit!

Aizpildiet detalizētu anketu un Jums tiks BEZMAKSAS aprēķināta iespējamā atgriežamā summa par nodokļu atvieglojumiem!

Par citiem svarīgiem datumiem lasiet šeit.