Užsienio verslas Norvegijoje

Visi, kurie užsiima verslu Norvegijoje arba Norvegijos kontinentiniame šelfe, privalo turėti Norvegijos organizacijos numerį. Tai taip pat taikoma įmonėms, kuriose dirba tik tie darbuotojai, kurie dirba Norvegijoje.

Organizacijos numeris priskiriamas registruojant Juridinių asmenų centriniame koordinavimo registre Brønnøysund BR1080 formoje „Pranešimas apie koordinuojamą registraciją, 1 skirsnis – Norvegijos registruotos užsienio verslo įmonės (NUF) forma“, www.brreg.no.
Galima pranešti apie bet kokį įmonės adreso pasikeitimą arba verslo nutraukimą toje pačioje formoje.

Pranešimas apie darbo sutartis ir darbuotojus

Informacija apie sutartis ir darbuotojus turi būti pateikiama naudojant RF-1199 formą. Sužinokite daugiau: „Informacija apie sutartis, rangovus ir darbuotojus“.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Užsienio įmonės, parduodančios prekes ar paslaugas, kurios privalo sumokėti PVM Norvegijoje, privalo būti įregistruotos PVM registre, jei per 12 mėnesių laikotarpį pardavimai ir apmokestinamieji pašalinimai viršija 50000 NOK. Registracijai naudokite formą BR1011 „Pranešimo apie suderintą registraciją 2 skirsnis – Pridėtinės vertės mokesčio registro papildymas“.

PVM grąžinimą reikia pateikti šešis kartus per metus.


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia


Išankstinių mokesčių mokėjimas Norvegijoje

Užsienio įmonės apmokestinamos iš anksto. Ribotos atsakomybės bendrovės moka išankstinius mokesčius dviem dalimis per metus po pajamingumo metų, o savarankiškai dirbantys asmenys per ataskaitinius metus moka išankstinius mokesčius keturiomis dalimis.

Mokesčių atskaitymo kortelė darbuotojams

Visi Norvegijos arba Norvegijos kontinentinio šelfo darbuotojai turi turėti mokesčių išskaičiavimo (Skattekort) kortelę.

Norėdami gauti mokesčių išskaičiavimo kortelę, darbuotojai, dirbantys žemyne, privalo dalyvauti ID patvirtinime. Užsienyje dirbantiems darbuotojams, kurie yra užsienyje gyvenantys asmenys, asmeniškai netaikoma ID patvirtinimo procedūra. Norėdami gauti daugiau informacijos apie ID patvirtinimą, apsilankykite www.taxnorway.no.

Darbdaviai turi atskaityti mokesčius, naudodamiesi darbuotojų mokesčių lengvatų kortelėmis. Elektroninės mokesčių kortelė yra prieinama altinn.no. Jei darbuotojas neturi mokesčių išskaičiavimo kortelės, darbdavys turi atskaityti 50 procentų mokestį.

Mokestinių pajamų iš mokesčių ir darbdavių nacionalinio draudimo įmokų atskaitomybė ir mokėjimas

Bet kuris darbdavys, turintis darbuotojus Norvegijoje, privalo pranešti apie darbo užmokestį ir išmokas naudodamas „a-meldingen“. Daugiau informacijos rasite www.altinn.no/a-ordningen

Mokesčių išskaitymas turi būti įtrauktas į Norvegijos banko sąskaitą (darbdavys yra įpareigotas šiuo tikslu atidaryti mokesčių išskaičiavimo sąskaitą).

Darbdavys sumoka Norvegijos nacionalinio draudimo įmokas, jei darbuotojui netaikomas atleidimas nuo mokesčių (A1 pažymėjimas, susijęs su turėtojui taikomomis socialinės apsaugos teisės aktais). Jei turite klausimų apie A1 formą, susisiekite su NAV.

Mokesčių delspinigiai ir darbdavių nacionalinės draudimo įmokos mokamos mokesčių surinkėjui – užsienio reikalų ministerijai. Daugiau informacijos rasite www.taxnorway.no

Darbdavys ar darbuotojas gali kreiptis į COFTA dėl darbuotojo atleidimo nuo mokesčių. Atleidimo nuo mokesčių pagrindai turi būti nurodyti paraiškoje.

Pajamų ir turto mokesčio deklaracija

Užsienio įmonės privalo pateikti pajamų ir turto mokesčio deklaraciją bei visas formas ir (arba) priedus elektroniniu būdu per www.altinn.no iki kitų metų, einančių po pajamų metų, gegužės 31 d.

Įmonės turi pateikti formas RF-1028 „Įmonių mokesčių deklaracija“ ir RF-1045 „Sąskaitos ištrauka“. Savarankiškai dirbantys asmenys turi pateikti formas RF-1030 „Mokesčių grąžinimas“, RF-1175 „Pelno (nuostolių) ataskaita 1“ ir RF-1224 „Individualių įmonių individualios pajamos“.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie negauna iš anksto užpildytos mokesčių deklaracijos formos RF-1030, turi pateikti formą RF-1281 „Mokesčių deklaracija asmenims, kurie negavo iš anksto užpildytos mokesčių deklaracijos“. Ši forma yra www.taxnorway.no ir negali būti pateikiama elektroniniu būdu.

