Jūs varat saņemt pabalstu obligātajai izglītībai vai mācību beigšanai. Izglītības pabalsts ir paredzēts tikai tam periodam, kad Jums ir tiesības uz pārejas perioda pabalstu.

Kam ir tiesības saņemt izglītības pabalstu?

Izglītības pabalstu var saņemt, ja jāmācās, lai varētu sevi uzturēt strādājot. Piemēram, izglītības pabalsts var tikt izmaksāts profesionālās vai vispārējās izglītības iegūšanai, ja to vajag.

Cik ilgi Jūs varat saņemt izglītības pabalstu?

Vislielāko izglītības pabalstu var saņemt trīs gadus mācoties dienas nodaļas studijās, taču šis periods var būt pagarināts. Var saņemt pabalstu arī, lai iegūtu vispārējo izglītību, nemācoties trīs gadus. Pabalstu izglītībai varat saņemt arī tajā gadījumā, ja ir nepieciešams paaugstināt profesionālo kvalifikāciju. Pabalsts izglītībai ir paredzēts tikai tajā periodā, kurā Jums ir tiesības uz pārejas perioda pabalstu.

Pabalsta apjoms

Pabalsts sedz izglītības, skolas piederumu, ceļošanas izdevumus un t.t. Ir iespēja saņemt dotācijas papildus dzīvošanas izdevumiem, un pārcelt ar izglītību saistītus izdevumus.

Pieteikties izglītības pabalstam/Utdanningsstønad iespējams šeit: https://www.no-tax.no/bernu-pabalsti/