Jei atvykstate į Norvegiją dirbti Norvegijos darbdaviui, turėsite mokėti mokesčius nuo visų uždirbamų pinigų. Atvykę turite susisiekti su mokesčių inspekcija ar aptarnavimo centru užsieniečiams ir gauti mokesčių kortelę (Skattekort).

Pareiga mokėti mokesčius Norvegijoje

Norvegijos mokesčių taisyklės reikalauja mokėti mokesčius Norvegijoje. Norvegijos teisė reikalauti sumokėti mokesčius gali būti apribota Norvegijos ir jūsų gimtosios šalies mokesčių sutartimi.

Jei Norvegijoje dirbate Norvegijos darbdaviui, jūs visuomet privalote mokėti mokesčius Norvegijoje už visą šį darbą sumokėtą sumą.

Mokesčių prievolės dydis priklauso nuo to, kiek ilgai buvote Norvegijoje per 12 mėnesių laikotarpį arba 36 mėnesių laikotarpį. Pateikiant paaiškinimą apie prievolę sumokėti mokesčius, jūs susidursite su dviem terminais „ribotas mokesčių įsipareigojimas“ ir „apmokestinamas gyventojas“.

Ribotas mokesčių reikalavimas

Jei gyvenate Norvegijoje vienu ar keliais etapais, neviršijant

 • 183 dienų per 12 mėnesių laikotarpį, arba
 • 270 dienų per 36 mėnesius.

Norvegijoje jums reikės mokėti mokesčius nuo Norvegijos darbdavio sumokėto darbo užmokesčio už darbą, atliktą Norvegijoje.

Mokestinis gyventojas

Jei Norvegijoje gyvenate daugiau kaip 183 dienas per 12 mėnesių laikotarpį arba daugiau kaip 270 dienų per 36 mėnesius, Norvegijoje apmokestinsite visą savo kapitalą ir pajamas pagal Norvegijos mokesčių taisykles. Tada jūs esate „mokestinis gyventojas“ Norvegijoje. Jūs pirmą kartą tapsite mokesčių mokėtoju Norvegijoje nuo pajamų metų, kai jūsų buvimo laikas viršija 183 ar 270 dienų. Jei spalio mėnesį į Norvegiją atvykstate vienais metais ir pasiliksite iki kitų metų birželio mėnesio, jūs turėsite „ribotus mokesčius“ pirmaisiais metais ir būsite „apmokestinamas gyventojas“ kitais metais.

Mokesčių prievolė Norvegijai ir jūsų gimtajai šaliai

Norvegijoje apmokestinamos pajamos taip pat gali būti apmokestinamos jūsų šalyje. Siekdama išvengti dvigubo tų pačių pajamų ar kapitalo apmokestinimo, Norvegija sudarė mokesčių sutartis su daugybe kitų šalių. Informacija apie tai, ar yra Norvegijos ir jūsų gimtosios šalies mokesčių sutartis, ir jos svarba jūsų mokesčių mokėjimui Norvegijoje, yra prieinama mokesčių inspekcijoje. Jūsų šalies finansų įstaigos taip pat gali pateikti jums informaciją apie mokesčių sutartį.

Jei esate „apmokestinamas gyventojas“ Norvegijoje pagal Norvegijos mokesčių taisykles ir mokesčių sutartį, iš esmės Norvegijoje mokėsite mokesčius už visą turimą kapitalą ir pajamas.

Jei Norvegijoje pagal Norvegijos mokesčių taisykles esate „apmokestinamas gyventojas“ pagal Norvegijos mokesčių taisykles, bet „apmokestinamas gyventojas“ jūsų šalyje pagal mokesčių sutartį, Norvegijoje apmokestinsite Norvegijos atlyginimą iš Norvegijos darbdavio už darbus, atliktus Norvegijoje.

 

Esate samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis (turintis verslą)?

