Jūs globojate vaiką iki 18 metų vaikų, kuris gyvena su Jumis Norvegijoje, Jūs turite teisę gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd).

Vieniša mama arba tėvas gali gauti padidintas išmokas už vaikus ir mažų vaikų priedą (Småbarnstillegg).

Kas gali gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd)?

Kas gali gauti padidintas išmokas už vaikus (Utvidet barnetrygd)?

Koks išmokų už vaikus (Barnetrygd) dydis?

Kaip ilgai galite gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd)?

Kaip kreiptis dėl išmokų už vaikus (Barnetrygd)?

Į ir iš užsienio

Pranešti apie pasikeitimus

Išmokėjimai

Išmokos už vaikus (Barnetrygd) yra skiriamos siekiant padegti vaiko išlaidas

Kas gali gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd)?

 • Vaiko mama arba tėvas gali gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd). Jei tėvai pasidalino vaiko globą, išmokos už vaikus padalinamos lygiomis dalimis.

 • Įtėviai, kiti globėjai ar vaiko globos įstaigos gali gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd), jei vaikas gyvena ten nuolatos (daugiau nei tris mėnesius).

 • Jeigu norite gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd), vaikas turi gyventi Norvegijoje. Jei Jūsų vaikas būna Norvegijoje ne trumpiau kaip 12 mėnesių iš eilės, vaikas laikomas nuolatiniu gyventoju.

 • EEE piliečiams taikomos specialios taisyklės.

Kas gali gauti padidintas išmokas už vaikus (Utvidet barnetrygd)?

Jeigu Jūs esate vieniša mama ar tėvas, galite gauti padidintas išmokas, jei:

 • Esate pridavę skyryboms, išsiskyrę arba našlys/našlė.

 • Esate nevedę ir negyvenate kartu su kitu iš vaiko tėvų. Bendro gyvenimo nutraukimas tarp sugyventinių, kurie turi vaikų iki 16 metų turi būti patvirtinimas tarpininkavimo sertifikatu (meklingsattest).

 • Jei faktiškai nutraukiate bendrą gyvenimą mažiausiai 6 mėnesius, nepridavę skyryboms arba teismo sprendimu.

 • Jei sutuoktinis/sugyventinis įkalintas kalėjime mažiausiai šešis mėnesius arba yra areštuotas mažiausiai šešis mėnesius.

 • Jei Jūsų sutuoktinis/sugyventinis yra dingęs be žinios mažiausiai šešis mėnesius.

Koks išmokų už vaikus dydis (Barnetrygd)?

 • Išmokų už vaikus suma yra fiksuota už kiekvieną vaiką. (Šiuo metu išmoka yra 970 NOK per mėnesį.)

 • Padidintos išmokos už vaikus yra papildomos išmokos už vieną vaiką daugiau nei Jūs faktiškai turite.

 • Mažų vaikų priedas yra priedas prie išmokų vienišiems tėvams / globėjams, kurie turi vaikų nuo 0 iki 3 metų ir gauna padidintas išmokas už vaikus ir pilną pereinamąją išmoką (Overgangsstønad).

Barnetrygd1

 

Kaip ilgai galite gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd)?

Jūs galite pradėti gauti išmokas už vaikus praėjus mėnesiui po vaiko gimimo arba vėliau, tai yra po mėnesio, kai atitinkate sąlygas išmokoms už vaikus gauti. Išmokos už vaikus bus mokamos, kol vaikui sukaks 18 metų (įskaitant mėnesį, kai sukanka 18 metų).

Jeigu išmokų už vaikus arba padidintų išmokų už vaikus sąlygos nebetenkinamos, kol vaikui nėra 18 metų iki ir už tą mėnesį kuomet sąlygos nebepatenkinamos.

Išmokos už vaikus gali būti išmokėtos atgaline data iki 3 metų nuo paraiškos pateikimo dienos, jeigu buvo įvykdytos sąlygos ir išmokos už vaikus nebuvo išmokėtos kitam iš tėvų, kuris atitiko sąlygas gauti išmokas.

