Ar dirbate ir gyvenate Norvegijoje pirmuosius mėnesius? O gal čia esate jau seniai įleidę šaknis? Ar jums iškyla daug klausimų, tačiau atsakymus surasti sudėtinga, nes nemokate Norvegų kalbos? Ar jums artimi tokie klausimai kaip: kur kreiptis norint gauti išmokas, kam jos gali būti skirtos, kaip, apskritai, teisingai pildyti formas, kas yra mokesčių kortelė, kaip ją gauti, kiek ir kur reikia sumokėti mokesčių, ką daryti netekus darbo, kaip užsiregistruoti pas gydytoją ir t.t.?

Daugelį atsakymų rasite mūsų naujame tinklalapyje www.nav-skatt.lt. Kompetentingų vertėjų komanda parengė straipsnius pagal oficialią Norvegijos darbo ir socialinės rūpybos tarnybos, Imigracijos tarnybos, Darbo inspekcijos, Sveikatos ekonomikos tarnybos, Mokesčių inspekcijos bei kitų valstybinių institucijų informaciją. Taip pat išvertėme daugelį aktualiausių formų, kad būtų lengviau jas pildyti savarankiškai – formos paruoštos su išsamiais vaizdiniais paaiškinimais, kaip jas pildyti. Taip pat rasite parengtus video: kaip užsisakyti Min ID kodus, kaip patikrinti, kokią informaciją apie jus darbdavys pateikė Skatteetat, kaip užsiregistruoti UDI.

Norint skaityti visą šią informaciją, turite užsisakyti mėnesinį (100 NOK) arbe metinį abonementą (360 NOK), o šiuo metu mes norime pasiūlyti susipažinti su puslapiu ir pasiskaityti jums aktualią informaciją NEMOKAMAI. Prieiga prie viso nemokamo tinklalapio bus suteikta kiekvienam asmeniškai, parašius asmeninę žinutę su žodžiu „Noriu“ į mūsų Facebook oficialų puslapį (Spausti čia https://www.facebook.com/A gne-Noemayr-348015782290871/).

Prieiga bus aktyvi trečiadienio vakarą (Kovo 7 d.) 19–21val.

 

Žemiau rasite straipsnių, esančių tinklalapyje, sąrašą:

Nacionalinės draudimo sistemos narystė
Jauni neįgalieji EEA (liet. EEE) šalys
Socialinė išmoka likusiam gyvam sutuoktiniui, kai kartu gaunate ir neįgalumo išmokas Norvegijoje
Vaiko priedas ir neįgalumo išmokos
Darbas kartu su neįgalumo išmokomis
Neįgalumo išmokos, esant institucijoje ar kalėjime
Garantuota pensija Norvegijoje
Senatvės pensija ir gyvenimas užsienyje
Mokėjimo datos, atostogų išmokos ir atleidimas nuo mokesčių
Jūs privalote pateikti teisingą informaciją NAV
Kokie pokyčiai turi įtakos jūsų senatvės pensijos mokėjimams?
Neįgalumo išmokos apskaičiavimo taisyklės Norvegijoje
Pašalpa, gaunama reabilitacijos metu (AAP)
Neįgalumo išmoka ir senatvės pensija
Bedarbio pašalpa
Pensijos ir paraiška pensijai esant ne Norvegijoje
Gyvybės liudijimo forma senatvės bei neįgalumo išmokos gavėjams
Išlaikymo priedas
Minimalaus lygio pensija (anksčiau vadinta „Bazinė pensija“)
NAV pagalba telefonu
Papildoma išmoka asmenims, kurie Norvegijoje gyveno tik trumpą laikotarpį
Parama vaiko ar kito artimojo priežiūros atveju
Pagal sutartis dirbančių (privatus sektorius) senatvės pensija nuo 2011 m.
Pagal sutartis dirbančių (viešasis sektorius) ankstyva senatvės pensija
Slaugos pensija
Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui
Našlaičio/ės pensija
Laidotuvių parama
Neįgalumo išmokos
Senatvės pensija gimusiems po 1963 metų
Senatvės pensija gimusiems 1954–1962 metais
Senatvės pensija gimusiems prieš 1954 metus
Išmokos už vaikus (Barnetrygd)
Ką daryti, kai nesumokamas darbo užmokestis ir/ar atostoginiai?
