Atsižvelgdami į savo galimybes, galite dirbti visą ar dalį dienos. Gaunant neįgalumo išmokas dirbti verta, nes jūsų pajamos ir invalidumo išmokos visada bus didesnės už jūsų gaunamas neįgalumo išmokas.

Gauto užmokesčio dydis yra ribojamas, kitaip gali sumažėti neįgalumo išmokos, bet dirbdami jūs vis tiek turėsite didesnes pajamas. Jūsų neįgalumo išmokos bus pakoreguotos dar kartą, jei jūsų pajamos bus mažesnės už pajamų ribą.

Pajamos gaunant neįgalumo išmokas

  • Pajamų limitas yra 0,4 G (Nacionalinio draudimo bazinės sumos). Jei iki 2015 m. sausio 1 d. gavote neįgalumo pensiją, jūsų pajamų riba bus 60 000 NOK pereinamuoju laikotarpiu iki 2019 m. sausio 1 d. Grynųjų pinigų pajamos gautos už priežiūrą (slaugą) skaičiuojamos kaip pajamos. Tai taikoma ir globos pašalpai.
  • Jei jūs gaunate laipsniškas (dalines) neįgalumo išmokas, jūsų pajamų riba bus nustatyta individualiai. Ją sudaro anksčiau minėtos sumos ir pajamos, nustatytos NAV, kurias galite uždirbti gaudami neįgalumo išmokas.
  • Jei dirbate nuolat palengvintą darbą, jūsų pajamų riba yra 1 G.

Jei jūsų pajamos viršys pajamų ribą, išsaugosite savo pajamas, bet jūsų neįgalumo išmokos bus šiek tiek sumažintos. Apskritai, jums vis tiek liks daugiau. Tik jūsų pajamų dalis, viršijanti pajamų ribą, sumažins jūsų neįgalumo išmokas.

Kiek jūsų neįgalumo išmokos bus sumažintos, yra individualu. Jei norite pamatyti, kaip jūsų pajamos pakeis neįgalumo išmokas, galite prisijungti prie “Ditt NAV”. Čia galite pasirinkti skirtingas pajamas ir sužinoti, kaip jos veikia jūsų neįgalumo išmokų dydį.

Kada turėtumėte pranešti apie tikėtinas pajamas?

Kad įsitikintumėte, jog jūs gaunate teisingas neįgalumo išmokas, privalote pranešti NAV, kai:

  • tikitės gauti metines pajamas, viršijančias jūsų pajamų ribą;
  • jūsų metinės pajamos pasikeičia nuo anksčiau praneštų.

Prisiregistravus “Ditt NAV”, lengva pranešti apie tai NAV.

Kas atsitiks, jei pranešate apie per daug ar per mažai pajamų?

Jei gavote per mažai arba per daug neįgalumo išmokų, NAV atlieka galutinį metinį atsiskaitymą. Tai atliekama kiekvieną rudenį, kai yra parengiamas jūsų mokesčių įvertinimas.

Jei gavote per mažas neįgalumo išmokas, jums bus grąžinta  priklausanti sumą. Jei gavote per dideles neįgalumo išmokas, šią suma bus atskaityta iš būsimų mokėjimų.

Sužinokite daugiau apie galutinį metinį atsiskaitymą ir neįgalumo išmokas.

Jūsų pajamos gali daryti įtaką jūsų neįgalumo išmokų priedams

  • Jei jūsų pajamos viršija jūsų pajamų ribą, jūsų socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui sumažinamos.
  • Jūsų pajamos gali daryti įtaką jūsų vaiko priedo dydžiui. Grynųjų pinigų pajamos gautos už priežiūrą (slaugą) skaičiuojamos kaip pajamos.