Bērna kopšanas pabalsts ir pabalsts, kurš palīdzēs samaksāt par bērna kopšanu vientuļai mātei/tēvam, lai vientuļā māte/tēvs varētu strādāt, meklēt darbu vai mācīties.

Kas var saņemt bērna kopšanas pabalstu?

Vientuļajai mātei/tēvam ir jāatbilst noteiktām prasībām, lai varētu iegūt tiesības uz šo pabalstu:

  • Jums un Jūsu bērnam Norvēģijā jābūt dzīvojušiem pēdējos trīs gadus.
  • Jums un jūsu bērnam pabalsta saņemšanas laikā ir jādzīvo Norvēģijā.
  • Jums jābūt neprecētai/-tam, sķirtai/-am vai jādzīvo atsevišķi.
  • Jūs esat vienīgā persona, kas rūpējas par bērnu.

Ar bērna māti/tēvu nevar būt nekādu attiecību, kas varētu nozīmēt, ka Jūs neesat vientuļā māte/tēvs.
Jūs varat saņemt bērna kopšanas pabalstu, ja atbilstat visām minētajām prasībām un esat spiesta/-s bērna kopšanu uzticēt citiem gadījumā, ja strādājat, meklējat darbu, apmeklējat skolu vai studējat. Bērna kopšanas pabalstu var saņemt arī tajā gadījumā, ja ir savs bizness un bērna kopšanu uzticat citām personām, piemēram, dienas apkopes centram, pēc stundām vai auklei (SFO). Taču tam ir vēl viena prasība – Jums ir jāmaksā par bērna kopšanu.

Cik ilgi jūs varat saņemt bērna kopšanas pabalstu?
Parasti pabalsts tiek maksāts līdz tam laikam, kamēr bērns beidz četras klases.

Cik Jūs varat saņemt?
Bērna kopšanas pabalsts sedz 64% izdevumu. Tas nozīmē, ka vismaz 36% izdevumu Jums ir jāsedz pašiem.

Pieteikšanās bērnu kopšanas pabalstam/ Barnetilsyn iespējama šeit: https://www.no-tax.no/bernu-pabalsti/