Kad NAV galėtų apdoroti prašymą dėl bedarbio pašalpos, turite pateikti visus reikiamus dokumentus. Papildomus dokumentus dalite fotografuoti su mobiliuoju telefonu.

Įdarbinimo dokumentai

Privalote pridėti darbo sutartį ir darbo nutraukimo sutartį iš visų jūsų darbo vietų per pastaruosius šešis mėnesius.

Jei neturite darbo sutarties, kurioje nurodomos darbo savaitės valandos bent šešis mėnesius iki to, kai tapote visišku arba iš dalies bedarbiu, turite dokumentais pagrįsti visus savo darbus per pastaruosius dvylika mėnesių.

Jei paprašysite, jūsų darbo valandos gali būti apskaičiuotos kaip visų valandų, kurias dirbote per pastaruosius 36 mėnesius, vidurkis. Jei norite, kad jūsų darbo valandos būtų apskaičiuotos taikant šį metodą, turėsite dokumentuoti savo darbo valandas per pastaruosius 36 mėnesius iki pirmosios dienos, kai tapote visišku arba iš dalies bedarbiu.

Turėtumėte tik prašyti, kad jūsų darbo valandos būtų apskaičiuotos, remiantis pastaraisiais 36 mėnesiais, jei manote, kad dėl to vidutinis savaitės darbo laikas bus didžiausias.

Turite pateikti dokumentus:

 • darbo pradžios ir pabaigos;
 • darbo valandų (žr. žemiau);
 • priežastis, kodėl buvote atleistas (Jei nusprendėte išeiti iš darbo vietoj darbo sutarties nutraukimo dėl darbo jėgos mažinimo, turite tai patvirtinti dokumentais.);
 • įspėjimo laikotarpio;
 • darbo sutarties nutraukimo datos.

Jei neturite darbo sutarties nutraukimo pažymėjimo, turite pridėti formą, “Bekreftelse på sluttårsak / nedsatt arbeidstid (ikke permittert)” (NAV 04-08.03) (patvirtinimo priežastis nutraukti).

 • Jums nereikia pateikti savo savo pajamų, nebent NAV konkrečiai to paprašys.

 

Darbo laiko įrodymas dokumentais

Turite įrodyti dokumentais savo darbo valandas. Jei jūsų paskutiniame darbe buvo nustatytos darbo valandos ir darbas truko mažiausiai 6 mėnesius, pakanka, kad tai būtų pateikta dokumentais.

Jei dirbote skirtingą valandų skaičių arba trumpiau nei 6 mėnesius, turite įrodyti dokumentais visas savo darbo valandas per pastaruosius 12 mėnesių.

Jei paprašysite, jūsų darbo valandos gali būti apskaičiuotos kaip visų valandų, kurias dirbote per pastaruosius 36 mėnesius, vidurkis. Jei norite, kad jūsų darbo valandos būtų apskaičiuotos taikant šį metodą, turėsite įrodyti dokumentais savo darbo valandas per pastaruosius 36 mėnesius iki pirmosios dienos, kai tapote visišku arba iš dalies bedarbiu.

Turėtumėte tik prašyti, kad jūsų darbo valandos būtų apskaičiuotos, remiantis pastaraisiais 36 mėnesiais, jei manote, kad dėl to vidutinis savaitės darbo laikas bus didžiausias.

Jei gavote tėvystės ar ligos išmokas, svarbu įrodyti dokumentais visą darbą, atliktą per pastarąsias 4 savaites prieš tėvystės ar ligos išmoką.

 

Kiti dokumentai, kuriuos galbūt turėsite pateikti

Jei esate vieno ar kelių vaikų aprūpintojas ar netikras tėvas/motina

 • Galite gauti vaiko priedą, jei vaikui yra mažiau nei 18 metų.
 • Jei turite vaikų, kurie nėra įregistruoti nacionaliniame registre (Folkeregisteret), turite pridėti tų vaikų gimimo liudijimus. Jei turite vaikų, kurie ką tik atvyko į Norvegiją ir neturėjo nacionalinio tapatybės numerio, turite pateikti gyvenamosios vietos pažymėjimą.
 • Jei kreipiatės dėl vaiko priedo, vaikams gyvenantiems šalyje, kuri patenka į EEE taisyklių ir (arba) Šiaurės šalių socialinės apsaugos konvencijos taikymo sritį, jūs taip pat privalote pridėti vaiko/vaikų gimimo liudijimą(-us) arba įvaikinimo dokumentus. Šie dokumentai turi būti išversti į Norvegų kalbą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į NAV.

Jei esate užsienietis

 • EEE piliečiai privalo pateikti registracijos liudijimus.
 • Visų kitų šalių piliečiai turi pateikti leidimus gyventi ir dirbti.

