Garantuota pensija yra minimalios senatvės pensijos išmokos iš Nacionalinio draudimo, suteikiama tiems, kurie gauna mažai arba visai negauna pajamų.

Kas gali gauti garantuotą pensiją?

Kad galėtumėte gauti garantuotą pensiją, turite būti nacionalinės draudimo sistemos narys bent tris metus. Garantuota pensija yra pilnai sumokama nariams, kurie buvo draudimo sistemos nariais 40 ar daugiau metų. Garantuotos pensijos suma yra proporcingai sumažinama priklausomai nuo to, kiek metų dalyvavote sistemoje.

Jei turite teisę gauti pajamų pensiją, jūsų garantuotos pensijos suma bus sumažinta dalimi pajamų pensijos sumos. Garantuota pensija sumažinama 80 proc. jūsų uždirbto pensijų likučio. Jūsų pensijų likutis yra jūsų pajamų pensijos pagrindas.

Galite pradėti kaupti senatvės pensiją iki 67 m. amžiaus, jei jūs užsidirbote pensiją, lygią arba didesnę garantuotos pensijos lygiui, kai jums sukanka 67 metai. Teisė surinkti ankstyvo išėjimo pensiją iki 67 m. amžiaus yra grindžiama pensijos atskaita ir garantuotos pensijos dydžiu, kai sukanka 67 metai.

Pabėgėliai, kurie tampa Nacionalinės draudimo sistemos nariais, turi teisę į garantuotą pensiją, neatsižvelgiant į nuostatas, susijusias su dalyvavimo programoje trukme.

Kokio dydžio pensiją galite gauti?

Jūsų garantuotos pensijos dydis priklauso nuo jūsų vedybinio statuso. Jei esate vedęs ar turite kartu gyvenantį partnerį, garantuotos pensijos dydis taip pat priklausys nuo jūsų sutuoktinio (partnerio) pajamų ir pensijos.

Jūs turite teisę į garantuotą pensiją pagal įprastą tarifą, jei gyvenate kartu su sutuoktiniu (partneriu) ar kartu gyvenančiu partneriu, kuris gauna:

  • neįgalumo išmokas, senatvės pensiją, sutartinę pensiją iš viešojo sektoriaus arba vyresnio amžiaus sutartinę pensiją iš privataus sektoriaus;
  • gauna metines pajamas (įskaitant investicines pajamas), kurios yra dvigubai didesnės nei bazinis Nacionalinės draudimo sistemos dydis (G – Grunnbeløpet).

Jei kartu su partneriu gyvenote dvylika iš paskutinių 18 mėnesių, esate laikomas kartu gyvenančiu partneriu. Taikomos tos pačios taisyklės kaip ir sutuoktiniams, jei turite bendrų vaikų su kartu gyvenančiais partneriais, su kuriais anksčiau buvote susituokę.

Jūs turite teisę į aukščiausią garantuotą pensiją, jei esate vienišas arba esate vedęs/gyvenate kartu ir nepriklausote anksčiau išvardintoms aplinkybėms (taikoma, jei jūsų sutuoktinis/kartu gyvenantis partneris gauna dvigubai mažesnes nei bazinė suma pajamas ir negauna pensijos iš vienos anksčiau išvardytų schemų).

Garantuotos pensijos dydis nustatomas kiekvienais metais tuo pačiu metu, kaip ir kasmet apskaičiuojama senatvės pensija. Nauji garantuotos pensijos tarifai pirmą kartą pradėti taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d.

Praneškite NAV apie pakitimus

Pasikeitimai, tokie kaip pajamų pokyčiai, šeiminės padėties ir (arba) darbo situacijos pokyčiai (arba, jei planuojate praleisti laiką užsienyje) gali būti svarbūs sumai, gaunamai iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos (NAV). Jūs privalote pranešti Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijai (NAV), kai tik žinote apie bet kurį iš šių pokyčių ar situacijų.

Išmokos

Senatvės išmokos paprastai pervedamos į jūsų banko sąskaitą kiekvieno mėnesio 20 dieną; daugiau informacijos apie pensijų išmokas rasite čia. Kai kurios išmokos anksčiau buvo išmokamos gruodį.

Galite patikrinti išmokas naudodami šią nuorodą: “Dine utbetalinger”.