Vienišos motinos ar tėvo išmokos už vaikus skiriamos užtikrinti pajamas tiems, kurie vieni rūpinasi vaikais.

Kas gali gauti išmokas kaip vienišas tėvas/motina?

Turite būti nevedę/netekėjusios, išsiskyrę ar susituokę, tačiau gyvenantys atskirai. Realus santykių nutraukimas tam tikromis aplinkybėmis gali būti prilyginamas sutuoktinių gyvenimui atskirai. Jūs privalote būti vienintelis vaiko globėjas ir įvykdyti sąlygą – negyventi su kitu vaiko tėvu ar kitu asmeniu, su kuriuo susituokėte. Taip pat negalite gauti išmokų, jei turite šeimą ir gyvenote kartu su partneriu per 12 paskutinių iš 18 mėnesių. Turite būti Nacionalinės draudimo sistemos narys per pastaruosius trejus metus, o jūs ir vaikas turite gyventi Norvegijoje. Pagal tam tikras taisykles tam tikrų sąlygų galima ir neatitikti.

Visi, kurie gauna išmokas už vaikus kaip vieniši motina ar tėvas, privalo pranešti NAV vietinėms tarnyboms apie visus pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos jų teisei gauti išmoką arba jos dydžiui.

 

Kaip pateikti paraišką?

Galite gauti greitesnį atsakymą, jei pats pateiksite informaciją, kurios reikia NAV jūsų paraiškos apdorojimui.

Turite pateikti prašymą dėl vienišos motinos/tėvo išmokų už vaikus raštu. Prašymas turėtų būti pateiktas NAV 15-00.01 forma („Prašymas dėl vienišos motinos/tėvo išmokų“).

NAV įvertins, ar, remiantis jūsų pateikta informacija, atitinkate reikalavimus gauti išmokas kaip vienintelis maitintojas.

Paraiška turėtų būti siunčiama NAV vietiniam biurui, pagal jūsų gyvenamąją vietą.

 

Kokias išmokas galite gauti?

Jei atitinkate keliamus reikalavimus išmokoms gauti kaip vieniša motina/tėvas, galite turėti teisę gauti:

  • Pereinamojo laikotarpio išmokas;
  • Padidintas išmokas už vaikus;
  • Studijavimo išmokas;
  • Persikėlimo išmokas, susijusias su darbu.

 

Kai persikeliate į užsienį

Pirmiausia turite patikrinti, ar priklausysite nacionalinei draudimo sistemai.

Pagrindinė taisyklė yra ta, kad jūs ir vaikai turite gyventi Norvegijoje.

Gavus prašymą, išmoka gali būti skiriama, kai gyvenate užsienyje, jei:

  • buvimas užsienyje netrunka ilgiau nei šešis mėnesius;
  • buvimas užsienyje yra susijęs su darbu, gautu iš Norvegijos darbdavio.

Turite pranešti NAV vietiniam biurui, jei jūs persikeliate į užsienį arba laikinai ten apsistosite.

 

Atvykstantiems į Norvegiją

Pirmiausia turite patikrinti, ar priklausysite nacionalinei draudimo sistemai.

Paprastai, norint gauti išmokas kaip vieniši motina/tėvas, prieš pateikdami prašymą turite būti valstybės draudimo sistemos nariu per pastaruosius trejus metus. Išankstinės narystės sąlyga netaikoma pabėgėliams ir asmenims be pilietybės.

 

Pranešimas apie pakitimus

Jūsų darbo užmokesčio, šeimyninės padėties ir (arba) darbo pokyčiai, gali daryti įtaką iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos gaunamam mokėjimui. Gyvenimas užsienyje taip pat gali paveikti jūsų gaunamas išmokas. Todėl jūs privalote nedelsdami pranešti apie visus pakitimus NAV.