Standartinės bedarbio pašalpos taisyklės taikomos ir tiems, kurie buvo laikinai atleisti, o atleistieji asmenys gali pateikti prašymus dėl bedarbio pašalpos nuo jų atleidimo iš darbo dienos. Tačiau taikomos tam tikros papildomos taisyklės ir sąlygos atleidimo situacijoms.

 

Ką reiškia būti laikinai atleistam?

Būti laikinai atleistam nėra tas pats kas būti tiesiog atleistam iš darbo. Kai esate laikinai atleidžiamas, esate atleidžiamas nuo pareigos atvykti į darbą, tačiau jūsų darbdavys taip pat atleidžiamas nuo pareigos sumokėti jums atlyginimą. Galite gauti bedarbio pašalpą už visą ar dalį jūsų atleidimo laikotarpio.

 

Kas gali reikalauti bedarbio pašalpos, kai yra laikinai atleidžiami?

Turite atitikti standartinius bedarbio pašalpos gavimo kriterijus. Tai reiškia, kad turite tokias pačias prievoles kaip ir kiti bedarbio pašalpų gavėjai, tačiau yra tam tikrų papildomų taisyklių, kurios taikomos laikino atleidimo situacijoms:

 • Laikinas atleidimas sąlygojamas dėl darbo trūkumo ar kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo jūsų darbdavio.
 • Jūsų darbdavys turi išbandyti viską, ko galima pagrįstai tikėtis iš jo, kad išvengtų laikino atleidimo iš darbo.

 

Laikino atleidimo priežastis

Jei jūs (arba darbuotojo atstovas) ir jūsų darbdavys sutaria dėl laikino atleidimo iš darbo, jūs paprastai turėsite teisę gauti bedarbio pašalpą, jei atitiksite kitus kriterijus, taikomus bedarbio pašalpai gauti.

Jei jūs ir jūsų darbdavys nesusitariate, NAV išsamiau įvertins atleidimo priežastis. Jei laikino atleidimo iš darbo kriterijai nebuvo įvykdyti, jūs neturite teisės gauti bedarbio pašalpą.

Visos su laikinu atleidimu susijusios aplinkybės turi būti dokumentuojamos. Kai pateikiate prašymą dėl bedarbio pašalpos, nes buvote laikinai atleistas iš darbo, jums bus pranešta apie dokumentus, kuriuos turėsite pateikti.

Jūsų darbdavys privalo užpildyti formą “Bekreftelse på permitteringsårsak NAV 04-08.04” (laikino atleidimo priežasties patvirtinimas).

 

Kaip ilgai galite reikalauti bedarbio pašalpos, jei buvote laikinai atleistas?

Laikino atleidimo laikotarpis be atlyginimo yra leidžiamas iki 49 savaičių per 18 mėnesių laikotarpį. Atleidimo laikotarpis prasideda tą dieną, kai esate įregistruotas kaip laikinai atleistas.

Po 30 savaičių bedarbio pašalpų gavimo darbdavys turi sumokėti darbo užmokestį už 1 savaitę (5 darbo dienas). Po to, jei esate laikinai atleistas, galite ir toliau gauti bedarbio pašalpą iki 19 savaičių.

Atleidimo trukmė yra susijusi su jūsų darbdaviu. Net jei jūs gavote bedarbio pašalpą 30 savaičių laikotarpiu dėl to, kad buvote laikinai vieno darbdavio atleistas, jums gali būti suteikta teisė į kitą atleidimo iš darbo laikotarpį iš kito darbdavio, su sąlyga, kad jūs neviršijote standartinio laikotarpio bedarbio pašalpoms gauti.

Jei išnaudojote teisę gauti bedarbio pašalpą (104 ar 52 savaites, susijusias su laikinu atleidimu iš darbo), turite iš naujo pateikti prašymą. Turite atitikti visus kriterijus, kad prasidėtų naujas bedarbio pašalpos gavimo laikotarpis.

Laikiniems atleidimams iš žvejybos pramonės taikomos atskiros taisyklės:

 • Darbo valandos buvo sumažintos mažiausiai 40 proc.
 • Didžiausia bedarbio pašalpos mokėjimo trukmė yra 52 savaitės per 18 mėnesių laikotarpį.
 • Žuvininkystės sektoriuje atleidžiami asmenys negauna laukimo dienų.

Sužinokite daugiau apie specialiąsias aplinkybes:

 • Laikino atleidimo laikotarpio sustabdymas.
 • Darbo sutarties nutraukimas laikino atleidimo iš darbo metu.
 • Laikini atleidimai per Kalėdų / Velykų šventes.
 • Nauja vadovybė.
 • Darbo grafiko kitimas.

 

Kas stebi laikino atleidimo savaičių skaičių?

