Līdz diviem bērniem

Dienu skaits

Darbinieks pieskata ne vairāk par 2 bērniem

Ne vairāk kā 10 apmaksājamas dienas kalendārajā gadā katram no vecākiem

Darbinieks pieskata ne vairak par 2 bērniem, ja vienam no bērniem ir hroniska slimība vai ir invalīds

Līdz 20 apmaksājamām dienām kalendārajā gadā katram no vecākiem

Darbinieks viens pieskata 1 vai 2 bērnus

Līdz 20 apmaksājamām dienām kalendārajā gadā

Darbinieks viens pieskata ne vairāk par 2 bērniem, ja vienam no bērniem ir hroniska slimība vai ir invalīds

Līdz 40 apmaksājamām dienām kalendārajā gadā

Trīs un vairāk bērni

Dienu skaits

Darbinieks pieskata 3 un vairāk bērnus

Līdz 15 apmaksājamām dienām kalendārajā gadā katram no vecākiem

Darbinieks viens pieskata 3 un vairāk bērnus

Līdz 30 apmaksājamām dienām kalendārajā gadā

Darbinieks pieskata 3 un vairāk bērnus, ja vienam no viņiem ir hroniska slimība vai ir invalīds

Līdz 25 apmaksājamām dienām kalendārajā gadā katram no vecākiem

Darbinieks viens pieskata 3 un vairāk bērnus, ja vienam no viņiem ir hroniska slimība vai ir invalīds

Dienu skaits tiek divkāršots līdz 50 apamksājamām dienām kalendārajā gadā

Darbinieks pieskata 3 un vairāk bērnus, ja diviem no viņiem ir hroniska slimība vai ir invalīdi

Līdz 35 apamksājamām dienām kalendārajā gadā

Darbinieks viens pieskata 3 un vairāk bērnus, ja diviem no viņiem ir hroniska slimība vai ir invalīdi

Dienu skaits tiek divkāršots līdz 70 apamksājamām dienām kalendārajā gadā

Darbinieks pieskata 3 un vairāk bērnus, ja trijiem no viņiem ir hroniska slimība vai ir invalīdi

Līdz 45 apamksājamām dienām kalendārajā gadā

Darbinieks viens pieskata 3 un vairāk bērnus, ja trijiem no viņiem ir hroniska slimība vai ir invalīdi

Dienu skaits tiek divkāršots līdz 90 apamksājamām dienām kalendārajā gadā