Norėdami gauti bedarbio pašalpą, turite pateikti užimtumo statuso formą kas 14 dienų. Užimtumo statuso formoje turite nurodyti savo darbą ir veiklą per pastarąsias 14 dienų ir patvirtinti, kad užsiregistruosite NAV vėlesniu laikotarpiu. Ši informacija naudojama apskaičiuojant bedarbio arba užimtumo plano išmokas.

Svarbu tinkamai ir laiku užpildyti užimtumo statuso formą. Jei pateikiate savo užimtumo statuso kortelę per vėlai, išskaitymai gali būti skaičiuojami kitai užimtumo statuso formai.

 

Kaip užpildyti užimtumo statuso formą

Čia rasite informaciją, susijusią su užimtumo statuso formos klausimais.

 

1 klausimas. Darbas

Jei dirbote laikotarpiu, kuriam taikoma užimtumo statuso forma, turite nurodyti visas valandas, kurias dirbote kiekvieną dieną. Tai taikoma kiekvienai savaitės dienai, įskaitant šeštadienį ir sekmadienį, nepriklausomai nuo laiko, kuriuo paros metu dirbote.

Viena darbo valanda turi būti užregistruota kaip viena užimtumo statuso valanda.

Paprastai jūs visuomet turite nurodyti, kiek valandų jūs faktiškai dirbote. Jei gaunate bedarbio pašalpą, privalote nurodyti mokamą ir neapmokamą darbą. Mokamas darbas – kai darbas buvo atliktas, net jei atlygį gausite vėliau.

Jei gaunate darbo užmokestį už daugiau valandų nei faktiškai dirbote, turite nurodyti visas valandas, už kurias buvo sumokėta.

Vartojant terminą „darbas“, turime omenyje veiklą, iš kurios galima gauti pajamų arba įprastą užmokestį, pavyzdžiui:

 • darbas įprastoje darbo vietoje (kaip darbo užmokesčio gavėjas);
 • darbas savo įmonėje (nesvarbu ar turite registruotą įmonę, tokią kaip ENK, ANS, AS, NUF ir t. t.);
 • nemokamas darbas (kitiems), kai paprastai toks darbas yra apmokamas;
 • valandos, už kurias jums sumokama, net ir tuo atveju, kai dirbate ne visą valandą (pvz., dalinis darbas);
 • komisiniai pardavimai, telemarketingas. ir t. t.;
 • laisvai samdomas darbas;
 • samdomos pozicijos;
 • hobis, darbas, atliekamas namuose ir t. t;.
 • grynųjų pinigų išmokos už priežiūrą (omsorgsstønad) / globos pašalpą (fosterhjemsgodtgjørelse).

Pagal įstatymą, pagal kurį įsipareigojama mokėti atlyginimus atleidimo metu, kai esate atleidžiamas iš darbo, neturite registruoti darbo valandų savo darbo registracijos kortelėse. Daugiau informacijos rasite apie bedarbio pašalpą, jei esate laikinai atleistas.

Skambinkite NAV tel.: +47 55 55 33 33 kilus klausimams, kaip įregistruoti valandas savo užimtumo statuso formoje, jei dirbate pamainomis arba jei jūsų darbo laikas labai skiriasi, pvz., ūkininko ar taksi vairuotojo.

Jei dalyvaujate ne visą darbo dieną trunkančiose darbo vietose arba darbo užmokesčio sistemose su užmokesčiu, turite susisiekti su NAV apie tai, kaip užregistruoti valandas savo darbo statuso formoje. Taip pat žr. 2 klausimą.

Jei jums buvo suteikta bedarbio pašalpa, kol steigėte savo verslą, į savo darbo registracijos kortelę neturite registruoti valandų, kurias skyrėte tokiam darbui. Prieš ir po laikotarpiu, už kurį jums buvo suteikta bedarbio pašalpa, steigiant savo verslą, turite užregistruoti visas valandas, kurias dirbote – ir su užmokesčiu, ir be jo.

Į užimtumo statuso formą nereikia įtraukti pajamų iš turto, o tai taip pat taikoma tam tikroms neapmokestinamoms pajamoms. Pavyzdžiui:

 • nekilnojamojo turto pardavimas ne verslo tikslu;
 • palūkanos, dividendai ir kita piniginė ir vertybinių popierių grąža ne iš verslo;
 • mokesčių neapmokestinama namo/poilsio namų renovacija.

