Ja gribat saņemt maternitātes/paternitātes pababalstu, tad Jums ir jāsaņem legālus ienākumus 6 mēnešus pēdējo 10 mēnešu laikā (pirms maternitātes/paternitātes atvaļinājuma saņemšanas). Ienākumiem ir jābūt lielākiem par 0.5G (t.i. 44 185 kronas). Pie ienākumiem tiek pieskaitīta arī slimības lapa, bezdarbnieka pabalsts un citi ienākumi, no kuriem jāmaksā nodokļi.

Maternitātes/paternitātes pabalsts tiek izmaksāts 49 vai 59 nedēļas, kas atkarīgs no tā, cik lielus procentus no algas Jūs izvēlēsieties. Ja 100%, tad pabalsts tiks izmaksāts 49 nedēļas, ja 80% – tad 59 nedēļas. Foreldrepenger (vecāku pabalsts) tiek sadalīts trijās daļās: mātes, tēva un kopīgā daļa, un visas daļas tiek ieskaitītas jau minētajās 49/59 nedēļās.

Mātes daļa. Mātei pienākas 10 nedēļas. 6 nedēļas ir jāņem uzreiz pēc dzemdībām. Pirms dzemdībām no kopējās daļas ir jāņem 3 nedēļas, un 4. nedēļu, kad paņemt, māte var izvēlēties pēc pašas gribas.

Tēva daļa. Tēvam pienākas 10 nedēļas (ja bērns piedzimis pēc 1. jūlija). Tēvs savu daļu var izmantot kad vēlas, bet līdz bērna 3 gadu sasniegšanai. Taču, ja māte nestrādāja, un līdz ar to viņai nav tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, arī tēvam nav tiesības uz savu daļu. Kad tēvs ņem savu daļu, mātei nav obligāti jāstrādā (være i aktivitet).

Kopējā daļa. Kopējā daļa skaitās tā, kura paliek pāri, kad atņem mātes un tēva atvaļinājuma laiku, t.i. 29 vai 39 nedēļas, un tā sākas 7. nedēļā pēc dzemdībām (pirmās 6 nedēļas pieder mātei pat ja mātei nepienākas grūtniecības un dzemdību atvaļinājums). Šo daļu māte un tēvs savā starpā var sadalīt kā vēlas. Ja šo daļu paņem tēvs, tad mātei ir jāstrādā, 100% jāstudē vai tamlīdzīgi. Ja māte strādā vairāk par 75%, tad tas arī jau skaitās kā pilns darbs. Ja māte nav ieguvusi tiesības uz foreldrepenger un paņem vienreizējo dzemdību pabalstu, tēvs var prasīt visu atvaļinājumu, sākot no 7. nedēļas pēc bērna piedzimšanas.

Māte un tēvs var izvēlēties, kad paņemt savas daļas. Tās var atlikt, var izvēlēties arī atsevišķas dienas (piemēram, katru piektdienu vai katru pirmdienu). Atliekot atvaļinājumu, darbojas nosacījumi, ka laikā, kad neņamat savu daļu, Jūs strādājat, studējat, ņemat likumā noteiktās brīvdienas (lovbestemt ferie), neesat spējīgs būt ar bērnu, jo smagi slimojat u.tml. Ja abi vecāki ir tiesiski saņemt atvaļinājumu, un tēvs vēlas atlikt savu daļu, mātei nav jāizpilda nekādi nosacījumi, kas saistīti ar strādāšanu, studēšanu u.tml. Māte var būt vienkārši mājās.
Saņemot foreldrepenger, Jūs varat ceļot, dzīvot šajā laika posmā Latvijā u.tml.