Norvegijoje yra labai svarbu, atsižvelgiant į jūsų teises ir pareigas, ar esate laikomas darbuotoju, ar kaip savarankiškai dirbantis / užsiimate verslu. Jei gaunate fiksuotą darbo užmokestį arba darbo užmokestį, apskaičiuotą remiantis atliktu darbu, paprastai esate laikomas darbuotoju. Jei esate savarankiškai atsakingas už darbo rezultatą ir jūsų klientas gali reikalauti kompensacijos už darbo defektus, esate savarankiškai dirbantis / užsiimate verslu.

Mokesčių tarnyba įvertins, ar esate darbuotojas arba savarankiškai dirbantis / užsiimate verslu.

Jei manote, kad esate savarankiškai dirbantis / užsiimate verslu, turite perskaityti „Mini-gidą užsienio įmonėms ir darbuotojams“.

Daugeliu atvejų lengva nuspręsti, ar esate darbuotojas, ar savarankiškai dirbantis / užsiimate verslu.

Svarstant, ar esate darbuotojas ar savarankiškai dirbantis / verčiatės verslu, daugiausia dėmesio skiriama šiems veiksniams:

Veiksniai, rodantys, kad esate savarankiškai dirbantys / užsiimate verslu:

 • Turite kelis klientus vienu metu arba nuosekliai;
 • Jūs neturite teisės gauti daugiau užduočių iš savo kliento;
 • Jums mokama fiksuota suma, o ne pagal laiko vienetą;
 • Jūs suteikiate medžiagas patys;
 • Jūs turite savo eksploatavimo įrangą, pvz., mašinas, įrankius, automobilį;
 • Galite turėti kitus žmones, kurie atliktų darbą už jus;
 • Klientas gali skųstis dėl rezultato.

Veiksniai, rodantys, kad esate darbuotojas:

 • Jūs turite tik vieną darbdavį;
 • Jums moka pagal laiko vienetą arba pagal kitus vienetus, pvz., už kilogramą surinktų braškių;
 • Darbdavys suteikia visas medžiagas;
 • Darbdavys suteikia eksploatavimo įrangą arba papildomai moka už jūsų įrangos naudojimą;
 • Jūs atliekate savo darbą darbdaviui;
 • Negalite turėti kitų žmonių, kurie atliktų darbą už jus;
 • Darbdavys vykdo profesinę ir administracinę jūsų darbo kontrolę;
 • Darbdavys atsako už darbo rezultatus.

Tai yra susitarimas tarp jūsų ir jūsų kliento ir kaip jūs iš tikrųjų sutvarkėte reikalus, kurie nusprendžia, ar esate laikomas darbuotoju ar savarankiškai dirbančiu / užsiimančiu verslu.
Jei savarankiško darbo sąlygos nėra įvykdytos, esate darbuotojas. Svarbu, kad kuo greičiau išsiaiškintumėte, ar esate darbuotojas ar savarankiškai dirbantis / verslaujate pagal Norvegijos mokesčių taisykles. Kreipkitės į mokesčių inspekciją arba centrinę užsienio mokesčių tarnybą.

Jei esate darbuotojas, turite teises, skirtas apsaugoti jūsų darbo užmokestį ir darbo sąlygas. Daugiau informacijos galite gauti Norvegijos darbo inspekcijos tarnyboje.

 

Mokesčių kortelė (Skattekort)

Visi, kurie ketina dirbti Norvegijoje, privalo turėti mokesčių kortelę (skattekort). Mokesčių kortelė parodo, kiek mokesčių darbdavys turės atskaityti prieš sumokėdamas jums atlyginimą. Mokestis, kurį išskaitys jūsų darbdavys, vadinamas mokestiniu pajamų mokesčiu ar darbo užmokesčio likučio mokesčiu, ir šis mokestis yra išankstinis mokėjimas, kurį mokesčių administratoriai apskaičiavo, kad turėsite sumokėti. Galutinis mokesčių nustatymas vyksta per metus po pajamų metų.

