Pabalsts bērnam līdz 18 gadu vecumam tiek piešķirts visiem bērniem, kuri dzīvo Norvēģijā kopā ar vienu no vecākiem un arī tajā gadījumā, ja vecāki nav precējušies un viens no viņiem dzīvo EEZ. Pabalsts paredzēts, lai segtu ar bērnu saistītus izdevumus.

Kam ir tiesības saņemt bērna pabalstu?

Bērna pabalstu var saņemt bērna māte vai tēvs. Ja vecāki vienojas par kopīgu aizbildniecību par bērnu, bērna pabalsts tiks sadalīts vienādās daļās starp vecākiem. Adoptētāji vai bērna uzraudzības iestāde pabalstu par bērnu var saņemt, ja bērns ar tiem dzīvo visu laiku (vairāk nekā trīs mēnešus). Ja vēlaties saņemt pabalstu, Jūsu bērnam Norvēģijā jādzīvo vismaz 12 mēneši bez pārtraukuma, vai arī bērna aizbildnim jāstrādā Norvēģijā un jāuzņemas visa atbildība par savu bērnu, kurš dzīvo EEZ valstī.

Kas var saņemt palielinātu pabalstu par bērnu?

Palielinātu bērna pabalstu var saņemt vientuļā māte/ tēvs, kura nav precējusies un nedzīvo ar citu bērna tēvu (Jums ir jāuzrāda laulības šķiršanas apliecība vai arī bērna dzimšanas apliecībā nedrīkst būt norādīts bērna tēvs). Palielinātu pabalstu par bērnu nevar saņemt, ja vientuļā māte/tēvs precas; ir dzīvesbiedrs ilgāk nekā 12 mēnešus, bet nav kopēju bērnu. Ja piedzimst kopējs bērns, Jūs uzreiz zaudējat tiesības uz pabalstu.

Ārzemniekiem bērna pabalsts tiek maksāts pat tad, ja māte vai bērns nav reģistrēti Norvēģijā. Pabalsts bērnam tiek maksāts saskaņā ar EEZ noteikumiem vai citiem sociālās aizsardzības nolīgumiem.

Nepieciešamie dokumenti, kuri jāiesniedz, ja vēlaties pieteikt pabalstu:

  • laulības apliecība;
  • ģimenes sastāvs (izdod pagasts vai pašvaldības policija);
  • bērnu dzimšanas apliecības;
  • bērnu aizbildniecības dokumenti (ja Jūs esat vientuļā māte/tēvs un esat atstājuši bērnu, piemēram, vecmāmiņai, tad Jums ir nepieciešami Bērnu aizbildniecības dokumenti);
  • darba atļauja no policijas;
  • darba līgums;
  • algas lapiņas;
  • dokuments, kurš uzrāda Jūsu bankas kontu;
  • gada algas atskaite.

Visiem dokumentiem ir jābūt iztulkotiem angliski vai norvēģiski un notāra apstiprinātiem.

Pieteikšanās bērnu pabalstam šeit: https://www.no-tax.no/bernu-pabalsti/