Vaikų priežiūros išlaidų deklaravimas Norvegijoje

Galima atgauti dalį pinigų, sumokėtų už vaikų priežiūrą iki 12 metų. Už pirmąjį vaiką Jums gali būti atskaičiuotos išlaidos iki 25 000 NOK, už kitus vaikus iki 12 metų, – iki 15 000 NOK už vaiką. Reikia dokumentuoti išlaidas, susijusias su vaikų priežiūra (tai gali būti išlaidos pvz. už vaikų darželį, SFO arba legaliai mokėtą atlyginimą vaikų auklei).


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinosite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Atsakymo bei išsamų tolesnių veiksmų paaiškinimą sulauksite per kelias dienas. Spauskite čia


Mokesčių grąžinimas vienišiems tėvams Norvegijoje 2021 m.

Specialūs mokesčių atskaitymai vienišiems tėvams Norvegijoje taikomi tiems asmenims, kurie rūpinasi vienu ar daugiau vaikų iki 18 metų, yra nesusituokę, išsituokę, gyvena atskirai, yra našlė/našlys, arba kurie negyvena nuolat su sutuoktiniui lygiaverčiu partneriu. Jums gali būti taikomi specialūs mokesčių atskaitymai, jei NAV jus laikys vieninteliu šeimos išlaikytoju, ir jei anksčiau gavote Padidintas išmokas už vaikus iš NAV pagal Vaiko išmokos įstatymo 9 skyrių per mokestinius metus. Padidintos išmokos už vaikus skiriamos vaikams iki 18 metų. Todėl jums nebus taikomi specialūs mokesčių atskaitymai, jei išlaikote 18 metų ir vyresnius vaikus.

Jūs negausite padidintų išmokų už vaikus, jei gyvensite su sutuoktiniui lygiaverčiu kartu gyvenančiam partneriu ilgiau nei 12 mėnesių, susilauksite vaikų su kartu gyvenančiu partneriu arba susituoksite.

Specialūs mokesčių atskaitymai įtraukiami mokesčių deklaracijoje automatiškai ir Jums nereikia taisyti.

Specialių mokesčių atskaitymų suma yra 4317 NOK per mėnesį. Visa suma yra 51 804 NOK per metus. Specialūs mokesčių atskaitymai taikomi už tiek mėnesių, kiek esate vienišas tėvas ir už kiek mėnesių gavote padidintas išmokas už vaikus per mokestinius metus.

Jei esate susitarę, kad vaiku/vaikais rūpinsitės kartu su kitu iš tėvų ir todėl bendrai gaunate padidintas išmokas už vaikus iš NAV, jums bus taikoma pusės mėnesio specialių mokesčių atskaitymų suma.

Bet koks vidinis tėvų tarpusavio susitarimas dėl specialių mokesčių atskaitymo pasidalijimo tais atvejais, kai padidintos išmokos už vaikus mokamos tik vienam iš tėvų, negalios, kadangi negalima suskaidyti specialių mokečių atskaitymų apskaičiuojant mokesčių atskaitymus už metus. Pusė specialių mokesčių atskaitymo sumos taikoma tada, kai iš NAV mokamos padidintos išmokos už vaikus dalijamos abiem tėvams.

Jei mokesčių deklaracijoje trūksta specialaus išskaitymo arba suma neteisinga, o sprendimas priimamas atgaline data už 2021 m., Jums nieko nereikia daryti, nes tai automatiškai bus ištaisyta. Jei trūkumas ar klaida atsirado dėl kitų aplinkybių, turite susisiekti su NAV ir paprašyti mokesčių agentūrai atsiųstų dokumentų.

Jei klaidos priežastis yra kitos aplinkybės, turite susisiekti su NAV ir paprašyti, kad būtų pateikti sprendimo dokumentai. Mokesčių administracija negalės perskaičiuoti specialių mokesčių atskaičiavimo, kol NAV nesuteiks naujos informacijos apie mėnesius, kai buvo išmokėtos pilnos/dalinės padidintos išmokos už vaikus.

Kai gausite dokumentus iš NAV, galite nuskenuoti ir pridėti juos prie mokesčių deklaracijos, kai pateikiate deklaraciją elektroniniu būdu. Jei turite kokios nors kitos informacijos, galite tai įrašyti prie 5.0 punkto.

 


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinosite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Atsakymo bei išsamų tolesnių veiksmų paaiškinimą sulauksite per kelias dienas. Spauskite čia