Norint apskaičiuoti teisingą mokesčių atskaitymą, mokesčių inspekcijai reikia informacijos apie tai, kiek jūs tikitės užsidirbti Norvegijoje, ir kiek laiko jūs čia gyvensite.

Norėdami gauti mokesčių atskaitymo kortelę, turite eiti į mokesčių inspekciją ir parodyti savo tapatybės įrodymą. Darykite taip:

 • Prašymas mokesčių kortelei (skattekort) gauti Užpildykite formą RF-1209 ir pateikite ją mokesčių inspekcijai.
 • Jūsų darbdavys gali kreiptis dėl mokesčių kortelės (Skattekort) jūsų vardu.
 • Galiojantis pasas. Užsienio piliečiai privalo pateikti galiojantį pasą su nuotrauka ir nurodyta tautybe bei lytimi. ES, EEE / ELPA piliečiai gali pateikti nacionalinę asmens tapatybės kortelę su nuotrauka, nurodyta tautybe ir lytimi. Šiaurės šalių piliečiai turi pridėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą kartu su išrašu iš gimtosios šalies nacionalinio tapatybės registro, kuriame nurodyta pilietybė ir lytis. Išrašas turi būti ne senesnis kaip trys mėnesiai, jis turi būti pasirašytas ir antspauduojamas.
 • Darbo sutartis arba rašytinis darbo pasiūlymas.
 • Gyvenamosios vietos kortelė, kurioje leidžiama gyventi Norvegijoje, su teise dirbti (tai taikoma ne ES / EEE / ELPA piliečiams).

Jei turite norvegišką D numerį arba nacionalinį tapatybės numerį, turite apie tai pranešti mokesčių inspekcijai.

Taip pat svarbu, kad jūs pateiktumėte mokesčių inspekcijai adresą, kuriuo gausite paštą ir apie kurį pranešate mokesčių administratoriui, kai jis pasikeičia. Jei grįšite į savo šalį prieš tai, kai gausite pajamų ir turto mokesčių deklaraciją ir (arba) mokesčių atsiskaitymo pranešimą, svarbu, kad mokesčių inspekcija ir mokesčių surinkėjas turėtų gyvenamosios vietos adresą jūsų gimtojoje šalyje.

Mokesčių išskaičiavimo kortelė galioja vienerius pajamų metus (kalendorinius metus). Jei dirbate Norvegijoje nuo lapkričio 1 d. vienerius metus iki kovo 30 d. jūs pirmą kartą gausite mokesčių išskaičiavimo kortelę lapkritį ir gruodį, o vėliau – naują kortelę už sausį, vasarį ir kovą.

Turite kreiptis dėl naujos mokesčių išskaičiavimo kortelės už kiekvienus pajamų metus. Tai atliksite užpildę formą RF-1209.

Jūsų darbdavys negali atskaityti mažesnių mokesčių nei nurodoma mokesčių atskaitymo kortelėje. Jūsų darbdavys elektroninę mokesčių kortelę (Skattekort) gauna iš Mokesčių administracijos. Gausite informaciją apie savo mokesčių kortelę (mokesčių pranešimą), kuri bus išsiųsta jūsų Nacionaliniame registre registruotu adresu. Jums nereikia nieko pateikti savo darbdaviui.

Jei neturite mokesčių kortelės, darbdavys turi atskaityti 50 procentų nuo jūsų pajamų. Sausio mėnesį jūsų darbdavys gali naudoti tą pačią mokesčių atskaitymo kortelę kaip ir praėjusių metų gruodžio mėnesį.

Darbdavys moka mokesčius mokesčių institucijoms. Bet kokie perviršiniai mokesčiai, kurie buvo sumokėti, bus grąžinti, kai bus paruoštos apmokestinamos pajamų ir turto mokesčio deklaracijos ir apskaičiuoti mokesčiai. Mokesčių kortelėse nėra informacijos apie jūsų leidimą gyventi ir jos neužtikrina jūsų teisės dirbti ar būti Norvegijoje. Jūsų darbdavys turi atsakomybę už tai, kad turėtumėte teisę dirbti Norvegijoje. Visi klausimai turi būti adresuoti imigracijos tarnyboms (Imigracijos direktoratui / UDI).