Užimtumo/darbo programos išmokos
Nutraukti, išdėstyti dalimis ar pakeisti tėvystės išmokas
Kaip pateikti popierinę darbo/užimtumo statuso formą
Kaip pateikti darbo/užimtumo statuso formą internete
Fotografuokite savo priedus su mobiliuoju telefonu
Darbo užmokesčio garantijos – apibrėžimai
Išmokos iš NAV užsienyje gyvenantiems asmenims
Atostogos ir atostogų išmokos
Neteisinga arba netiksli informacija – bedarbio pašalpa
Kaip užpildyti užimtumo statuso formą – bedarbio pašalpa
Kada galite prarasti teisę gauti bedarbio pašalpą?
Bedarbio pašalpos atnaujinimas
Kaip panaikinti privalomo socialinio draudimo (PSD) skolas?
Dokumentai, pateikiami kartu su prašymu gauti bedarbio pašalpą
Darbo užmokesčio garantijų sistema Norvegijoje
Bedarbio pašalpa, jei buvote laikinai atleistas
Socialinio draudimo sutartis
Senatvės pensija ir gyvenimas užsienyje
Mokėjimo datos, atostogų išmokos ir atleidimas nuo mokesčių
Pašalpa, gaunama reabilitacijos metu (AAP)
Bedarbio pašalpa
Siųskite el. laišką apie šiuo metu kylančius klausimus
Vaikai, mirę iškart po gimdymo
Kai Norvegijos pilietis miršta užsienyje
Mirties registravimas
Mirusių asmenų mokesčių deklaracijos
Dažni klausimai apie mokesčių atskaitymo kortelę (Skattekort)
Elektroninė mokesčių kortelė – kaip tai veikia?
Kada turėčiau pakeisti mokesčių kortelę?
Susisiekite su mumis
Prašymo teikimo dėl atidėtų arba paskirstytų dalimis tėvystės išmokų pildymo instrukcija lietuvių kalba
Prašymo teikimo dėl vienkartinės išmokos, susijusios su gimdymu, pildymo instrukcija lietuvių kalba
Prašymo dėl tėvystės išmokų gimus vaikui pildymo instrukcija lietuvių kalba
Kaip gauti elektroninį ID
Buypass ID
iOS – iPhone/iPad (Safari, Chrome ir Opera Coast/Mini)
Mac OS X (Safari, Firefox, Chrome ir Opera)
Windows (Internet Explorer, Firefox, Chrome ir Opera)
BankID mobiliame telefone
Įvesti neteisingi duomenys
BankID
Minid
ID-porten
Bendravimo internetu atsisakymas
Mini vadovas užsienio verslininkams ir darbuotojams
Mini vadovas užsienio verslininkams ir darbuotojams
Informacija darbuotojams iš užsienio: mokesčiai, mokesčių kortelė (Skattekort) ir mokesčių grąžinimas
Išmokų mažų vaikų tėvams pildymo instrukcija lietuvių kalba (Kontantstøtte)
Prašymo gauti bedarbio pašalpą laikinai atleistiems (Permittering) pildymo instrukcija lietuvių kalba
Rasti darbą ES, EEE ar Šveicarijoje
Nuolatinis pritaikytas darbas
Subsidijų įtraukimas darbdaviams
Darbo klubas
Kvalifikacijos kėlimas darbo vietoje
Laikinojo darbo užmokesčio subsidijos
Darbo praktika (stažuotė)
Paruošiamieji darbo mokymai
Darbo mokymai
Pinigai, dalyvaujant programose
Informacija apie išmokas patvirtintai profesinio sužalojimo sveikatos priežiūrai
Vyriausybės socialinės paramos gairės
Laikinas apgyvendinimas (išskirtiniais atvejais)
Finansiniai patarimai ir konsultavimas dėl skolų
Psichologinio pobūdžio ligų gydymas
Profesinė reabilitacija
Tolesnis tikrinimas
Įvertinimas
Socialinė parama
Su šeima susijusios išmokos
Ligos išmoka EEE šalių gyventojams
Ligos išmokos specialioms grupėms
Ligos išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims ir laisvai samdomiems darbuotojams
Ligos išmokos
Persikėlimas iš kitos EEE šalies į Norvegiją
Įvairios situacijos – darbuotojai iš EEE
Bedarbio išmokos
NAV paslaugų ir išmokų sąrašas
Pranešimas apie nelaimingus atsitikimus darbe ir ligas
Profesinė trauma ir ligos
NAV EURES paslaugų teikėjas
Socialinio draudimo sutartys
Atvykimas iš šalies, priklausančios ES / EEE, dirbti Norvegijoje
Nebedirbu – kas toliau?