Jūsų darbdavys stebi savaičių skaičių, kai esate laikinai atleistas. Tai yra dienų / savaičių laikotarpis, kai jūsų darbdavys privalo sumokėti jums darbo užmokestį, kuris skaičiuojamas laikino atleidimo laikotarpiu.

Išvykimo, atostogų, ligos dienos/savaitės nėra įtraukiamos į laikino atleidimo laikotarpį.

Kai esate laikinai atleidžiamas iš darbo, privalote informuoti savo darbdavį apie aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jūsų atleidžiamų savaičių skaičiui. Darbdavys turi stebėti, kada jis privalo atnaujinti jūsų darbo užmokestį.

 • Jei per pastaruosius 18 mėnesių buvote laikinai atleistas 30 savaičių, jūsų darbdavys privalo sumokėti darbo užmokestį už 5 darbo dienas, jei atleidimas tęsiamas.
 • Jūsų teisė į bedarbio pašalpą, kai esate laikinai atleidžiamas iš darbo, nebegalioja po to, kai jūs 30 savaičių gaunate bedarbio pašalpą, tačiau informacija iš jūsų ir jūsų darbdavio gali daryti įtaką NAV išmokų perskaičiavimui.
 • Jei per pastaruosius 18 mėnesių buvote laikinai atleistas 49 savaites, jūsų darbdavys privalo sumokėti darbo užmokestį dar kartą, nepaisant, ar jūsų atleidimas tęsiamas ar ne. Jūsų teisė į bedarbio pašalpą, kai esate laikinai atleidžiamas iš darbo, nebegalioja po to, kai jūs 49 savaičių gaunate bedarbio pašalpą, tačiau informacija iš jūsų ir jūsų darbdavio gali įtakoti NAV išmokos perskaičiavimą

Laikiniems atleidimams iš žvejybos pramonės taikomos atskiros taisyklės.

Laikino atleidimo dienos/savaitės gali būti skaičiuojamos net jei negaunate bedarbio pašalpos. Tai taikoma, pavyzdžiui, dirbant laikino atleidimo laikotarpiu, ir darbas trunka daugiau nei 50 % įprastų darbo valandų.

Jei daugiau nei 6 savaites dirbate įprastomis darbo valandomis, darbdaviui, kuris jus laikinai atleido, jūsų atleidimo laikotarpis bus nutrauktas. Jūsų dirbtas laikotarpis neskaičiuojamas kaip atleidimo laikas. Vėliau darbdaviui gali reikėti pranešti ir pradėti naują atleidimo laikotarpio skaičiavimą.

Palaikykite ryšį su savo darbdaviu per atleidimo laikotarpį ir informuokite NAV apie aplinkybes, kurios gali daryti įtaką jūsų bedarbio pašalpoms. Teisingai užpildykite savo darbo statuso formas.

Žr. „Jūsų mokėjimai“, jei norite sužinoti, kiek atleidimo iš darbo laikotarpio kartu su bedarbio pašalpa jau išnaudojote.

 

Kaip užpildyti savo darbo registracijos kortelę tuo metu, kai darbdavys privalo mokėti darbo užmokestį (darbdavio laikotarpiu)?

Visi darbai turi būti pateikti registracijos kortelėje, nesvarbu, ar jie apmokami ar ne. Tai taip pat taikoma darbui savo versle, taip pat vakariniam ir naktiniam darbui. Jei darbo užmokestis mokamas už daugiau valandų nei iš tikrųjų dirbote – tai turi būti pranešta.

Pagal įstatymą, susijusį su pareiga mokėti atlyginimus laikino atleidimo metu, kai esate atleidžiamas iš darbo, jūs neturite registruoti darbo valandų savo darbo registracijos kortelėse. Kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo, darbdavys privalo sumokėti darbo užmokestį už pirmąsias 10 darbo dienų po to, kai darbuotojas buvo atleistas, ir už 5 dienas po to, kai darbuotojas buvo atleistas ilgiau nei 30 savaičių.

Jei jūs vis tik dirbate laikino atleidimo iš darbo metu, kai jūsų darbdavys yra įpareigotas sumokėti jums darbo užmokestį, darbo dienos turi būti užregistruotos darbo registracijos kortelėje. Dėl to taip pat bus laikinai sustabdytas darbdavio terminas, nes šis laikotarpis galioja tik tomis dienomis, kai esate atleidžiamas nuo darbo. Bedarbio pašalpa iš NAV suteikiama tik po pirmųjų 10 dienų, už kurias turi sumokėti darbdavys.

 

Specialios laikino atleidimo taisyklės

Geografinis ir profesinis mobilumas

Kai esate atleidžiamas iš darbo, jūs, kaip ir visi kiti bedarbiai, turėtumėte būti pasirengęs priimti kitą darbą, kad galėtumėte gauti bedarbio pašalpą jūsų atleidimo iš darbo laikotarpiu.