 

Kaip išskaičiuojami mokesčiai?

Jei užpildėte formą “Prašymas dėl užsienio gyventojų mokesčių atskaitymo kortelės” -RF-1209, mokesčiai bus skaičiuojami pagal formoje pateiktą informaciją. Priešingu atveju mokesčių administratoriai turi nustatyti mokesčių dydį, remdamiesi turima informacija, arba apskaičiuoti, kokia suma turėtų būti. Norvegijos parlamentas, Stortingas, nustato kiekvienų metų mokesčių tarifus.

Darbuotojai paprastai gauna lentele grįstą mokesčių atskaitymo kortelę. Jei reikalaujate standartinio atskaitymo užsienio darbuotojams, jums bus išduotos specialiai parengtos lentelės, kuriose buvo atsižvelgta į šį atskaitymą. Jų numeris yra 7300 arba didesnis.

Procentais pagrįsta kortelė išduodama, jei kortelė pagal lentelę nepateiks teisingo mokesčių atskaitymo. Tokiu atveju jūsų darbdavys apskaičiuos mokesčius, kurių dydis nurodytas procentais.

Jūsų darbdavys gali kreiptis dėl mokesčių kortelės (skattekort) jūsų vardu.

 

Ką daryti, jei mokesčių išskaičiavimo kortelėje neteisingas mokesčių išskaitymas?

Galbūt jūs turite kitokį mokesčių atskaitymą nei kolegos, kurie yra tokioje pačioje situacijoje kaip jūs? Jei norite sužinoti, ar jūsų mokesčių atskaitymo kortelė yra neteisinga, galite kreiptis dėl kortelės keitimo. Galite užpildyti formą “Prašymas išduoti užsienio mokesčių mokėtojų kortelę užsienio piliečiams” – RF-1209, pateikdami bet kokią naują informaciją arba naudodami formą “Prašymas dėl naujos ar pakeistos mokesčių kortelės / išankstinių mokesčių” (RF-1102) .

Jei iš Mokesčių administracijos gavote PIN kodus, galite kreiptis dėl naujos mokesčių atskaitymo kortelės internete apsilankę skatteetaten.no.

 

Nacionalinis tapatybės numeris ar D-numeris

Kai kreipiatės dėl mokesčių išskaičiavimo kortelės pirmą kartą, jums suteikiamas registracijos numeris: D numeris arba nacionalinis tapatybės numeris. Nacionalinis ID numeris matomas mokesčių kortelėje (skattekort) ir yra naudojamas jūsų identifikacijai įvairiose institucijose. Kai atidarote banko sąskaitą Norvegijoje, turite pateikti šį numerį bankui. Norvegijoje turėtumėte turėti banko sąskaitą, į kurią darbdavys gali sumokėti jūsų darbo užmokestį, o vėliau institucijos gali pervesti išskaitytus perteklinius mokesčius.

Kiekvieną kartą, kai atvykstate į Norvegiją dirbti, turėsite naudoti D numerį arba nacionalinį tapatybės numerį. Kreipdamiesi dėl naujos mokesčių išskaičiavimo kortelės, taip pat turite nurodyti numerį.

Norvegijoje nacionaliniai tapatybės numeriai ir D numeriai yra plačiai naudojami siekiant identifikuoti gyventojus ir užtikrinti, kad valdžios institucijos galėtų tiksliai identifikuoti atskirus gyventojus.

Kiekvienam Norvegijoje gyvenančiam asmeniui suteikiamas unikalus nacionalinis tapatybės numeris. Nacionalinis asmens tapatybės numeris susideda iš 11 skaitmenų – pirmi šeši yra asmens gimimo data.

