Mēdz būt gadījumi, kad, darbinieks saslimst un iesniedz slimības lapu (sykemelding), bet darba devējs neizmaksā algu, tomēr no kaut kā ir jādzīvo. Šajā gadījumā Jums palīdzēs NAV.
Zemāk var skatīt atbilstošo likumu norvēģu valodā un tā tulkojumu latviski. Šo izrakstu varat izmantot, ja vēršaties pēc palīdzības pie NAV darbiniekiem.

8-22. Trygdens ansvar når arbeidsgiveren ikke betaler
Dersom en arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han er forpliktet til å yte i arbeidsgiverperioden, skal trygden utbetale sykepengene. (481) Beløpet som er utbetalt, skal trygden kreve tilbake fra arbeidsgiveren.
Beløpet, med renter, kan innkreves etter bestemmelsene i bidragsinnkrevingsloven. Vedtak om tilbakekreving er tvangsgrunnlag for utlegg.
Bestemmelser om anke over sykepenger i arbeidsgiverperioden finnes i § 21-13. (2006/3-27)

8-22. Sociālās apdrošināšanas atbildība, ja, darbiniekam saslimstot, darba devējs neizmaksā algu. Ja darba ņēmējam saslimstot, darba devējs noteiktajā laika posmā neizmaksā atalgojumu, tad darbiniekam to izmaksā sociālā apdrošināšana. Izmaksātā summa no sociālās apdrošināšanas vēlāk tiek piedzīta no darba devēja.
Summa ar pierēķinātajiem procentiem var būt piedzīta, ja spēkā ir nodokļu atmaksas noteikumi. (Skatīt likumu nr. 2 „Nodokļu izmaksa un piedziņa”, 1952. gada 21. novembris.)