Tačiau NAV paprastai pripažįsta, kad kiekvienas, kuris iš dalies atleidžiamas iš darbo ir (arba) atleidžiamas iš darbo trumpam laikui, turės ribotas galimybes, nei tie, kurie yra visiškai atleidžiami ilgam laikui nuo darbo, arba tapo bedarbiais. Panašiai NAV tikisi daugiau iš tų, kurie yra bedarbiai ilgą laiką ir NAV gali nutraukti bedarbio pašalpos mokėjimą, jei nenorite persikelti dėl kito darbo.

Turite priimti darbo pasiūlymus, kurie neprailgina jūsų laikino atleidimo laikotarpio. Jei manote, kad jūsų atleidimas neleidžia jums priimti darbo kitur (visą arba ne visą darbo dieną), turite tai paaiškinti bedarbio pašalpos prašyme. Jei darbo pasiūlymas prieštarauja jūsų laikinam atleidimui iš darbo, NAV gali įvertinti, ar pagrįstai atsisakėte pasiūlymo.

 

Pasienio darbuotojai

Iš darbo laikinai atleisti pasienio darbuotojai yra atleidžiami nuo reikalavimo gyventi arba būti Norvegijoje, kad jie galėtų gauti bedarbio pašalpą. Sužinokite daugiau apie atleidžiamus pasienio darbuotojus, kurie gyvena kitoje EEE šalyje (gyvenamosios vietos šalyje).

 

Grupės, kurioms netaikoma bedarbio pašalpa, susijusi su laikinu atleidimu iš darbo

Savarankiškai dirbantys asmenys ir samdomi savininkai

Savarankiškai dirbantys asmenys neturi teisės gauti bedarbio pašalpos, kai jie laikinai atleidžiami.

Jei esate įdarbintas savo įregistruotoje įmonėje, jūs nesate laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis ir paprastai turėsite teisę gauti bedarbio pašalpą, jei esate laikinai atleisti.

 

Pavaduojantys darbuotojai ir laisvai samdomi darbuotojai

Norint atleisti darbuotoją, šalys turi pasirašyti sutartį, pagal kurią darbdavys privalo pasiūlyti darbuotojui tam tikrą darbo krūvį. Jei tokios sutarties nėra, darbuotojo negalima laikinai atleisti. Tokių darbuotojų pavyzdžiai yra laisvai samdomi darbuotojai, kur nėra susitarta dėl darbo apimties, ir pavaduojantys darbuotojai, kurie neturi įprastų darbo valandų.

Pakaitiniai darbuotojai ir panašiose situacijose esantys kiti asmenys gali gauti reguliarias bedarbio pašalpas esant tam tikroms situacijoms, jei jie pritrūksta darbo.

 

Viešojo sektoriaus ir kultūros institucijų darbuotojai

Paprastai viešojo sektoriaus darbuotojai neturi teisės gauti bedarbio pašalpos dėl laikino atleidimo iš darbo. Tas pats pasakytina ir apie kultūros įstaigų darbuotojus, kurie finansuojami pirmiausia iš valstybės dotacijų.

Viena iš šios taisyklės išimčių yra valstybinės įmonės, kurios vykdo veiklą pagal tuos pačius principus, kaip ir privačios įmonės, ir yra organizuojamos kaip atskiri subjektai. Šiuo atžvilgiu NAV pabrėžia, ar įmonės veikla grindžiama prekių ar paslaugų pardavimu klientams ar klientams atviroje rinkoje.

Šis apribojimas valstybinių įmonių ir kultūros įstaigų darbuotojams netaikomas, jei laikinas atleidimas iš darbo buvo darbo ginčo, gaisro, nelaimės, stichinės nelaimės ar kitų nenumatytų aplinkybių priežastis.

 

Kaip pateikti prašymą?

Kad galėtumėte gauti bedarbio pašalpą, pirmiausia turite užsiregistruoti kaip darbo ieškantis asmuo. Jei jums reikia pagalbos, NAV skambučių ir paslaugų centras gali jums padėti. Skambinkite tel.: 5555 3333.

Pateikite paraišką bedarbio pašalpai gauti.

Kai pateikiate prašymą skirti bedarbio pašalpą, NAV reikalinga tam tikra informacija, kurią turite pridėti prie prašymo. Sužinokite daugiau apie priedus.

 

]Pranešimas apie pakitimus

Jei jūsų pajamos ar šeimos ir (arba) darbo situacija pasikeičia arba planuojate apsigyventi užsienyje, tai gali labai paveikti NAV mokamų išmokų sumą Štai kodėl jūs turite nedelsdami pranešti apie bet kokius pakitimus NAV.