Užimtumo statuso formoje negalima įrašyti tam tikrų neapmokamų darbų. Pavyzdžiui:

 • neapmokamas darbas, socialinis darbas su neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis, jų lankymas;
 • darbas humanitarinėse organizacijose, religinėse organizacijose, sporto klubuose ir pan., darbas, kurį paprastai atlieka nariai ir savanoriai be atlygio.

Skambinkite NAV tel.: +47 55 55 33 33, jei turite abejonių dėl valandų skaičiaus, kurias turite įtraukti į savo užimtumo statuso formą.

 

2 klausimas. Užsiėmimai/kursai/mokymasis

Jei su NAV susitarėte dalyvauti užimtumo schemoje, kursuose, mokymuose ar kitoje veikloje, turite pažymėti „taip“ ir dienas, kai atlikote sutartą veiklą.

Jei lankotės kursuose arba mokotės ir dėl šios veiklos nebuvo susitarta, turite pažymėti „ne“ ir išbraukti dienas, kai dalyvavote. Tai taip pat galioja, jei mokotės savarankiškai.

Turite pranešti apie įdarbinimo schemas, kursus ar mokymąsi įdarbinimo statuso formoje. Negalima žymėti jokios kitos veiklos, dėl kurios susitarėte su NAV, pvz., informacijos susirinkimai, organizuojami NAV, ir laikas, skirtas darbo žurnalui pildyti.

Jei nesiėmėte sutartos veiklos, pažymėkite „ne“. Jei nesutarėte su NAV dėl veiklos ir taip pat nestudijuojate, pažymėkite „ne“.

 

3 klausimas. Nebuvimas dėl ligos

Jei dėl savo ligos negalite dirbti ar dalyvauti užimtumo schemoje, kursuose, mokytis ar dalyvauti darbo pokalbiuose, turite pažymėti „taip“. Tuomet turite išbraukti dienas, kurių metu nedirbote ar nevykdėte sutartos veiklos.

Jei dėl ligos nedalyvavote, turite pažymėti „ne“.

Jūs taip pat turite pranešti asmeniui, kuris yra atsakingas už užimtumo planą.

Jei gaunate bedarbio pašalpą ir susergate, galite gauti ligos pašalpą. Turite pateikti medicininį pažymėjimą NAV nuo pirmosios nedarbingumo dienos.

 

4 klausimas. Atostogos ir kt.

Turite užregistruoti dienas, kuriomis negalite dirbti arba dalyvauti darbo programoje dėl atostogų ar kitų priežasčių. Tai netaikoma, kai nedalyvaujate dėl ligos – tokiu atveju turėtumėte atsakyti 3 klausime.

Jūs taip pat turite pranešti asmeniui, kuris yra atsakingas už užimtumo planą.

Jei nustojate aktyviai dalyvauti, paprastai tai atsispindi jūsų pašalpos sumažinime.

Jei ketinate kuriam laikui išvykti, turite susisiekti su NAV. Tada NAV vertins, ar jūs vis dar turite teisę gauti bedarbio pašalpą per jūsų nedarbo laikotarpį.

 

5 klausimas. Vis dar užregistruotas NAV

Jei vis tiek norite darbo ar pagalbos iš NAV ieškant darbo, turite pažymėti „taip“. Tai taikoma nepriklausomai nuo to, ar gaunate pinigus iš NAV, ar ne.

Jei atsakysite „ne“, jūs nebesiregistruosite kaip darbo ieškantis asmuo NAV. Neteksite teisės į bedarbio pašalpą. Jums daugiau nebus išsiųsta užimtumo statuso formų. Jums taip pat nebus siūlomos darbo vietos, galimybė dalyvauti užimtumo schemose ar kita NAV pagalba surasti darbą.

Jei norite vėl užsiregistruoti kaip darbo ieškotojas, turite dar kartą užsiregistruoti nav.no arba susisiekite su NAV.

Jei norite toliau gauti bedarbio pašalpą, turite susisiekti su NAV.

 

Susisiekite su NAV

Jei turite klausimų apie užimtumo statusą, skambinkite tel.: +47 55 55 33 33.

Galite paprašyti raštiško atsakymo į jūsų klausimus, kad vėliau nebūtų abejonių dėl atsakymų, gautų iš NAV.