Mokesčių atskaitymo pranešimas

Mokesčių įvertinimo pranešimas yra sumų, kurių pagrindu apskaičiuojamas mokestis, apžvalga. Tai rodo, ar sumokėtas išskaičiuojamas mokestis yra didesnis arba mažesnis už įvertintą mokestį. Mokesčių vertinimo pranešimas yra siunčiamas užsienio įmonių registruotu adresu ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po pajamų metų pabaigos, gruodžio 1 d.


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia


Darbuotojai Norvegijoje

Mokesčių kortelės (Skattekort)

Visi darbuotojai, kurie laikinai dirba Norvegijoje ir dirba užsienio darbdaviui, arba darbuotojai, dirbantys Norvegijos kontinentiniame šelfe ir gyvenantys užsienyje, privalo turėti iš COFTA mokesčių išskaičiavimo kortelę.

Darbuotojai, kurie dirba sausumoje, privalo atvyti ID patikinimui mokesčių inspekcijoje, kad gautų mokesčių išskaičiavimo kortelę. Užsieniečiai, gyvenantys užsienyje, atleidžiami nuo asmens tapatybės patvirtinimo.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie ID patvirtinimą ir kaip gauti mokesčių išskaičiavimo kortelę ir Norvegijos tapatybės numerį, apsilankykite www.taxnorway.no.

Pajamų ir turto mokesčio deklaracija

Darbuotojai, kurie laikinai dirba Norvegijoje ir dirba užsienio darbdaviui, turi pateikti pajamų ir turto mokesčio deklaraciją į COFTA neatsižvelgiant į tai, ar jie apmokestinami Norvegijoje, ar ne.

RF-1030 „Mokesčių grąžinimas“ yra iš anksto užpildytas ir išsiųstas darbuotojui balandžio mėn. po metų, kuriais buvo gautos pajamos. Jei prieš tai užpildyta informacija yra neteisinga, darbuotojas turi pateikti mokesčių deklaraciją su pataisomis iki balandžio 30 d. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad užsienio darbuotojai turi pateikti papildomą informaciją apie save ir buvimą Norvegijoje pagal 1.5.5 RF-1030.

Darbuotojai, kurie negauna iš anksto užpildytos mokesčių deklaracijos, turi užpildyti ir pateikti formą RF-1281 „Mokesčių deklaracija asmenims, kurie negavo iš anksto užpildytos mokesčių deklaracijos“ iki kitų metų, einančių po metų, balandžio 30 d. Šią formą reikia  atsisiųsti iš www.taxnorway.no ir užpildytą išsiųsti paštu, nes ji negali būti pateikta elektroniniu būdu.

Mokesčių atskaitymo pranešimas

Mokesčių įvertinimo pranešimas yra sumų, kurių pagrindu apskaičiuojamas mokestis, apžvalga. Tai rodo, ar sumokėtas išskaičiuojamas mokestis yra didesnis arba mažesnis už įvertintą mokestį. Jei per mažas mokestis buvo atskaičiuotas, jūs turite sumokėti likusią sumą kaip nesumokėtą mokestį. Jei per daug mokesčių buvo atskaičiuota, gausite grąžinamąją išmoką.

Mokesčių atskaitymas yra siunčiamas ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. Po pajamų metų ir yra www.altinn.no

Adresas

Nepamirškite pranešti Norvegijos mokesčių institucijoms apie bet kokį adreso pasikeitimą, kad mokesčių deklaracija ir mokestinio įvertinimo pranešimas būtų siunčiami teisingu adresu.

Elektroninis vartotojas

Tapkite elektroniniu vartotoju ir susisiekite elektroniniu būdu. Daugiau informacijos rasite www.skatteetaten.no – naudokite mūsų elektronines paslaugas.

Pareiga pranešti apie darbo užduotis ir darbuotojus

Kontraktai/sutartys

Bet kuris klientas ar rangovas privalo pateikti informaciją apie sutartis ir subrangos sutartis, sudarytas su užsienio rangovais.

Prievolė pranešti apie užsienyje dirbančių rangovų darbo užduotis taikoma neatsižvelgiant į tai, ar užsienio rangovas ir jų darbuotojai yra apmokestinami Norvegijoje.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokias darbo užduotis turite pranešti, apsilankykite www.taxnorway.no

Darbuotojai

Yra pareiga užsienio rangovui pranešti apie darbo užduotis, taip pat yra pareiga pranešti apie visus darbuotojus, kurie dirbs su sutartimi Norvegijoje. Tiek klientas, tiek rangovas privalo pranešti visiems darbuotojams, kad rangovas kreipėsi dėl darbo Norvegijoje, tačiau pakanka, kad viena iš šalių įvykdytų pareigą, išsiųsdama informaciją į COFTA. Įpareigojimas pranešti visiems darbuotojams apie darbą taikomas neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojai yra apmokestinami Norvegijoje.