Komandiruotėje dirbantys asmenys
Atskaitymai palūkanoms už paskolas užsienyje
Kaip registruoti MinID vartotoją?
Laipsninis bendro kontaktų registro įsisavinimas
Jūsų kontaktinė informacija yra registruojama ir atnaujinama vienoje vietoje
Globos ir kontaktinės informacijos atnaujinimas kontaktų ir rezervacijų registre
Priminimai ir pilietinė informacija
Elektroninio pranešimo adresas
Užsienio darbuotojo išankstinė mokesčių deklaracija
Mokesčių deklaracijos RF-2042 gairės
Kaip pakeisti mokesčių deklaraciją?
Atskaitymo vadovas
Mokesčių vertinimas 2017 m.
Komandiruotėje dirbantis asmuo
Persikėlimo išlaidos dėl naujo darbo
Ką daryti, kai turiu kelis darbdavius?
Mokesčių skaičiavimas Norvegijoje
Peržiūrėkite savo mokesčių apskaičiavimo pranešimą
Kodėl turiu nesumokėtų mokesčių ir kaip to išvengti?
Mokesčių grąžinimas/deklaracija asmenims, kurie negavo iš anksto užpildytos mokesčių deklaracijos
Informacija apie sutartis, rangovus ir darbuotojus
Kai kurioms imigrantų grupėms bus pripažintos gyvenamosios vietos kortelės kaip identifikacijos dokumentas
Ką piliečiai, esantys už ES/EEE / ELPA ribų, privalo atsinešti su savimi, kai praneša apie persikėlimą
Pranešimas apie persikėlimą į Norvegiją iš užsienio
Kas gali reikalauti D numerio?
Praneškite apie naują arba pasikeitusį pašto adresą
Teikiant prašymą mokesčių kortelei – ką reikia pateikti ID patikrinimui
Biurai ID patvirtinimui
Patikrinkite, pakeiskite arba pateikite mokesčių deklaraciją
Perskaitykite tai prieš pateikdami apeliacinį skundą dėl mokesčių atskaitymo pranešimo
Esu nesumokėjęs mokesčių
Mokesčių mokėjimo terminai
Kaip išvengti palūkanų mokėjimo už nesumokėtus mokesčius
Mokamas darbas namuose
Skolų palūkanos (atskaitymas nuo palūkanų)
Kaip užblokuoti PIN kodus?
Įdarbinimas ir vaikų iki 13 metų darbo pajamos
Patikrinkite, ar teisinga informacija mokesčių kortelėje
Kontaktinis Skatt telefono numeris
Kontaktinės informacijos atnaujinimas
D numeris
Darbdaviai gali kreiptis dėl mokesčių kortelės (Skattekort) darbuotojo iš užsienio vardu
Mokesčių kortelės asmenims, neturintiems Norvegijos nacionalinio ID numerio
Kaip registruoti naują vartotoją ID-porten?
Mano pajamos ir darbas
Prašymo gauti bedarbio pašalpą (ne laikinai atleistiems) pildymo instrukcija lietuvių kalba
Kaip gyvenimo pasikeitimai daro įtaką jūsų mokesčiams
Mokesčių klasės
Peržiūrėkite, kas gavo jūsų mokesčių kortelę (Skattekort)
Jauni žmonės, darbas ir mokesčiai
Mokesčių kortelė (Skattekort) ar lengvatų kortelė (Frikort)?