Jei esate atleistas

 • Prašome pridėti atleidimo įspėjimą su data, kuriame nurodomas atleidimo laikotarpis, atleidimo priežastis, atleidimo laipsnis ir dienos, kuriomis jūsų darbdavys turi teisinę pareigą mokėti darbo užmokestį.
 • Pateikite formą  “Bekreftelse på permitteringsårsak NAV 04-08.04”, kurią už jus turi užpildyti darbdavys.
 • Pateikite papildomų dokumentų apie darbdavio ir darbuotojo derybas ar kitų panašių dokumentų, patvirtinančių, kad:
 1. atleidimas iš darbo yra pateisinamas pagal kolektyvinio darbo užmokesčio susitarimą;
 2. atleidimą iš darbo sąlygojo darbo stokos ar kitos aplinkybės, nepriklausomos nuo darbdavio;
 3. darbdavys padarė viską, ko galima pagrįstai tikėtis iš jo, kad išvengtų atleidimo iš darbo.

Jei buvote atleistas arba laikinai nutraukta darbo atviroje jūroje sutartis

 • Pateikite dokumentus, kurie parodo, ar dirbate pagal nustatytą darbo grafiką ar pagal fiksuotą laisvą grafiką. Taip pat turite pateikti dokumentus apie savo paskutinio darbo pradžią ir pabaigą ir paskutinį atleidimo laikotarpį.

Jei dirbate pagal laisvą grafiką, taip pat turite:

 • Pateikti dokumentus, pagal kuriuos jums taikomas laisvas grafikas(-ai).
 • Pateikti dokumentus apie tai, kokio laisvo grafiko laikotarpiu jūs buvote atleistas, taip pat apie numatytą laikotarpio pradžią ir pabaigą.
 • Pateikti paskutinio darbo laikotarpio grafikus.

 

Prašymas išmokėti bedarbio pašalpą bankroto atveju

Jei jūsų darbdavys bankrutavo, jums gali būti suteikta teisė iš anksto gauti kompensaciją pagal darbo užmokesčio garantijų sistemą kaip bedarbio pašalpą.

Norėdami pateikti paraišką, turite:

 • Užpildyti ir pateikti formą, pavadintą „Asmeninė deklaracija – išmokos už darbo užmokestį“ (NAV 04-03.07).
 • Pateikti savo darbo sutartį.
 • Pateikti bankroto likvidatoriaus/patikėtinio bankroto bylos iškėlimo patvirtinimą.

Jei likvidatoriaus/patikėtinio patvirtinime nenurodytas jūsų atleidimas ir deklaracija, kad bankroto atveju nebus reikalaujama turto, tai turi būti užfiksuota:

 • Pateikus savo darbo nutraukimo kopiją.
 • Pateikus iš likvidatoriaus pareiškimą, patvirtinantį, kad bankroto atveju nebus reikalaujama turto.

Atkreipkite dėmesį, kad keli dokumentai gali būti įtraukti į tą patį dokumentą.

Prašymas dėl bedarbio pašalpos po to, kai esate atleidžiamas iš pradinės tarnybos ginkluotosiose pajėgose arba civilinėje tarnyboje

 • Pateikite savo tarnybos įrodymą. Jame turi būti aiškiai nurodytas tarnybos laikotarpis.

Jei per pastaruosius šešis mėnesius buvote arba esate moksleivis ar studentas

 • Pateikite išėjimo iš dokumentus, nurodydami oficialią baigimo datą arba paskutinio egzamino datą arba mokyklos patvirtinimą, kad išstojote.

Jei prašymo pateikimo metu mokotės ar atliekate praktiką

 • Pateikite dokumentus iš savo mokyklos. Turite kreiptis, kad studijų metu išlaikytumėte bedarbio pašalpos gavimą, užpildydami atskirą formą: NAV 04-06.05.
 • Dokumentuose turi būti pateikiamas kurso programos turinys, kur vyks kursas, studijų eiga, pradžios ir pabaigos data.

Jei gaunate iš darbdavio išeitines išmokas

 • Pateikite savo išeitinės išmokos dokumentą, kuriame turi būti nurodytas laikotarpis, už kurį jūs gaunate išeitinę išmoką arba visos išeitinės išmokos apmokėjimą, taip pat įprastą mėnesinį atlyginimą tuo metu, kai jūsų darbas buvo nutrauktas.

Jei dirbate kitoje ES/EEE šalyje

 • Gali reikėti pateikti sertifikatą PD U1 (pakeičia ankstesnę formą, pavadintą E-301 iš šalies, kurioje dirbote).

Jei dirbote jūroje

 • Pateikite savo išrašymo knygelę/dokumentus apie paskutinį darbo užmokestį. Jei dirbote budėjimo režimu, ir gavote darbo užmokestį, kuris padengtų ne darbo laiką šalyje, turite tai patvirtinti.