Jei neatitiksite bedarbio pašalpos kriterijų, NAV sustabdys mokėjimą. Mokėjimas taip pat bus sustabdytas, jei nesugebėsite užbaigti veiksmų, dėl kurių susitarėte su NAV, kad surastumėte darbą.

Kai gaunate darbo užmokestį, atostogaujate arba dirbate daugiau nei 50 proc. visos darbo dienos.

Jūs neturite teisės į bedarbio pašalpą tuo metu, kai:

 • Gaunate darbo užmokestį ar turite teisę į atlyginimą. Visų tipų kompensacijos, susijusios su darbo nutraukimu, paprastai laikomos darbo užmokesčiu.
 • Atostogaujate. Atostogų laikas reiškia, kad norite būti atleistas nuo pareigų, kurios taikomos darbo ieškantiems asmenims, ir negalite būti laikomas prieinamu darbo rinkai. Išimtys: Jei gavote bedarbio pašalpą ilgiau nei 52 savaites, galite atostogauti iki 4 savaičių ir išlaikyti savo bedarbio pašalpą. Tai apima ir keliones į užsienį. Šios 4 savaitės gali būti skaičiuojamos iš eilės arba atskirai.
 • Dirbate pilnu etatu ar daugiau nei 50 proc. savo įprastų darbo valandų.

 

Kai gaunate kitas išmokas

Jūs neturite teisės į bedarbio pašalpą tuo metu, kai:

 • Sergate kai neturite teisės į bedarbio pašalpą, bet už tas dienas kuriomis sergate, galite gauti ligos pašalpą. Atkreipkite dėmesį, kad jums reikės sveikatos pažymėjimo nuo pirmosios ligos dienos. Tai taip pat galioja, jei sergate dalyvaujant užimtumo programoje ir gaunate bedarbio pašalpą. Sužinokite, kur siųsti savo sveikatos pažymėjimą.
 • Gaunate ligos pašalpą, tėvystės išmokas, susijusias su vaiko gimimu ar įvaikinimu, nėštumo išmokas, reabilitacijos pašalpą (AAP), atostoginę išeitinę išmoką, pensiją iš viešosios profesinių pensijų sistemos, privačią ištarnauto poilsio pensiją (netaikoma naujiems tarifams, nuo 2011 m. sausio 1 d. privataus sektoriaus ankstyvo išėjimo pensijai).
  Jei šios išmokos sumažės, jūs vis tiek galėsite gauti suderintą bedarbio pašalpą, o tai reiškia, kad bet kokios kitos išmokos, kurias gausite, bus atimamos iš jūsų bedarbio pašalpos.
 • Gaunate bedarbio pašalpą iš žvejybos garantinio fondo.

 

Kai mokotės, baigiate pradinę tarnybą ginkluotosiose pajėgose arba atsiduriate institucijoje

Jūs neturite teisės į bedarbio pašalpą tuo metu, kai:

 • Esate mokinys ar studentas. Išoriniai kandidatai ir kiti asmenys, kurie baigia kursus kitur, turi tokį pat statusą, kaip ir kiti mokiniai/studentai. Skaitykite daugiau apie bedarbio pašalpą ir mokslą.
 • Užbaigiate savo pradinę tarnybą ginkluotosiose pajėgose. Sužinokite daugiau apie bedarbio pašalpą ir atleidimą iš tarnybos ginkluotosiose pajėgose.
 • Atsiduriate institucijoje, esate įkalinamas ar gydotės stacionare.

 

Kai streikuojate arba esate atleistas

Jūs neturite teisės į bedarbio pašalpą tuo metu, kai:

 • Įsitraukiate į streiką, lokautą ar kitą darbo ginčą.
 • Esate atleidžiamas dėl streiko, lokauto ar kitokio darbo ginčo jūsų darbo vietoje, o jūsų darbo užmokestis ar įdarbinimo sąlygos paveikiamos šio ginčo metu. Sužinokite daugiau apie bedarbio pašalpą ir atleidimą iš darbo.

 

Kai keliatės gyventi į užsienį

Jūs neturite teisės į bedarbio pašalpą tuo metu, kai gyvenate užsienyje. Yra tam tikrų išimčių gyvenimo Norvegijoje reikalavimams, įskaitant tuos, kuriems buvo leista (PDU pažymėjimas) išlaikyti savo bedarbio pašalpą, kai ieškoma darbo kitoje EEE šalyje ir turi NAV leidimą keliauti į užsienį, Sužinokite daugiau apie bedarbio pašalpą, susijusią su darbo neturėjimu EEE šalyje.