Kai yra susitarimas dėl padalintos vaiko gyvenamosios vietos, abu tėvai atitinka reikalavimus gauti išmokas. Todėl svarbu kreiptis dėl padalintos vaiko išmokos, kai toks susitarimas sudaromas pagal vaiko įstatymo § 36 straipsnį.

Kur kreiptis dėl išmokos už vaikus (Barnetrygd)?

Paprastai nereikia kreiptis dėl išmokų už vaikus. Jei vaikas gimė Norvegijoje, mama išmokas už vaikus turėtų gauti automatiškai maždaug po 2 mėnesių nuo gimimo.

Vis dėlto privalote kreiptis dėl vaiko išmokų, kai:

 • Mama nėra registruota, kaip gyvenanti Norvegijoje.

 • Vaikas yra vyresnis nei šeši mėnesiai, kai gaunate teisę į išmokas už vaikus.

 • Vaikas gimė ne Norvegijoje.

 • Jūs galite turėti teisę į padidintas išmokas už vaikus.

 • Tėvas gauna arba gavo išmokas už vaikus kitiems vaikams.

 • Tėvai raštu susitarė dėl vaiko padalintos gyvenamosios vietos ir nori padalinti išmokas.

 • Išmokos už vaikus bus vertinamos pagal EEE susitarimus arba kitus socialinio draudimo susitarimus.

 • Mama nori, kad tėvas gautų išmokas. Tokiais atvejais kreiptis turi tėvas.

 

Į ir iš užsienio

Jei ketinate pasilikti užsienyje ir gauti išmokas už vaikus iš NAV, turite patikrinti, ar galite toliau gauti išmokas.

Jūs turite pranešti NAV į kokią šalį Jūs keliausite ir kiek laiko užtruks Jūsų viešnagė. Jei Jūsų buvimas trunka ilgiau nei planuota, Jūs privalote apie tai pranešti NAV.

Jūs turite pranešti NAV, jei vienas iš Jūsų pradeda ar baigia darbą kitoje šalyje.

Užsienio piliečiai gali gauti išmokas už vaikus, kai visa šeima gyvena Norvegijoje ir gyvens mažiausiai 12 mėnesių. Tai galioja visiems užsienio piliečiams, gyvenantiems Norvegijoje, kurie yra registruoti nacionaliniame gyventojų registre ir turi leidimą dirbti arba teisėtai gyventi kitu pagrindu.

Jei esate EEE šalies pilietis ir dirbate Norvegijoje, Jūs galite turėti teisę gauti išmokas už vaikus, net jei Jūs gyvensite Norvegijoje mažiau nei 12 mėnesių. Daugiau skaitykite straipsyje: Išmokos už vaikus iki 18 metų (Barnetrygd) ir piniginė parama mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) Norvegijoje darbuotojams iš užsienio.

Pranešti apie pasikeitimus

Jūs turite pranešti NAV jei gaunate padidintas išmokas už vaikus ir nebeatitinkate teisės jai gauti tai yra jeigu Jūs:

 • Ištekate/vedate;

 • Susilaukiate vaikų su sugyventiniu;

 • Esate sugyventiniai 12 mėnesių, nors bendrų vaikų neturite;

 • Jeigu pasikeičia šeimyninė situacija arba planuojate apsistoti užsienyje, tai gali turėti įtakos sumos dydžiui, kurį Jums išmoka NAV. Tokiais atvejais Jūs turite nedelsiant pranešti NAV

Išmokėjimai

Barnetrygd2

Išmokėjimų datos

Atostoginiai

Mokesčių atskaitymai

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Utbetalinger/Utbetalingsdatoer%2C+feriepenger+og+skattetrekk

Išmokos už vaikus yra neapmokestinamos

Jeigu reikia pagalbos šioms išmokoms gauti užpildykite anketą https://www.no-tax.no/ismoka-uz-vaikus/