Bērna pieskatīšanas atvaļinājums var tikt piešķirts abiem vecākiem, kas parasti ilgst 12 mēnešus. Obligāti piešķiramā tēva kvota ir 10 nedēļas (saskaņā ar jaunākajiem grozījumiem 2013. gada jūlijā). Ja tēvs neizmanto savu 10 nedēļu kvotu, tā pazūd. Parasti tēvs var izmantot šo atvaļinājumu 6 nedēļas pēc bērna piedzimšanas. Pirmās 6 nedēļas pēc bērna piedzimšanas tā aprūpei tiek piešķirtas mātei. Pēc tam tēva atvaļinājuma laiku var sadalīt kā vēlas, saskaņojot to ar NAV un darba devēju.

Lai šis atvaļinājums būtu apmaksāts un lai saņemtu bērna pieskatīšanas pabalstu (foreldrepenger), tēvam ir jābūt nostrādajušam (t.i. maksājis nodokļus) mazākais 6 mēnešus.

Ja māte pirms dzemdēšanas 10 mēnēšu laika posmā nav strādājusi vismaz 6 mēnešus un viņai nav tiesības uz apmaksātu bērna pieskatīšanas atvaļinājumu, tāpat arī ja viņa ir saņēmusi vienreiz izmaksājamo pabalstu par bērna piedzimšanu, tad tēvam nav tiesību uz bērna pieskatīšanas kvotu. Lai tēvs būtu tiesisks saņemt šo atvaļinājumu, mātei ir jāstrādā vismaz 50% vai cits iemesls var būt – mātes nespēja būt ar bērnu (slimības, studiju vai cita iemesla dēļ).

Tēvs var atlikt savu bērna pieskatīšanas atvaļinājumu, ja iesniedz par to prasību 12 mēnešu laikā. Atvaļinājums ir jāizmanto līdz bērna 3 gadu vecuma sasniegšanai.

Vecākiem ir jāinformē NAV par jebkurām izmaiņām ģimenē vai darbā, kuras varētu ietekmēt bērna pieskatīšanas pabalsta saņemšanu.
Par aiziešanu šajā atvaļinājumā, darba devējs ir jāinformē pēc iespējas ātrāk: sliktākais vienu nedēļu pirms, ja tiks ņemts 2 nedēļas garš atvaļinājums; 4 nedēļas pirms, ja atvaļinajums tiek ņemts uz vairāk nekā 12 nedēļām; 12 nedēļas pirms, ja atvaļinājums tiek ņemts uz gadu.

Pabalstu (foreldrepenger) aprēķina un izmaksā NAV.