Gali būti suteikiama teisė gauti vaiko priedą, jei gaunate neįgalumo išmokas, tuo pačiu išlaikant savo vaikus ar globotinius, jaunesnius nei 18 metų.

Galite gauti vaiko priedą nuo vaiko gimimo mėnesio. Vaiko priedo mokėjimas baigiasi po mėnesio, kai vaikui sukanka 18 metų.

Jūs galite gauti vaiko priedą iki 0,4 nacionalinio draudimo bazinės sumos (G) už kiekvieną vaiką.

Jei neįgalumo išmokos ir vaiko priedas viršija 95 proc. pajamų, kurias gavote prieš susirgdami, vaiko priedas bus sumažintas (nuo 2016 m. sausio 1 d.). Jei iki 2016 m. sausio 1 d. jums buvo suteiktas vaiko priedas, yra tam tikrų pereinamojo laikotarpio taisyklių.

Vaiko priedas koreguojamas pagal nacionalinio draudimo laikotarpį. Skaitykite daugiau apie tai neįgalumo išmokų apskaičiavimo taisyklėse.

Atkreipkite dėmesį, jei vaikas gauna pajamas virš 1 G (Nacionalinio draudimo pagrindinės sumos (G)), įskaitant kapitalo pajamas, jūs neturite teisės į vaiko priedą. Jei taip atsitinka, privalote pranešti NAV.

Bendros šeimos pajamos daro įtaką vaiko priedui.

Vaiko priedas yra apskaičiuojamas pagal materialinę padėtį. Jei bendros pajamos viršija tam tikrą sumą, vaiko priedo dydis bus sumažintas arba iš viso nutraukiamas mokėti.

Šiame kontekste „pajamomis“ vadinamos pajamos, neįgalumo išmokos ir pensija.

Bendra pajamų riba, kurias galite gauti, vadinama nemokama pašalpa. Vaiko priedas sumažinamas 50 proc. pajamų, viršijančių nemokamą pašalpą. Jei, pavyzdžiui, jūsų pajamos yra 30 000 kronų daugiau nei nemokama pašalpa, vaiko pašalpa bus sumažinta 15 000 kronų per metus.

Kai vaikas gyvena su abiem tėvais:

Vaiko priedas sumažinamas, kai tėvų bendros pajamos viršija nemokamą pašalpą, kuri yra 4,6 G (Nacionalinė draudimo bazinė suma (G)). Nemokama pašalpa padidėja 0,4 G už kiekvieną vaiką.

Kai vaikas gyvena su vienu iš tėvų:

Vaiko priedas sumažinamas, kai tėvų bendros pajamos viršija nemokamą pašalpą, kuri yra 3,1 G (Nacionalinė draudimo bazinė suma (G)). Nemokama pašalpa padidėja 0,4 G už kiekvieną vaiką. Tik jūsų pajamos daro įtaką vaiko priedui.

Jei neturite pilno nacionalinio draudimo, nemokama pašalpa yra mažesnė.

Kaip pateikti prašymą?

Norėdami kreiptis dėl vaiko priedo, turite atsiųsti rašytinę paraišką NAV. Užpildykite NAV 12-15.01 formą. Žr. Formos.

Pranešimas apie pakitimus NAV

Jei pasikeičia jūsų pajamos ar šeimyninė padėtis, turite nedelsdami pranešti apie tai NAV. Reikia pranešti apie pajamų pokyčius.

Atsiskaitymas paštu

Kai mokesčių apskaičiavimas bus parengtas, NAV perves atsiskaitymą paštu. Jei gavote mažesnį vaiko priedą nei turėtumėte, NAV sumokės jums šią sumą. Jei gavote daugiau, nei jums priklauso, skirtumą turite sumokėti atgal NAV. Pirmasis vaiko priedo atsiskaitymas paštu bus atliktas 2017 m. rudenį už 2016 metų pajamų laikotarpį.

Mokėjimai

Vaiko priedas mokamas kartu su neįgalumo išmokomis. Sužinokite daugiau apie mokėjimų datas, atostogų išmokas ir atleidimą nuo mokesčių. Galite pasitikrinti savo mokėjimo datas prisijungdami prie “Dine utbetalinger”.

Galite gauti vaiko priedą iki 0,4 nacionalinio draudimo bazinio dydžio (G) už kiekvieną vaiką.

Galite gauti vaiko priedą nuo vaiko gimimo mėnesio. Vaiko priedo mokėjimas baigiasi po mėnesio, kai vaikui sukanka 18 metų.

Jūs negalite gauti vaiko priedo, jei vaikas gauna pajamas virš 1 G, įskaitant kapitalo pajamas.

Vaiko priedas koreguojamas pagal nacionalinio draudimo laikotarpį.

Turėkite omenyje pakitimus dėl vaikų priedo gavimo taisyklių nuo 2016 m. sausio 1 d.

Pajamos ir atleidimo nuo mokesčių suma

Vaiko priedas sumažinamas 50 proc., kai jūsų visos pajamos viršija nustatytą neapmokestinamą sumą.

Pensijos pajamos ir pensijos/išmokos iš NAV ar kitų šaltinių laikomos pajamomis pagal tai, jei:

  • Vaikas gyvena kartu su abiem tėvais, abiejų tėvų pajamos naudojamos kaip pagrindas nustatyti vaiko priedą. Atleidimas nuo mokesčių vienam vaikui yra 4,6 G.
  • Vaikas gyvena su vienu iš tėvų, vaiko priedo dydžio nustatymo pagrindas yra tėvo, kuris gali gauti vaiko priedą, pajamos. Atleidimas nuo mokesčių vienam vaikui yra 3,1 G.

Atleidimo nuo mokesčių suma padidėja 0,4 G už kiekvieną papildomą vaiką.

Sutuoktinio ar kartu gyvenančio partnerio, kuris nėra vaiko tėvas, pajamos neturi įtakos vaiko priedo sumai.

Jei neturite pilno nacionalinio draudimo, atleidimo nuo mokesčių suma yra mažesnė.

Nacionalinio draudimo įstatymo nuostatoje § 12-16, galite sužinoti daugiau, kaip ir kada mažinamas vaiko priedas. Taip pat pateikiamas pavyzdys, kaip apskaičiuojamas vaiko priedas.