Specialūs mokesčių atskaitymai nuo gaunamų pajamų yra taikomi vienišiems tėvams, kurie augina vieną ar daugiau vaikų iki 18 metų.

Specialūs mokesčių atskaitymai nuo gaunamų pajamų vienišiems tėvams pradėti taikyti nuo 2013 metų. Iki tol vienišų tėvų mokesčių mokėtojų kortelės priklausė 2-ajai mokesčių klasei. Dabar vienišų tėvų mokesčių mokėtojų kortelės bus priskirtos 1-ajai mokesčių klasei.

Kam taikomi specialūs mokesčių atskaitymai?

Specialūs mokesčių atskaitymai vienišiems tėvams taikomi asmenims, kurie rūpinasi vienu ar daugiau vaikų iki 18 metų, yra nesusituokę, išsituokę, gyvena atskirai, yra našlė/našlys, arba kurie negyvena nuolat su sutuoktiniui lygiaverčiu partneriu. Jūms gali būti taikomi specialūs mokesčių atskaitymai, jei NAV jus laikys vieninteliu šeimos išlaikytoju, ir jei anksčiau gavote padidintas išmokas už vaikus iš NAV  pagal Vaiko išmokos įstatymo 9 skyrių per mokestinius metus. Padidintos išmokos už vaikus skiriamos vaikams iki 18 metų. Todėl jums nebus taikomi specialūs mokesčių atskaitymai, jei išlaikote 18 metų ir vyresnius vaikus.

Padidintos išmokos už vaikus skiriamos vienišiems tėvams ir yra didesnės už faktinį vaiko išlaikymą. Jūs negausite padidintų išmokų už vaikus, jei gyvensite su sutuoktiniui lygiaverčiu kartu gyvenančiam partneriu ilgiau nei 12 mėnesių, susilauksite vaikų su kartu gyvenančiu partneriu arba susituoksite.

Daugiau informacijos apie tai, kas turi teisę gauti padidintas išmokas už vaikus

Kokio dydžio specialūs mokesčių atskaitymai jums bus taikomi?

Specialių mokesčių atskaitymų suma nuo 2016 m. yra 4317 NOK per mėnesį. Visa suma yra 51 804 NOK per metus. Specialūs mokesčių atskaitymai taikomi už tiek mėnesių, kiek esate vienišas tėvas ir už kiek mėnesių gavote padidintas išmokas už vaikus per mokestinius metus.

Jei esate susitarę, kad vaiku/vaikais rūpinsitės kartu su kitu iš tėvų ir todėl bendrai gaunate padidintas išmokas už vaikus iš NAV, jums bus taikoma pusės mėnesio specialių mokesčių atskaitymų suma.

Bet koks vidinis tėvų tarpusavio susitarimas dėl specialių mokesčių atskaitymo pasidalijimo tais atvejais, kai padidintos išmokos už vaikus mokamos tik vienam iš tėvų, negalios, kadangi negalima suskaidyti specialių mokečių atskaitymų apskaičiuojant mokesčių atskaitymus už metus. Pusė specialių mokesčių atskaitymo sumos taikoma tada, kai iš NAV mokamos padidintos išmokos už vaikus dalijamos abiem tėvams.

Specialūs mokesčių atskaitymai vienišiems tėvams 2017 m. yra 4317 NOK per mėnesį.

2018 m. mokesčių kortelė

Jei jūs gaunate padidintas išmokas už vaikus nuo 2017 m. sausio 1 d., jūsų teisė į specialius mokesčių atskaitymus vienišiems tėvams gali turėti įtakos jūsų mokesčių kortelės informacijai 2017 m. Turėtumėte pakeisti savo mokesčių kortelę, jei informacija apie jus, kaip vienišą tėvą, yra neteisinga arba jos trūksta.

Jei nebesate vienišas tėvas, turėtumėte pakeisti savo mokesčių kortelę, kad išvengtumėte nepilnai sumokėtų mokesčių.

2017 m. mokestinių metų mokesčių grąžinimas

Mokesčių administracija apskaičiuoja visus specialius mokesčių atskaitymus, remdamasi informacija, susijusia su išmokėtomis padidintomis išmokomis už vaikus iš NAV. Mokesčiai automatiškai grąžinami, kai bus apdorota jūsų mokesčių deklaracija. Ši suma bus iš anksto įrašyta ir jūs rasite ją prie mokesčių deklaracijos 3.5.5 punkto. Todėl jums neriekia pakeisti iš anksto pateiktos sumos.

Jei manote, kad specialūs mokesčių atskaitymai vienišiems tėvams apskaičiuoti neteisingai, nes informacija kiek mėnesių gavote pilnas/dalines padidintas išmokas už vaikus yra neteisinga, o sprendimas buvo priimtas 2017 m., jums nereikia nieko daryti. Tai bus pataisyta automatiškai.

Jei klaidos priežastis yra kitos aplinkybės, turite susisiekti su NAV ir paprašyti, kad būtų pateikti sprendimo dokumentai. Mokesčių administracija negalės perskaičiuoti specialių mokesčių atskaičiavimo, kol NAV nesuteiks naujos informacijos apie mėnesius, kai buvo išmokėtos pilnos/dalinės padidintos išmokos už vaikus.

Kai gausite dokumentus iš NAV, galite nuskenuoti ir pridėti juos prie mokesčių deklaracijos, kai pateikiate deklaraciją elektroniniu būdu. Jei turite kokios nors kitos informacijos, galite tai įrašyti prie 5.0 punkto.[/swpm_protected]