Formos ir terminai

Informacija apie sutartis ir darbuotojus turi būti pateikiama naudojant formą RF-1199 „Informacija apie sutartis, rangovus ir darbuotojus“. Formą RF-1199 galima pateikti elektroniniu būdu per www.altinn.no.

Informacija turi būti pateikta kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo darbo pradžios.

Jei atsiranda pakitimų po informacijos pateikimo, pataisyta informacija turi būti pateikta naudojant tą pačią formą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pasikeitimo.

Sankcijos

Nepateikus informacijos, gali būti paskirtos baudos.

Pareiga pranešti – pavyzdžiai

Klientas A yra sudaręs sutartį su Norvegijos rangovu B. B perleidžia visą arba dalį sutarties užsienio verslui U. U naudoja Norvegijos ir užsienio darbuotojus, dirbančius pagal sutartį.

http://www.skatteetaten.no/globalassets/bilder/duty-to-report.png

• A ir B privalo pranešti apie sutartį, kurią B suteikė U.

• A neprivalo pranešti apie sutartį, sudarytą su B.

• A, B ir U privalo pranešti apie darbuotojus, kuriuos U naudojo pagal sutartį.

Mokesčių prievolė

Pagal Norvegijos mokesčių įstatymą visos Norvegijoje ar Norvegijos kontinentiniame šelfe uždirbtos pajamos, verslo ir asmeninės pajamos yra apmokestinamos Norvegijoje. Tai yra pagrindinis Norvegijoje apmokestinimo principas.

Yra keletas išimčių, jei yra Norvegijos ir užsienio bendrovės ar darbuotojo gyvenamosios šalies mokesčių sutartis. Įmonė arba darbuotojas, galintis reikalauti atleisti nuo Norvegijos mokesčių pagal mokesčių sutartį, privalo dokumentus nusiųsti į COFTA.

Pateikimas internetu naudojant altinn.no

Kad įmonė galėtų pateikti informaciją internetu per www.altinn.no, pagrindinis valdybos pirmininkas turi būti įregistruotas Brønnøysund juridinių asmenų centriniame koordinavimo registre (www.brreg.no) ir turėti D-numerį. Taip pat reikalingas vienkartinis kodas (PIN kodas), kurį galima užsisakyti prisijungiant pirmą kartą.

Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys privalo turėti Norvegijos ID numerį arba D-numerį ir PIN kodą.

Jei jums reikalingi nauji PIN kodai, galite užsisakyti iš www.altinn.no.

Norėdami prisijungti ir jei reikaliga pagalba, susisiekite su „Altinn“ vartotojo pagalba:

tel.: +47 75 00 60 00 arba el.paštu: support@altinn.no


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia


Kontaktai

Brønnøysund registrai

• Dėl klausimų apie organizacijos/įmonės numerį:

Pašto adresas: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORVEGIJA

tel.: + 47 75 00 75 00

Svetainė: http://www.brreg.no

• Dėl klausimus apie altinn.no naudojimą:

 tel.: + 47 75 00 60 00

El.paštas: support@altinn.no

Centrinis biuras – Užsienio reikalų ministerija (COFTA)

 Dėl klausimų apie:

  • Pareigą pateikti informaciją.
  • Mokesčių prievolę, pareigą atlikti apskaitą ir audito pareigą:
    • Mokesčių atskaitymo korteles, išankstinius mokesčius / preliminarius mokesčius.
    • Mokesčių deklaraciją ir mokesčių apskaičiavimo apeliacijas.

Pašto adresas: P.O. Box 8031, NO-4068 STAVANGER, NORVEGIJA

Biuro adresas: Lagårdsveien 46, Stavanger

tel.: +47 51 96 96 00

El.paštas: sfu@skatteetaten.no

Vietinė mokesčių tarnyba

Dėl klausimų apie pridėtinės vertės mokestį (PVM)

 Skambinant iš Norvegijos: tel.: 800 80 000

Skambinant iš užsienio: tel.: + 47 22 07 70 00

Mokesčių surinkėjas – Užsienio reikalų ministerija

Dėl klausimų apie:

  • Mokesčių delspinigių ir darbdavių nacionalinio draudimo įmokų mokėjimus
  • a-meldingen
  • Mokesčių atskaitymo pranešimus
  • Norvegijos mokesčių grąžinimą Norvegijoje arba jūsų šalyje

Pašto adresas: P.O. Box 8103, NO-4068 STAVANGER, NORVEGIJA

Biuro adresas: Lagårdsveien 46, Stavanger

tel.: +47 51 86 89 00

El.paštas: tco@skatteetaten.no

Dėl klausimų apie a-meldingen pateikimo

www.altinn.no/a-ordningen

Skambinant iš Norvegijos: tel.: 800 80 000

Skambinant iš užsienio tel.: +47 22 07 70 00

NAV

www.nav.no


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia