Išlaidos maistui ir apgyvendinimui

Jei gyvendami ir dirbdami Norvegijoje dėl savo darbo praleidžiate naktį ne savo namuose ir dėl to turite papildomų išlaidų, jūs galite susigrąžinti mokesčius už maistą, apgyvendinimą, keliones ir kt.
Būtina sąlyga, kad tai būtų tik tos išlaidos, kurių nepadengia jūsų darbdavys.
Šiuos atskaitymus turite įrašyti savo mokesčių deklaracijoje.

 


Užpildykite anketą ir mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti: Spauskite čia


 

Kelionės į darbą

Jei jūs prašote mokesčių atskaitymo už nuvažiuotus kilometrus, didžiausia suma kurią galite deklaruoti yra 97 000 NOK (pvz.: (50 000 km x 1,56 NOK) + (25 000 km x 0,76 NOK)). Gauta suma sumažinama 23 100 NOK (minimali suma, kuri neįeina į mokesčių atskaitymą), tai reiškia, kad už nuvažiuotus 75 000 km, Jūs galite deklaruoti 73 900 NOK atskaitymą.
Atskaitymas apskaičiuojamas pagal kelionių atstumą ir nurodytą sumą. Suma gali būti iš anksto užpildyta remiantis informacija apie praėjusių metų mokesčių deklaraciją. Taisydami mokečių deklaraciją, turite įrašyti savo atskaitymą.
 

Kelionės į namus Lietuvoje ar kitoje EEE šalyje

Jei dėl darbo turite gyventi ne savo namuose Norvegijoje arba užsienyje, galite gauti atskaitymą už kelionių į namus išlaidas, viršijančias 23 100 NOK, tačiau iki 97 000 NOK, iš kurios būtina atskaičiuoti minimalią neapmokestinamą sumą – 23 100 NOK, nuo kurios skaičiuojama grąžinama suma.
Jūs negalite susigrąžinti mokesčių už sutuoktinio, sugyventinio ar vaikų keliones į Norvegiją ar atgal į šalį, kurioje jie gyvena. Jei Jūsų šeima lanko Jus Norvegijoje Jūs negalite deklaruoti savo šeimos narių kelionės išlaidų. Mokesčių atskaitymai taikomi tik jūsų kelionėms!!!
Taip pat Jūs galite susigrąžinti mokesčius už patirtas išlaidas kelių mokesčiams, keltams ir tuneliams. Šių išlaidų atskaitymai taikomi, kai suma viršija 3 300 NOK per metus. Maksimali atskaitymo suma už kelių mokesčius, keltus ir tunelius – 97 000 NOK, iš kurios būtina atskaičiuoti minimalią neapmokestinamą sumą – 23 100 NOK, nuo kurios skaičiuojama grąžinama suma.
Taigi, šios nurodytos deklaruojamos sumos tai dar nėra galutinės sumos, kurias gausite į savo sąskaitą. Tai sumos, kurias reikia įrašyti į Jūsų deklaraciją. Skateetaten patikrins Jūsų deklaracijos pataisymus ir apskaičiuos grąžinamų mokesčių sumą, kurią gausite į sąskaitą.

 


Užpildykite anketą ir mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti: Spauskite čia