Dokumentų sąrašas mokesčių grąžinimui Norvegijoje 2019 m.

  • Nuomos sutartis arba algalapiai, su nurodytomis atskaičiuotomis sumomis už būsto nuomą;
  • Banko išrašas, kiek sumokėjoje už būsto nuomą;
  • Vedybų liudijimas;
  • Bilietai į Lietuvą;
  • Šeimos sudėtis (išduoda savivaldybė arba seniūnija) arba registracija kartu su šeima/vaikais;
  • Paskolos Lietuvoje dokumentai (kokią pinigų sumą sumokėjote bankui procentams padengti);
  • Vaiko globos dokumentus (Jeigu jūs dirbate Norvegijoje ir esate vieniša motina/tėvas, o vaikai gyvena Lietuvoje, jūs turite pristatyti vaiko globos dokumentus. Šis punktas netaikomas išsiskyrusiems tėvams, kurių vaikų globa rūpinasi motina. Jūs galite gauti mokesčių lengvatą, nes dažnai važinėjate į Lietuvą ir išlaikote savo vaikus. Šis punktas taikomas ir tuomet, kai abu tėvai dirba Norvegijoje, o vaikų globa rūpinasi kiti asmenys Lietuvoje.);
  • Mokėjimų kvitai už vaikų priežiūrą (Jeigu jūsų vaikas jaunesnis nei 12 metų, jūs galite susigrąžinti mokesčių dalį, skirtų vaiko priežiūrai: auklei, darželiui, SFO).

Šeimos sudėtis, gyvenamosios vietos su šeima registracijos dokumentas turi buti šių metų. Jei deklaruojate už 2019 metus, tai pažyma turi buti išduota 2020 metais. Nesiųskite dokumentų originalų. Jei Skatteetataen paprašys įrodyti dokumento tikrumą, nuneškite originalus į Skatteetaten, kad jie patys pasidarytų kopijas.


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinosite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Atsakymo bei išsamų tolesnių veiksmų paaiškinimą sulauksite per kelias dienas. Spauskite čia