Darbo užmokesčio garantijų sistema užtikrins, kad darbuotojui bus mokamas darbo užmokestis, atostogų laikotarpio atlyginimas ir kitas jūsų darbo užmokestis, bet kurio jūsų darbdavys negalės sumokėti dėl bankroto, viešojo administravimo bankroto, draudimo įmonių ir bankų privalomo likvidavimo.

Kas gali gauti mokėjimą pagal šią schemą?

Darbo užmokesčio garantijų sistema taikoma visiems darbo santykiams, kuriems taikomos darbdavio nacionalinės draudimo įmokos (darbo užmokesčio fondo mokesčiai).

Tai netaikoma:

  • savarankiškai dirbantiems asmenims ir gaunantiems komisinius;
  • akcininkams, kuriems priklauso ne mažiau kaip 20 procentų bendrovės akcijų, išskyrus tuos atvejus, kai tas asmuo gali pagrįsti, kad jis neturi kontrolinės įtakos operacijoms.

 

Kokią sumą gausite?

Jei turite neapmokėjimo pretenziją savo darbdaviui, padengiami šie mokėjimai:

  • Darbo užmokestis ir kitos išmokos darbuotojui ilgiausiai 6 mėnesiams.
  • Darbo užmokesčio paraiškoje neturi būti nustatytos datos didesnės kaip 12 mėnesių iki dienos, kai apylinkės teismas gavo prašymą dėl bankroto (prašymo pateikimo data) Šis terminas yra neribotas.
  • Atostogų išmoka, sukaupta tais pačiais metais kaip ir paraiškų padavimo data bei metai prieš.
  • Pensijų išmokos ne ilgiau kaip šešis mėnesius.
  • Kompensacija už prarastą darbuotojo užmokestį ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
  • Palūkanos iki paraiškų dėl neapmokėtų išmokų ir surinkimo išlaidų padavimo datos.
  • Pagrįstos išlaidos, susijusios su bankroto bylos pateikimu.

Didžiausia išmoka yra dvigubai didesnė už nacionalinę draudimo bazinę sumą (taikoma paraiškų pateikimo dieną). Taip pat galite susigrąžinti pagrįstas išlaidas, susijusias su bankroto bylos pateikimu.

Jei paraiškos teikimo laikotarpiu gaunate kitų pajamų, vietoj pajamų, kurias gavote iš savo buvusio darbdavio, šios pajamos bus išskaičiuotos iš jūsų prašymo. Tai taip pat taikoma atostogų išmokai. Jei gavote didesnę bedarbio pašalpą, tai bus išskaičiuojama prieš atliekant išmokėjimą.

 

Kaip ilgai gausite išmokas?

Pradėjus bankroto bylą, prašymai tenkinami ne ilgiau kaip po 1 mėnesio nuo bankroto bylos iškėlimo dienos. Tai taip pat galioja, jei sutariamas ilgesnis įspėjimo terminas arba tai apsprendžia įstatymai.

Jei įmonė perleidžiama naujam savininkui, prieš pradedant bankroto bylą, o jūs ir toliau dirbate naujam savininkui, jums bus suteikta kompensacija tik už išmokas (įskaitant atostogų išmokas) iki perdavimo datos.

Jei prieš bankroto bylą buvote atleistas ir jūsų darbdavys jus atleido iš darbo iki pranešimo laikotarpio pabaigos, jums gali būti suteikta teisė į „dvigubą darbo užmokestį“ toms dienoms, kai pranešimo laikotarpis ir darbdavių laikotarpis sutampa. Sužinokite daugiau apie darbo užmokesčio garantiją atleidimo laikotarpiu.

 

Kiti su darbo užmokesčiu susiję mokėjimai

Jei laukiate darbo užmokesčio garantijos paraiškos, galite kreiptis dėl išankstinės bedarbio pašalpos. Išankstinės bedarbio pašalpos gavimo sąlyga yra ta, kad jūs kreipėtės ir gavote teisę į darbo užmokesčio garantiją pirmą mėnesį po bankroto bylos iškėlimo.

 

Kaip teikti paraišką?

Galite pridėti savo darbo sutartį, atlyginimo lapelius, metų pabaigos sertifikatus ir t. t. kaip ieškinio dokumentus. Jūs esate atsakingas už įrodymus. Apylinkės teismas gali pranešti jums, kas yra turto administratorius. Jei turite klausimų apie tai, kaip užpildyti formą, turto administratorius privalo jums padėti.

 

Kaip pateikti prašymą?

Pateikite savo prašymą turto administratoriui.

 

Kada teikti paraišką?

Svarbu laikytis termino, kurį teismas nustatė ieškinių dėl turto pateikimui.

NAV vis tiek apdoros paraiškas, kurios raštu pateikiamos turto administratoriui iki bankroto bylos pabaigos. Jei bankroto byla yra baigta, turto valdytojas arba NAV darbo užmokesčio garantijos skyrius turi gauti paraišką per 6 mėnesius nuo bankroto bylos iškėlimo.

 

Administracinis sprendimas

Turto administratorius tikrina ir vertina paraiškas. Nuosavybės administratorius siunčia rekomendaciją NAV darbo užmokesčio garantijos skyriui, kad nuspręstų, ar galima patenkinti pretenzijas.

Po apdorojimo NAV darbo užmokesčio garantijos skyriuje, pretenzijos yra visiškai arba iš dalies patvirtinamos. Taip pat gali prireikti prašyti daugiau informacijos iš turto administratoriaus.

Po to, kai pretenzijos buvo apdorotos, NAV darbo užmokesčio garantijos skyrius siunčia laišką turto administratoriui, kuris informuoja apie rezultatus.

Jei jūsų ieškinys atmetamas, turite teisę pateikti apeliaciją. Skundo pateikimo terminas yra 3 savaitės nuo pranešimo gavimo datos, kai jūsų ieškinys buvo atmestas. Skaitykite daugiau apie apeliacijos teisę.

 

Mokėjimai

Jei jūsų reikalavimai yra patvirtinti, NAV darbo užmokesčio garantijos skyrius perduoda patvirtintą sumą turto valdytojui. Tuomet turto administratorius perveda jums pinigus, atėmus bet kokius privalomus atskaitymus, pvz., mokesčius iš išankstinės bedarbio pašalpos.