Užsienio piliečiai, atvykstantys į Norvegiją dirbti mažiau nei šešis mėnesius, neturi nacionalinio tapatumo numerio. Vietoj to jiems suteikiamas vadinamasis D numeris. Šie numeriai pagal struktūrą yra panašūs į nacionalinius tapatybės numerius, tačiau pirmasis skaitmuo padidinamas keturiais.

Jei anksčiau negavote D numerio, jums bus priskirtas D numeris, kai prašysite mokesčių išskaičiavimo kortelės. Turite pateikti asmens tapatybės kortelę (pasą ar patvirtintą asmens tapatybės kortelę). Kai turėsite D numerį, turite naudoti tą patį numerį visais atvejais, kai prašoma jūsų nacionalinio tapatybės numerio arba D numerio.

Jei ketinate gyventi Norvegijoje taip ilgai, kad tapsite gyventoju pagal Nacionalinio gyventojų registro įstatymą, jums bus suteiktas nacionalinis tapatybės numeris.
Jei anksčiau buvo priskirtas D numeris, naudositės tik nacionaliniu tapatybės numeriu.

 

Nacionalinio draudimo įmokos

Jei esate Norvegijos nacionalinio draudimo sistemos narys, turėsite mokėti nacionalines draudimo įmokas. Jūsų nacionalinio draudimo įmokos išskaičiuojamos iš jūsų darbo užmokesčio kaip atskaitytų mokesčių dalis.

Jei esate apdraustas ES / EEE šalyje ar kitoje šalyje, su kuria Norvegija pasirašė nacionalinio draudimo sutartį, Norvegijoje nereikės mokėti nacionalinio draudimo įmokų. Jūs turite tai dokumentuoti, pateikdami savo A1 formą ar kitą dokumentą, kurį išdavė nacionalinės draudimo institucijos jūsų šalyje. Tada mokesčiais gali būti sumažinti.

Daugiau informacijos apie Norvegijos nacionalinę draudimo sistemą galima rasti svetainėje nav.no.

 

Algalapiai

Kai jūsų darbdavys sumoka jums darbo užmokestį, taip pat gausite kvitą (darbo užmokesčio algalapį), kuriame bus nurodytas jūsų visas darbo užmokestis ir mokesčių atskaitymas. Saugokite šiuos algalapius. Jie nurodo, kiek mokesčių sumokėjote. Galite pamatyti, ką jūsų darbdavys pranešė Norvegijos mokesčių administracijai, užsakydamas formą A08 „Mano pajamos ir užimtumas“ iš altinn.no.

 

Mokesčių grąžinimas

Visi, kurie dirba Norvegijoje, gauna mokesčių deklaraciją kovo pabaigoje / balandžio pradžioje kitais metais po pajamų metų. Jei negaunate mokesčių deklaracijos, turite kreiptis į mokesčių inspekciją. Svarbu, kad mokesčių inspekcija žinotų, kur išsiųsti mokesčių deklaraciją.

Mokesčių deklaracija yra iš anksto užpildyta ir joje pateikiama informacija, įskaitant ir jūsų darbdavio. Turite patikrinti, ar informacija yra tokia pati kaip ir pranešime, kurį gavote iš savo darbdavio sausio mėnesį. Jei ji neteisinga, turite ištaisyti informaciją mokesčių deklaracijoje.

Atkreipkite dėmesį, kad jums gali atskaityti iš jūsų pajamų, pvz., standartinis atskaitymas užsienio darbuotojams arba atskaitymas už išlaidas, susijusias su gyvenimu ne jūsų namuose užsienyje (komandiruotės). Turite reikalauti šių atskaitymų pats, įtraukdami juos į savo mokesčių deklaraciją.

Jei gyvenate kitoje ES / EEE šalyje ir mokate ribotus mokesčius Norvegijai, jums gali būti suteikta išplėstinė teisė į atskaitymus, jei Norvegijoje mokama mažiausiai už 90 procentų jūsų pajamų.

Kokie įsipareigojimai taikomi mokant mokesčius Norvegijoje?