Lengvatų kortelė (Frikort)
Prašymo dėl slaugos pašalpos, susijusios su vaiko liga pildymo instrukcija lietuvių kalba
Išmokų už vaikus prašymo pildymo instrukcija lietuvių kalba
Instrukcija, kaip išsiųsti papildomus dokumentus NAV dėl išmokų už vaikus
Užsisakykite lengvatų kortelę (Bestille frikort)
Padalyti savo lengvatų kortelę (Bestille frikort) keliems darbdaviams
Užsisakykite mokesčių kortelę (Skattekort)
„Au pair“ programa Norvegijoje
Nacionalinio draudimo įmokos komandiruotėse esantiems darbuotojams
Darbuotojai iš užsienio
Prašymas dėl mokesčių kortelės (Skattekort) užsienio piliečiams
Atnaujinti mokesčių kortelę ir išankstinius mokesčius
Specialūs mokesčių atskaitymai vienišiems tėvams
Mokesčių kortelė ir nekilnojamojo turto įvertinimas
Peržiūrėkite informaciją apie savo mokesčių kortelę (Skattekort)
Ligos išmoka lankantis užsienyje
Ligos išmokos dirbantiems
Mokėjimai
Mokėjimų informacija iš NAV tampa skaitmenine
Darbuotojas Norvegijos kontinentiniame šelfe (seklus jūros arba vandenyno dugno pakraštinis ruožas, juosiantis žemynus)
Laikinas apgyvendinimas (išskirtiniais atvejais) | Midlertidig botilbud
Finansinės konsultacijos ir konsultavimas dėl skolų
Informacija, patarimai ir nurodymai
Bedarbio išmoka, susijusi su nedarbu EEE šalyje U2
Nurodykite savo gebėjimus, pildydami CV
Darbo pokalbiai
Parašykite pritaikytą motyvacinį laišką
Gero CV sukūrimas
Laisvų darbo vietų ieškojimas
Susipažinkite su darbo rinka
Būkite kūrybingi kandidatuodami
Pasitikėkite savo gebėjimais
Atvykimas iš šalies, nepriklausančios ES / EEE, dirbti Norvegijoje
Patarimai ieškantiems darbo
Darbas Norvegijoje
Ligos išmoka EEE šalių gyventojams
Vaiko globos neturintis tėvas užsienyje
Vaiko globą turintis tėvas užsienyje
Norvegijoje gyvenantis, vaiko globos neturintis tėvas
Norvegijoje gyvenantis globą turintis tėvas (Bidragsmottaker)
Kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje
Skundai
Ligos išmokos
Priežiūros išmokos dienos
Buvusios slaugos pašalpos taisyklės, susijusios su vaiko liga
Kaip užpildyti užimtumo statuso formą – Užimtumo programos išmoka
Darbo/užimtumo forma – kaip ja naudotis?
Kvalifikacijos programa
Ligos išmoka lankantis užsienyje
Ligos išmokos dirbantiems
Piniginės išmokos mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte)
Priežiūros išmokos dienų pasidalijimas ir perleidimas Norvegijoje
Priežiūros išmokos dienos, kai jūsų vaikas serga lėtine liga arba yra neįgalus
Priežiūros išmokos dienos, kai esate vienintelis vaiko globėjas Norvegijoje
Kaip užpildyti užimtumo statuso formą – reabilitacijos išmoka
Darbo/užimtumo forma – kaip ja naudotis?
Slaugos pašalpa, susijusi su vaiko liga Norvegijoje
Kvalifikacijos programa
Elektroninė paraiška NAV
Užimtumo/darbo programos išmokos
Naujos papildomų išmokų taisyklės Norvegijoje
Išmokos vienišiems tėvui/motinai
Ar norite, kad NAV išsiųstų jūsų laišką kitu adresu?
