Slaugos pašalpa skirta kompensuoti netenkamas pajamas, kai rūpinamasi vaiku, kuriam dėl ligos ar sužalojimo reikalinga nuolatinė priežiūra ir slauga.

Kam priklauso slaugos pašalpa?

Jums gali būti skiriama slaugos pašalpa, jei rūpinatės vaiku iki 18 metų, kuris yra sužeistas arba turi įgimtą negalią, ir jei, atsižvelgiant į vaiko interesus, turite:

 • pasilikti su vaiku, kol jis yra stacionarioje sveikatos priežiūros įstaigoje, arba
 • būti namuose su vaiku, nes jam reikalinga nuolatinė priežiūra ir slauga. Priežiūros poreikis turi būti toks didelis, kad vaiko negalėtumėte palikti vieno.

Kad būtų skirta pašalpa, vaikas turi būti gydomas ligoninės gydytojo ar gydytojo kartu su sveikatos priežiūros tarnybos specialistu.

Taip pat jūs turite

 • būti dirbę ne mažiau kaip 4 savaites prieš nedarbingumą arba esate gavę bedarbio išmokas, ligos išmokas, tėvystės išmokas, slaugos pašalpas arba mokymosi išmokas iš NAV;
 • gauti pajamas, ne mažesnes kaip pusė 1G (nacionalinio draudimo bazinio dydžio);
 • prarasti pajamas dėl to, kad rūpinatės vaiku jo ligos ar sužalojimo metu.

NAV įvertins, ar turite teisę į slaugos pašalpą.

Jei vaikas yra ligoninėje ir gydytojas pateikia dokumentus, kad reikalinga 2 globėjų priežiūra – abu globėjai gali gauti vienodo dydžio 100 procentų slaugos pašalpas. Jei vaikas prižiūrimas namuose, gydytojas turi pateikti dokumentus, kad vaiko priežiūros poreikiai yra tokie dideli, kad tuo pačiu metu reikalinga dviejų žmonių priežiūra.

Du slaugantieji taip pat gali padalyti slaugos pašalpą iki 100 proc. pašalpos dydžio tarpusavyje, jei kiekvienas slaugantysis gaus ne mažiau kaip 20 proc.. Pavyzdžiui, slaugos pašalpą galima padalyti į 60/40, 20/20 arba 50/50 dydžio dalis.

Kad galėtumėte gauti slaugos pašalpą, turite būti atsakingas už kasdienę vaiko slaugą. Tai tokia slauga, kurią įprastai gali suteikti tėvai. Seneliai ar kiti giminaičiai gali gauti slaugos pašalpą, jei jie teikia tokio pobūdžio slaugą.

Dažniausios ir paprastai laikinosios ligos, pvz., viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, gastroenteritas, vaikiškos ligos, konjunktyvitas ir kt. neatitinka slaugos išmokų gavimo reikalavimų. Tokiais atvejais galite gauti priežiūros išmokas.

Tačiau vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, aukščiau aprašytos paprastai gerybinės ligos gali pasireikšti rimčiau. Tokiais atvejais jums gali būti mokama slaugos pašalpa, jei vaikui reikalingas specialisto gydymas sveikatos priežiūros tarnyboje, bet tuo pačiu metu reikalinga ir nuolatinė priežiūra ir slauga.

Jei jūsų vaiko priežiūros poreikiai yra nuolatiniai, galite gauti slaugos pašalpą iš NAV. Taip pat turėtumėte kreiptis į savo savivaldybę, kad sužinotumėte, ar turite teisę gauti grynųjų pinigų priežiūros išmokas ir ar jums gali būti suteiktos kitos pagalbinės priemonės.

 

Kiek laiko gausite slaugos pašalpą?

Pašalpą galite gauti už 1300 dienų, kurią galite padalyti kelerių metų laikotarpiu.

Jei vienintelis vaiko globėjas reikalauja, kad slaugos pašalpa būtų išmokėta 100 proc., jam gali būti skiriama 100 proc. dydžio pašalpa iki 1 metų (260 dienų), po to – iki 4 metų (1040 dienų) 66 proc. dydžio pašalpa.