 • Privalote pateikti mokesčių institucijoms informaciją apie savo pajamas, kapitalą ir atskaitymus.
 • Informacija turi būti pateikiama mokesčių deklaracijoje, kurią kiekvieną kartą, kai Norvegijoje mokami mokesčiai, visi privalo pateikti kartą per metus.
 • Jei negaunate mokesčių deklaracijos, turite kreiptis į mokesčių inspekciją.
 • Jūs esate atsakingi už teisingą mokesčių deklaracijos informaciją. Tai taip pat taikoma ir iš anksto įvestai informacijai. Jei pateikiate neteisingą ar neišsamią informaciją, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
 • Jei pagal Norvegijos vidaus taisykles esate „mokestinis gyventojas“ Norvegijoje, bet „mokestinis gyventojas“ kitoje šalyje pagal mokesčių sutartį, vis tiek esate įpareigotas pateikti Norvegijos mokesčių institucijoms visiškai užpildytą mokesčių deklaraciją.

Kokias teises turiu?

 • Mokesčių administracija privalo pateikti nurodymus, susijusius su formų užpildymu ir taisyklėmis, kurios jums taikomos.
 • Galite prašyti peržiūrėti mokesčių dokumentus, susijusius su jūsų mokesčių apskaičiavimu.
 • Jūs galite paskirti ką nors kitą, kuris atstovautų jus, raštu jam suteikdami įgaliojimą.
 • Jei mokesčių deklaracijoje yra kokių nors klaidų, galite patikslinti mokesčių deklaraciją.
 • Jei mokesčių administratorius svarsto galimybę keisti sumas, kurias nurodėte savo mokesčių deklaracijoje, jis privalo pranešti apie tai ir nustatyti jūsų atsakymo terminą. Jei nesutinkate su siūlomais pakeitimais, turite atsakyti mokesčių administratoriui ir paaiškinti, kodėl nesutinkate. Mokesčių institucijos vertina ir nusprendžia kuo remtis apskaičiuojant mokesčius. Jei mokesčių įvertinimas pasikeis, jūs visada gausite raštišką pranešimą. Jei nepasikeis – jums apie tai taip pat bus pranešta.

 

Iš kur gaunama išankstinė mokesčių deklaracijos informacija?

Norvegijos mokesčių administracija gauna informaciją iš daugelio šaltinių. Darbdaviai yra svarbiausias šaltinis. Jie privalo atskaityti mokesčius, sumokėti juos ir pateikti informaciją Mokesčių administracijai.

Pasibaigus pajamų metams (kalendoriniams metams), jūsų darbdavys turi išsiųsti jums pranešimą, kuriame išsamiai nurodomas jūsų darbo užmokestis ir išskaityti mokesčiai per pajamų metus.

Bankai taip pat privalo pateikti informaciją.

 

Ką daryti, kai gaunu mokesčių deklaraciją?

Turite patikrinti, ar išankstinė informacija yra teisinga. Jei informacijoje yra klaidų arba trūksta informacijos, turite pakeisti mokesčių deklaraciją pajamų ir turto mokesčiams.

Jei žinote iš anksto įvestos informacijos pakeitimus, turite užpildyti sumas, kurios, jūsų nuomone, yra teisingos ir pateikti mokesčių ir pajamų deklaraciją ne vėliau kaip iki balandžio 30 d.

Atminkite, kad turite nurodyti standartinį atskaitymą užsienio darbuotojams arba atskaityti išlaidas, susijusias su gyvenimu toli nuo savo namų užsienyje (komandiruočių atskaita) jūsų pajamų ir turto mokesčio deklaracijoje. Taip pat turėtumėte pateikti informaciją apie tai, kiek ilgai gyvenote Norvegijoje per pajamų metus.

Jei jums nereikės atlikti jokių pakeitimų, susijusių su pajamų ir turto mokesčių deklaracija, jums nereikia jų pateikti. Tokiu atveju manoma, kad pateikėte mokesčių ir pajamų mokesčio deklaraciją su iš anksto įvesta informacija.