Vienkartinė išmoka gimdymo ar įvaikinimo atveju
Nepamirškite prašymus pateikti tinkamu laiku
Tėvystės išmokos laikotarpis
Priežiūros išmokos dienos
Tėvystės išmokos
Tėvystės dalis (tėvystės atostogos), motinystės dalis ir bendras laikotarpis
Teisė nuolat gyventi Norvegijoje
Išmokos už vaikus iki 18 metų (Barnetrygd) ir piniginė parama mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) Norvegijoje darbuotojams iš užsienio
Nutraukti, išdėstyti dalimis ar pakeisti tėvystės išmokas
Bazinė išmoka (Grunnstønad)
Mokymosi išmoka (Opplæringspenger)
Slaugos pašalpa (Pleiepenger), kai rūpinamasi asmeniu, su kuriuo sieja artimas ryšys
Sutuoktinio parama (Ektefellebidrag)
Vaiko globos neturintis tėvas užsienyje
Vaiko globą turintis tėvas užsienyje
Norvegijoje gyvenantis, vaiko globos neturintis tėvas
Norvegijoje gyvenantis globą turintis tėvas (Bidragsmottaker)
Kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje
Apeliaciniai skundai dėl alimentų
Privatus susitarimas (Privat avtale) dėl alimentų (Barnebidrag)
Parama vaikui/alimentai (vaiko išlaikymas) (Barnebidrag)
Pereinamojo laikotarpio išmoka
Didesnė slaugos pašalpa
Papildomos išmokos ir parama studijoms už mokslą
Vaiko priežiūros išmoka Norvegijoje
Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui ir pereinamojo laikotarpio išmokos skaičiavimo pavyzdžiai
Nacionalinės draudimo sistemos narystė
Slaugos pensija
Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui
Našlaičio/ės pensija
Laidotuvių parama Norvegijoje
Išankstiniai alimentų mokėjimai (Bidragsforskudd)
Tėvystė ir bendramotinystė, nustatyta užsienyje (Farskap eller medmorskap)
Tėvystės nustatymas ir tėvų atsakomybė (Farskap og foreldreansvar)
Nėštumo išmokos (Svangerskapspenger)
Slaugos pašalpa
Taisyklių, susijusių su išmokomis vienišiems tėvams nuo 2016 m. sausio 1 d., pakeitimai
Kaip užsisakyti MinId kodus?
Kaip pasitikrinti, kokią informaciją apie jus pateike darbdavys Skatteetat
ES / EEE piliečių registracijos schema
ES/EEE piliečių, kurie ieškosi darbo pareiga pranešti policijai apie savo atvykimą į Norvegiją
Pilietybė
Kaip užsiregistruoti UDI?
Jūsų teisės jeigu buvo viršytas laukimo laikas
Jūsų teisės jeigu buvo viršytas laukimo laikas
Darbuotojai iš ES / EEE ar Šveicarijos, kurie gyvena ir dirba Norvegijoje
Europos sveikatos draudimo kortelė
Studentai iš ES / EEE šalių arba Šveicarijos, studijuojantys Norvegijoje
Jūsų nuolatinio gydytojo keitimas
Sveikatos priežiūra laikinai apsistojus Norvegijoje
EEE piliečiai, norintys gauti sveikatos priežiūros paslaugas Norvegijoje
Sauga bei sveikata darbovietėje
HMS kortelės statybos srityje
HMS kortelės valymo paslaugoms
Atliekate komandiruotę Norvegijoje?
Užsienio kvalifikacijos pažymėjimai
Darbuotojų įdarbinimas
Darbo valandos Norvegijoje
Darbo užmokestis
Ką daryti, kai nesumokamas darbo užmokestis ir/ar atostoginiai?
Atostoginiai
Darbo sutartis
Paraiška pensijai esant ne Norvegijoje
Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui ir pensija
Pereinamojo laikotarpio išmoka
Nacionalinio draudimo įmokos Norvegijoje
Išmokos iš NAV užsienyje gyvenantiems asmenims
Banko sąskaitos numerio arba kontaktinės informacijos pakeitimas
Atostogos ir atostogų išmokos
Neteisinga arba netiksli informacija – bedarbio pašalpa
Kaip užpildyti užimtumo statuso formą – bedarbio pašalpa
Kada galite prarasti teisę gauti bedarbio pašalpą?
Bedarbio pašalpos atnaujinimas
Dokumentai, pateikiami kartu su prašymu gauti bedarbio pašalpą
Darbo užmokesčio garantijų sistema
Bedarbio pašalpa, jei buvote laikinai atleistas
Ką reiškia būti darbo ieškotoju?
Minimalus pajamų reikalavimas
Socialinio draudimo sutartis
KANADA – kaip kreiptis dėl pensijos?
LIETUVA – kaip kreiptis dėl pensijos?
Didesnės slaugymo išmokos
Papildomos išmokos ir parama studijoms už mokslą
Vaiko priežiūros išmoka
Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui ir pereinamojo laikotarpio išmokos skaičiavimo pavyzdžiai