Jei praeityje gaudavote bedarbio pašalpą ir jūs kreipiatės norėdami vėl  ją gauti, galite gauti atnaujintą bedarbio pašalpą. Galite kreiptis dėl pašalpos atnaujinimo,

jei nepraėjo daugiau nei 52 savaitės nuo paskutinės bedarbio pašalpos gavimo.

Jei bedarbio pašalpą gavote per 52 savaites ir norite vėl pateikti prašymą ją gauti, nereikia pateikti visos paraiškos iš naujo. Jūs turite kreiptis dėl bedarbio pašalpos atnaujinimo.

Tai taip pat gali būti taikoma praėjus ir ilgesniam nei 52 savaičių laikotarpiui, jei:

  • dalyvavote darbo rinkos sistemoje,
  • užbaigėte pradinę karo tarnybą,
  • sirgote su nėštumu susijusia liga.

Bet kuriuo iš šių atvejų reikia susisiekti su NAV.

Atnaujinant bedarbio pašalpos mokėjimą, trijų dienų laukimo laikotarpis netaikomas.

 

Kaip kreiptis dėl bedarbio pašalpos atnaujinimo?

Jei dar nesate užsiregistravęs kaip darbo ieškantis asmuo ir nepateikėte užimtumo statuso formos, pirmiausiai turėsite tai padaryti. Tada galėsite pateikti prašymą atnaujinti bedarbio pašalpą. Galite kreiptis internetu į “Ditt NAV“.

Jei pašalpos gavimas buvo nutrauktas, nes buvote įsidarbinę, jūsų bus paprašyta pateikti:

  • visų jūsų darbo sutarčių kopijas nuo tada, kai paskutinį kartą kreipėtės dėl bedarbio pašalpos,
  • pranešimą apie darbo sutarties nutraukimą, įskaitant informaciją apie nutraukimo priežastis ir išdavimo datą. Jei neišduotas pranešimas apie sutarties nutraukimą, jūsų darbdavys gali užpildyti formą „Patvirtinimas dėl sutarties nutraukimo priežastis / sutrumpintų darbo valandų“ .

Net jei jūs nebuvote atleistas ir tik jūsų darbo valandos buvo sumažintos, pavyzdžiui, jei esate iškviečiamas darbuotojas, turite pateikti priežastis, kodėl dirbate mažiau valandų dabar, ir datą, nuo kurios įsigaliojo sutrumpintos darbo valandos.

Jei pašalpos gavimas buvo nutrauktas, nes pradėjote mokytis, jūsų bus paprašyta pateikti:

  • Dokumentus, parodančius, kad baigėte programą ir paskutinio egzamino datą.

Jei NAV nutraukė bedarbio pašalpos mokėjimą, nes neatitinkate darbo ieškotojo reikalavimų, turite pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad dabar jūs atitinkate visus būtinus kriterijus. Jei nustojote gauti pašalpą, nes negalėjote priimti darbo pasiūlymų ar dalyvauti programose dėl vaikų priežiūros, turite įrodyti dokumentais, kad šiuo metu vaikų priežiūros klausimas išspręstas.

Jei norite kreiptis, kad bedarbio pašalpa būtų perskaičiuota, gali tekti pateikti papildomų dokumentų. Skaitykite žemiau.

 

Kada galite kreiptis, kad būtų perskaičiuota bazinė bedarbio pašalpa?

Kai bedarbio pašalpos mokėjimas atnaujinamas, jums paprastai mokama tokia pati suma kaip ir anksčiau. Tačiau galite kreiptis dėl savo bazinės bedarbio pašalpos perskaičiavimo, kai šių išmokų mokėjimas buvo sustabdytas mažiausiai 12 savaičių, o perskaičiavimas gali lemti didesnę pašalpą. NAV bazinės pašalpos perskaičiavimas gali būti kaip privalumas, jei jūsų pajamos buvo didelės metus prieš atnaujinant bedarbio pašalpą. Jei tais pačiais metais jūsų pajamos buvo didelės, kai kreipėtės dėl bedarbio pašalpos atnaujinimo, galite prašyti, kad jūsų bazinė pašalpa būtų perskaičiuojama metų pabaigoje. Jei taip, turite dvi galimybes. Galite pasirinkti, ar jūsų bedarbio pašalpa bus perskaičiuojama:

  • Nuo tada, kai jūs pateikėte prašymą dėl bedarbio pašalpos atnaujinimo. Šiuo atveju, bedarbio pašalpa apskaičiuojama atsižvelgiant į jūsų praėjusių metų pajamas ar vidutines paskutinių 3 metų pajamas.
  • Nuo sekančių metų sausio 1 d., kai atnaujinama bedarbio pašalpa. Tokiu atveju, jūsų bedarbio pašalpa apskaičiuojama pagal jūsų pajamas iš ankstesnių kalendorinių metų arba paskutinių trijų metų vidurkio.

Kai pateikiate prašymą atnaujinti bedarbio pašalpą ir norite, kad NAV perskaičiuotų jūsų bazinę bedarbio pašalpą, turite pasirinkti vieną iš šių variantų.

Jei perskaičiuojama jūsų bazinė bedarbio pašalpa, taip pat galite kreiptis dėl savo reguliarių darbo valandų per savaitę perskaičiavimo.

Reguliarios darbo valandos nustatomos pagal NAV, atsižvelgiant į tai, kiek jūs dirbote prieš tapdamas bedarbiu – tai paprastai taikoma, jei dirbate ne visą darbo dieną, o jūsų pašalpa turi būti nutraukta. Gali būti naudinga perskaičiuoti reguliarias darbo valandas, jei jos bus didesnės nei paskutinį kartą apskaičiuotos NAV, nes tai gali leisti dirbti daugiau valandų, kol jūs neteksite teisės į bedarbio pašalpą.

Jei norite, kad NAV perskaičiuotų reguliarias darbo valandas, turite pateikti dokumentus apie visas valandas, kurias dirbote per pastaruosius 12 mėnesių. Jums nereikia iš naujo pateikti šių dokumentų, jei jau juos buvote pateikę. Savo prašyme turite nurodyti, kokius dokumentus pateikėte anksčiau.

 

]Išimtys iš taisyklių dėl bedarbio pašalpos atnaujinimo

  • Jei jūsų pašalpos gavimas buvo nutrauktas, nes grįžote dirbti tam pačiam darbdaviui, praėjus daugiau kaip šešioms savaitėms po atleidimo, turėsite pateikti naują prašymą dėl bedarbio pašalpos. Bus taikomas trijų dienų laukimo laikotarpis.
  • Turite kreiptis pakartotinai, jei dalyvavote ilgesnėje nei dvylika savaičių trukusioje mokymosi programoje. Bus taikomas trijų dienų laukimo laikotarpis. Tai netaikoma, jei baigėte ar patys išėjote iš mokymosi programos. Nepamirškite pateikti visų mokymosi programų, kurias baigėte ar nebaigėte, dokumentų.