Jei gavę preliminarų mokesčių vertinimą kartu su savo mokesčių ir pajamų mokesčio deklaracija, kurie parodo, kad sumokėjote per mažai mokesčių, galite nemokėti palūkanų už nesumokėtus mokesčius, jei mokėsite iki gegužės 31 dienos. Mokesčių deklaracijoje rasite informaciją apie paskyros numerį ir KID numerį, kad gautumėte papildomus išankstinius mokesčius. Atkreipkite dėmesį, kad jei pajamų ar turto mokesčio sumažinimo sumas pakeisite, visa mokesčių suma taip pat pasikeis.

Kaip apskaičiuojami mokesčiai?

Yra du mokesčių apskaičiavimo pagrindai:

 • Asmeninės pajamos (visas darbo užmokestis ir apmokestinamos išmokos iš jūsų darbdavio). Remiantis šiais duomenimis, skaičiuojami valstybės mokesčių krepšelis. Nacionalinio draudimo įmokos taip pat apskaičiuojamos remiantis asmeninėmis pajamomis.
 • Bendrosios pajamos (bendrosios pajamos be atskaitymų iš pajamų). Mokesčiai savivaldybių ir apskričių valdžios institucijoms ir išlyginimo mokesčiai valstybei apskaičiuojami remiantis bendromis pajamomis. Pagrindinė neapmokestinamų bendrųjų pajamų suma yra vadinama asmeniniu atskaitymu.

Jei būsite Norvegijoje visus metus, jūs turėsite teisę į visą minimalią atskaitą ir asmeninius atskaitymus (12/12). Jeigu jūs dalį metų gyvenate Norvegijoje, atskaitymai bus sumažinti proporcingai tam, kaip ilgai gyvenote Norvegijoje. Jei jūs privalote mokėti mokesčius nuo atlyginimo, bet nesate gyventojas, jūs turėsite teisę į mažiausią atskaitą ir asmeninius atskaitymus už laikotarpį, kai gavote apmokestinamą atlyginimą.  Jei, pavyzdžiui, dirbote Norvegijoje keturis ar penkis mėnesius per pajamų metus, asmeniniai atskaitymai ir atskaitos bus 5/12 iš visų sumų.

Pavyzdys, kokie bus mokesčiai darbuotojui, kuris Norvegijoje gyvena mažiau nei 183 dienos:

Jūsų mokesčiai priklauso nuo to, kiek uždirbote pajamų ir kiek laiko jūs apsistojote čia. Toliau pateikiamas darbuotojo, kuris čia dirbo penkis mėnesius (mažiau nei 183 dienas), pavyzdys 2017 m .:

Darbas Norvegijoje 20 savaičių 40 valandų už

NOK 300 per valandą =

NOK 160,000
100 valandų viršvalandžiai 300 NOK = NOK   30,000
Bendras užmokestis NOK 190,000
Atostoginiai: 10,2 proc. NOK 190,000 NOK   19,380
Bendros apmokestinamosios pajamos Norvegijoje NOK 209,380
Mažiausias atskaitymas: 44 proc. NOK 209,380

= NOK 92,127, bet ne daugiau kaip 5/12 NOK 94,750 =

NOK   39,479
Standartinis atskaitymas užsienio darbuotojams:

10 proc. NOK 209,380=

NOK   20,938
Iš viso atskaitymai NOK   60,417
Bendrosios pajamos

NOK 209,380– NOK 60,417 =

NOK 148,963
Visi mokesčiai
Mokesčių krepšelis – 0 proc. 5/12 NOK 164,100 NOK 0
Mokesčių krepšelis – 0,93 proc. 5/12 NOK 164 101 -230,950 NOK 259
Mokesčių krepšelis – 2,41 proc. 5/12 NOK 164 101 -580,650

 

NOK 2 727
Visas mokesčių krepšelis NOK 2 986
Bendrųjų pajamų mokesčiai apskaičiuojami nuo NOK 148 963
Sumažintas 5/12 asmeninių atskaitymų