Kiek laiko galite gauti slaugos pašalpą, priklauso nuo to, ar vienas rūpinatės vaiku, ar kartu su kitu tėvu ir (arba) ar jūs gaunate padalytą dalimis slaugos pašalpą.

Slaugos pašalpos gali būti mokamos ne ilgiau kaip 10 metų vienam vaikui.  Visos kalendorinės savaitės, už kurias prašote pilnos arba išdėstytos dalimis slaugos pašalpos, įskaičiuojamos į šį dešimties metų laikotarpį.

Jei jūsų vaiko slaugos pašalpos kasdienė dalis buvo išleista, išskirtinėmis aplinkybėmis NAV gali skirti 66 proc. slaugos pašalpą naujam laikotarpiui. Pavyzdžiui, jei jūsų vaikas sirgo onkologine liga ir ji atsinaujino, arba jei vaikas sirgtų lėtinėmis ligomis ir išsivystytų nauja, gyvybei pavojinga liga ar sužalojimas.

Skambinkite tel. 55 55 33 33, kad sužinotumėte, kiek dienų liko neišnaudotų slaugos pašalpos gavimui.

 

Kokio dydžio pašalpą gausite?

Slaugos pašalpa skaičiuojama taip pat kaip ir ligos išmokos. Slaugos išmoka mokama nuo pirmos dienos. Apskaičiavimo pagrindas nustatomas remiantis dokumentais pagrįstomis pajamomis nuo dienos, kai prašote slaugos išmokos. Maksimali išmoka yra 6 kartus didesnė už nacionalinę draudimo bazinę sumą. Slaugymo pašalpa mokama 5 dienas per savaitę, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius.

Jūsų darbdavys gali iš anksto išmokėti slaugos pašalpą ir reikalauti kompensacijos iš NAV.

Už pirmąsias 260 dienų, iš visų 1300 dienų, slaugos pašalpą sudaro 100 procentų, o likusios 1040 dienų pašalpa yra lygi 66 procentams.

 

Dalimis išdėstyta slaugos pašalpa

Jei vaikas lanko darželį ar mokyklą, ar priežiūros įstaigą mokyklinio amžiaus vaikams, ar jūsų vaikui nustatytas kitas priežiūros būdas, jūsų slaugos pašalpa bus padalinta dalimis. Vaiko priežiūros valandų skaičius standartiškai laikomos 37,5 valandos per darbo savaitę, daugiausiai 7,5 val. per dieną. Slaugos pašalpa bus sumažinta, priklausomai nuo to, kokio lygio priežiūros reikia jūsų vaikui už priežiūros įstaigos ribų. Jei jūsų vaikas yra prižiūrimas išorinėje įstaigoje ilgiau kaip 30 valandų per savaitę, jūs negausite slaugos pašalpos.

Visos išorinių įstaigų suteiktos priežiūros valandos turi būti fiksuojamos.

Galite gauti 100 proc. slaugos pašalpą, jei vaiko priežiūra išorinėse įstaigose yra atsitiktinė, nereguliari ar trumpalaikė. Todėl labai svarbu, kad jūs pateiktumėte NAV visą reikiamą informaciją apie vaiko gaunamą priežiūrą.

Jei jūsų vaikas išorinėse priežiūros įstaigose praleidžia mažiau nei 3 valandas ir 45 minutes per savaitę, o jūs netenkate 100 proc. savo pajamų, turite teisę į pilną slaugos pašalpą.

Išdėstyta dalimis slaugos pašalpa negali būti mažesnė nei 20 proc.

 

Slaugos pašalpa ir buvimas užsienyje

Paprastai turite būti Norvegijoje, kad gautumėte slaugos pašalpą. Jei planuojate lankytis užsienyje, privalote pranešti NAV.

Tačiau, jūs galite išlaikyti slaugos išmokas ribotam laikotarpiui iki 8 savaičių per 12 mėnesių, jei apsistojate užsienyje su sergančiu vaiku.

Jūs taip pat galite išlaikyti slaugos pašalpą užsienyje, jei vaikas yra gydomas arba priimamas į užsienio sveikatos priežiūros įstaigą, o gydymą apmoka Norvegijos nacionalinis draudimas.

