Ligos išmokos skiriamos tiems, kurie negali dirbti dėl neįgalumo arba dėl ligos ar sužeidimo. Nedarbingumas dėl socialinių ar ekonominių problemų nėra priežastis gauti ligos išmokas.

Pagal valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Jūs neturite teisės į ligos išmokas, kol esate už Norvegijos ribų.

Tam tikrose situacijose Jūs galite gauti ligos išmokas, tuo laikotarpiu kai esate užsienyje.

Prašymas gauti ligos išmokas esant užsienyje

Jūs galite rašyti paraišką NAV, kad gautumėte leidimą keliauti į užsienį ir išlaikyti teisę gauti ligos išmokas ribotam laikotarpiui.

Pateikus prašymą, pacientas gali gauti ligos išmokas tam tikru laikotarpiu, būdamas užsienyje. Jis ar ji turi įrodyti, kad buvimas užsienyje nepablogins sveikatos būklės, nepratęs nedarbingumo ar netrukdys NAV kontrolei ir priežiūrai.

Kai narys dirba užsienyje ir turi teisę gauti ligos išmokas iš socialinio draudimo, darbdavys moka ligos išmokas ir gauna kompensaciją iš draudimo.

Ką reikia žinoti prieš kelionę?

Jei buvimas užsienyje neleidžia Jums atllikti pareigų, kurias turite nedarbingumo laikotarpiu, Jūsų paraiška dėl ligos išmokų būnant užsienyje bus atmesta. Norint gauti ligos išmokas, turite aktyviai dalyvauti procese, kad grįžtumėte į darbą kuo greičiau.

Prieš kelionę Jūs turite pasitikslinti su darbdaviu ar Jūsų buvimas užsienyje neužkirs kelio planuojamiems tolesniems veiksmams ir veiklai darbo vietoje.

Jums taip pat reikia su gydytoju išsiaiškinti ar Jūsų viešnagė užsienyje nepablogins Jūsų sveikatos būkles, neprailgins nedarbingumo laikotarpio arba planinio gydymo ir tolesnių veiksmų.

Pacientas turi patvirtinti, kad patikslino su darbdaviu ir gydytoju išvykimo sąlygas, tai pažymėdamas paraiškos formoje.

NAV gavę Jūsų prašymą apsvarsto ir priima sprendimą. Prieš išvykdami, Jūs turite gauti teigiamą atsakymą.

Prašymo schemoje turėsite patvirtinti, kad galėsite atlikti įsipareigojimus, kuomet būsite nedarbingumo atostogose.

Jei nuspręsite keliauti be leidimo iš NAV, Jūs rizikuosite, kad ligos išmokos bus sustabdytos per laiką, kurį būsite užsienyje. Taip pat ligos išmokos gali būti perskaičiuotos iš naujo arba Jūs rizikuojate visiškai prarasti teisę gauti ligos išmokas.

Susirgote per atostogas?

Jei susergate atostogų metu, Jūs galite reikalauti atidėti atostogų dienas. Apie ligą atostogų metu daugiau skaitykite arbeidtilsynet.no.

Ar ketinate imti atostogas?

Jūs galite vykti atostogauti į užsienį, kai esate laikinojo nedarbingumo atostogose, bet Jums nebus mokamos ligos išmokos. Jūs galite naudotis įstatymo numatytomis atostogomis keliaujant į užsienio šalis. Tokiais atvejais nereikia pildyti schemų dėl ligos išmokų išsaugojimo. Vietoj to turite pažymėti „Atostogos“ nedarbingumo pranešimo formos (reikalavimo) D dalyje.

Ligos išmokos sustabdomos atostogų metu.

Jeigu Jūs esate dalinėse laikinojo nedarbingumo atostogose (pavyzdžiui dirbate 50 proc.), Jūs negalite imti atostogų dienų už tas dienas, kurias ketinate dirbti ir gauti nedarbingumo išmokas už laikino nedarbingumo dienas.

Socialinio draudimo atsakomybė, kada darbdavys nemoka išmokų

Jei darbdavys nemoka ligos išmokų, kurias jis privalo išmokėti darbuotojui, už tą ligos laikotarpį apmoka draudimas. Po to, draudimas reikalauja grąžinti išmokėtą sumą iš darbdavio.

Neturite darbdavio ir gaunate išmokas iš NAV?

Jei Jūs neturite darbdavio, NAV prižiūri ligos eigą visą nedarbingumo laikotarpį. Savo pareiškime paraiškos formoje turite užpildyti II dalį ir nusiųsti į NAV.

Kaip pateikti paraišką?

Jūs turite užpildyti paraiškos formą „Prašymas nesustabdyti ligos išmokų išmokėjimo viešnagės užsienyje laikotarpiu“ – NAV 08-09.07.