1 klasė: 53150 NOK =

NOK   22,146
24 proc. mokesčiai skaičiuojami nuo NOK   126,817
Visi mokesčiai nuo bendrųjų pajamų yra NOK 30 436
Be to, nacionalinio draudimo

įmokos sudaro 8,2 proc. NOK 209,380 =

NOK 17 169
Visi mokesčiai ir nacionalinio draudimo įmokos NOK 50 591

 

Mokesčių atskaitymo pranešimas

Kai apskaičiuojami jūsų mokesčiai, gausite mokesčių įvertinimo pranešimą. Šiame vertinime pateikiama informacija apie pajamas, kuriomis grindžiami mokesčių atskaičiavimai, ir darbdavio mokesčių nurašymus, ir nurodoma, ar buvo sumokėta per daug ar per mažai mokesčių.

Gausite mokesčių įvertinimą, kai tik jūsų mokesčiai bus apskaičiuoti laikotarpiu nuo birželio iki spalio mėn.

Jei manote, kad jūsų pajamų mokestis apskaičiuotas naudojant neteisingą informaciją, galite patikslinti informaciją mokesčių deklaracijoje. Tuomet gausite pakeistą mokesčių apskaičiavimą ir gausite kompensaciją už visus permokėtus mokesčius.

Jei sumokėjote per mažai mokesčių, turite sumokėti nesumokėtą sumą iki mokėjimo lapelyje nurodyto termino, kuris bus išsiųstas su jūsų mokesčių atsiskaitymo pranešimu. Turite sumokėti iki nustatyto termino, net jei ištaisėte informaciją apie pajamas ir (arba) atskaitymus mokesčių deklaracijoje. Jei mokėsite per vėlai, bus pridedamos baudos palūkanos prie sumos. Jei nemokėsite mokesčių, valdžios institucijos tęs šį klausimą ir užsakys atskaitymus iš jūsų darbdavio iš jūsų atlyginimo, jei vis dar dirbsite Norvegijoje. Jei turite turto Norvegijoje, valdžios institucijos gali juo pasinaudoti. Norvegijos valdžios institucijos taip pat gauna užsienio institucijų pagalbą renkant nesumokėtas sumas.

 

Pajamų mokesčių pagrindo pakeitimas

Jei manote, kad mokesčių apskaičiavimo pagrindas yra neteisingas, galite patikslinti informaciją apie pajamas ir (arba) atskaitymus mokesčių deklaracijoje.
Jei pateikiate mokesčių deklaraciją elektroniniu būdu, galite ją ištaisyti elektroniniu būdu. Jei pateikiate mokesčių deklaraciją popieriuje, turite išsiųsti pataisytą mokesčių deklaraciją. Tuomet gausite pakeistą mokesčių apskaičiavimą ir gausite kompensaciją už visus permokėtus mokesčius.

Jei manote, kad yra išankstinio mokesčių išskaičiavimo klaida, turite nusiųsti apeliaciją mokesčių surinkėjui.

Jei apmokestinamos tos pačios pajamos jūsų šalyje, turite kreiptis į savo gimtosios šalies mokesčių institucijas, kad gautumėte patarimų, kaip išvengti dvigubo apmokestinimo.

 

Išankstinis mokesčių įvertinimas

Jei apsistosite Norvegijoje iki 183 dienų, prieš išvykstant iš Norvegijos galėsite atskaityti savo mokesčius. Tai taip pat yra sąlyga, kad per 36 mėnesius Norvegijoje nebūtų kelių viešnagių, kurių bendras skaičius viršija 270 dienų.

Turite užpildyti „Užsienio darbuotojų išankstinio vertinimo mokesčių deklaraciją“ (RF-1038). Pajamų ir turto mokesčio deklaracija turi būti pateikta mokesčių inspekcijai.

Netrukus po to gausite mokesčių atsiskaitymo pranešimą. [/swpm_protected]