Taip pat taikoma išimtis tiems, kurie bedarbio pašalpas gauna ilgiau nei 52 savaites. Šie asmenys gali turėti atostogas, trunkančias iki 4 savaičių, neprarasdami bedarbio pašalpos.

 

Kas nutinka, kai NAV nutraukia bedarbio pašalpos mokėjimą?

Kad jūsų atvejis būtų pakartotinai įvertintas, turite įrodyti dokumentais, kad atitinkate bedarbio pašalpos skyrimo sąlygas.

Jei NAV nutraukia bedarbio pašalpos mokėjimą dėl akivaizdžių priežasčių, pavyzdžiui, jūs priimamas į darbą, arba jei jūs einate atostogauti ar susirgote, jums nereikia raštu pranešti apie tai NAV. Tačiau turite teisę apskųsti NAV sprendimą nutraukti bedarbio pašalpos mokėjimą.

NAV taip pat nustos mokėti bedarbio pašalpą, jei dirbate tiek daug, kad per pastarąsias šešias savaites neturėjote teisės gauti bedarbio pašalpos. Jums nebus pranešta, kad bedarbio pašalpos mokėjimas bus sustabdytas, nes mes manysime, kad nebesate bedarbis. Norint vėl pradėti gauti bedarbio pašalpą, turite kreiptis dėl bedarbio pašalpos atnaujinimo.

 

Jei esate pats atsakingas už tapimą bedarbiu

Jei esate asmeniškai atsakingas už tai, kad tapote bedarbiu, paprastai turite palaukti 12 savaičių, kol galėsite pradėti gauti bedarbio pašalpą. Tai galioja, jei atsisakėte pareigų arba išėjote iš darbo be pagrįstos priežasties, arba jei esate atleidžiamas ar nutraukiama jūsų darbo sutartis dėl aplinkybių, dėl kurių esate kaltas. Atkreipkite dėmesį, kad pratęstas laukimo laikotarpis neprasideda iki kol nesikreipsite dėl bedarbio pašalpos. Jei ieškote darbo, sergate arba dalyvaujate kitoje veikloje, dėl kurios kitais atvejais jūs negalėsite gauti bedarbio pašalpos už tam tikrą laikotarpį, laukimo laikotarpis bus atitinkamai pratęstas.

Jei tai įvyksta daugiau nei vieną kartą per 12 mėnesių laikotarpį, laukimo laikotarpis padidinamas iki 26 savaičių.

Jūs turite pateikti darbo statuso formas per visą laikotarpį.

 

Sustabdytas bedarbio pašalpos mokėjimas

Jūsų bedarbio pašalpa bus sustabdyta 12 savaičių, jei be pagrįstos priežasties:

 • Nesiūlysite savo kandidatūros į laisvas darbo vietas arba nepriimsite darbo pasiūlymų bet kurioje šalies vietoje.
 • Atsisakysite arba nutrauksite dalyvavimą darbo programoje.
 • Atsistatydinsite ar kitaip paliksite savo darbą.
 • Būsite atleistas arba nutraukiama jūsų darbo sutartis dėl aplinkybių, dėl kurių esate kaltas.

Įvertinimas, kas yra „pagrįsta priežastis“, paprastai yra gana griežtas.

Jūsų bedarbio pašalpa bus sustabdyta 4 savaičių laikotarpiui, jei jūs be pagrįstos priežasties neatvyksite į sutartą susitikimą su NAV. Jei negalite dalyvauti, nes sergate, jums reikės sveikatos pažymėjimo.

Bedarbio pašalpos sustabdymas ir pratęstas laukimo laikotarpis gali būti taikomi tik dėl paskutinių šešių mėnesių aplinkybių.

Jei aukščiau minėta aplinkybė kartojasi daugiau nei kartą per 12 mėnesių laikotarpį, laukimo laikotarpis bus pratęstas.

Norėdami gauti bedarbio pašalpą, jūs turite ieškoti darbo ir pateikti darbo statuso formas per visą laikotarpį.

Jei jūsų apeliacija dėl sprendimo nutraukti bedarbio pašalpos mokėjimą yra sėkminga, jums bus suteikta teisė gauti pašalpą tik tuo atveju, jei išliksite darbo ieškančiu asmeniu ir pateiksite darbo statuso formas.

Jūsų bedarbio pašalpos gavimo laikotarpis tęsiasi bet kuriuo laukimo arba sustabdymo laikotarpiu.