EEE šalių reglamente nustatyta, kad Norvegijos darbdavių įdarbinti užsieniečiai gali gauti Norvegijos slaugos pašalpą, net jei vaiko priežiūra ir slauga vyksta kitoje EEE šalyje.

 

Kaip pateikti prašymą?

Privalote užpildyti ir pasirašyti formą “Søknad om pleiepenger ved barns sykdom” (NAV 09-11.05). Atidžiai perskaitykite instrukcijas formos kitoje pusėje.

Kai kreipiatės dėl slaugos pašalpos ne ilgiau kaip 8 savaitėms, medicininę pažymą visada turi pateikti ligoninės gydytojas. Jei turėtumėte prašyti slaugos pašalpos ilgiau kaip 8 savaitėms, turėsite pakartotinai pateikti paraišką, ir šį kartą sveikatos priežiūros tarnybos specialistas gali užpildyti medicininę pažymą.

Psichologai, psichologijos specialistai, fizioterapeutai, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos gydytojai ar kitos profesinės grupės atstovai negali pasirašyti medicininės ataskaitos.

Mes taip pat reikalaujame informacijos apie jūsų pajamas.

 • Jei esate įdarbintas, jūsų darbdavys privalo užpildyti ir pateikti “Inntektsopplysninger” formą (NAV 09-30.01). Turite apie tai savo darbdavį informuoti.
 • Jei esate savarankiškai arba laisvai samdomas darbuotojas, turite pateikti NAV 09-35.01 formą.
 • Jei esate laikinai bedarbis, turite naudoti NAV 08-47.05 formą.

Jei prašote pašalpos pratęsimo ir nuo paskutinio jūsų slaugos pašalpos mokėjimo praėjo mažiau nei 4 savaitės arba jei jūs tiesiogiai pereinate nuo bedarbio išmokų, tėvystės išmokų, mokymosi išmokų ar ligos išmokų, mums nereikia jokios informacijos apie jūsų pajamas. Tačiau, jei esate darbuotojas, jūsų darbdavys privalo informuoti NAV kam skiriamas mokestis. Jūsų darbdavys gali naudoti NAV 08-30.01 formą.

 

Paraiškos pateikimo terminas

NAV gali suteikti slaugos pašalpas už 3 mėnesius iki jūsų prašymo pateikimo mėnesio, jei atitiksite visus kriterijus. Pvz., jei prašote slaugos pašalpos už birželio mėnesį, turite pateikti prašymą NAV iki rugsėjo pabaigos.

 

Pranešimas apie pakitimus

Turite nedelsdami pranešti NAV, jei jūsų vaikui nebereikia nuolatinės priežiūros ir slaugos, arba jei:

 • jūsų vaikui nustatytas priežiūros planas, arba jūsų vaikui prailginamas priežiūros laikas;
 • grįžtate į darbą arba padidėja jūsų darbo valandos;
 • išvykstate atostogauti;
 • ketinate apsistoti užsienyje.

 

Mokėjimai

Žr. prašymo apdorojimo laiką savo apskrityje. Norint, kad prašymas būtų išnagrinėtas, reikia pateikti visus reikiamus dokumentus.

Praėjus maždaug 10 dienų nuo paraiškos pateikimo, galite prisijungti, kad pamatytumėte savo prašymo statusą.

Eikite į mokėjimo datas, atostogų išmokas ir mokesčius, kad pamatytumėte, kada bus sumokėta jūsų slaugos pašalpa. Galėsite peržiūrėti visus savo mokėjimus iš NAV per pastaruosius tris mėnesius. Ditt NAV taip pat galite pakeisti savo registruotą banko sąskaitos numerį.

 

Ar turite papildomų klausimų apie slaugos pašalpą?

Skambinkite 55 55 33 33, pasirinkite 3, tada 2. Būsite sujungti su vienu iš mūsų specialistų, kurie specializuojasi slaugos pašalpų gavime. Darbdavys ar gydytojas? Skambinkite 55 55 55 33 36.