Jūs turite teisę į išmokas dalyvaudami vienoje iš NAV užimtumo programų. Privalote pateikti darbo/užimtumo statuso formą NAV kas 14 dienų.

Kam priklauso užimtumo programos išmokos?

Užimtumo programomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims grįžti į darbo rinką. Šiomis išmokomis gali naudotis visi, kuriems jau sukako 18 metų. Jei pradedate programą, prašote arba gaunate bedarbio išmokas, galite pasirinkti gauti užimtumo programos išmokas arba bedarbio išmokas, kol dalyvaujate programoje. Jūs taip pat galite gauti išmokas kelionės išlaidoms padengti, jei gaunate bedarbio išmokas dalyvaudami programoje, tačiau jums nebus skiriamos papildomos išmokos.

NAV kvalifikacijos programos dalyviai gaus kvalifikacijos išmokas, o ne šias išmokas kartu su vaiko priedu. Bet jūs galite kreiptis dėl papildomų išmokų, kad padengtumėte visas papildomas išlaidas, kurias patiriate dalyvaudami programoje, jei šios išlaidos yra pagrindžiamos dokumentais.

Jei gaunate reabilitacijos išmokas ir dalyvaujate programoje, perskaitykite informaciją apie papildomas išmokas.

 

Kokias išmokas gausite?

Šios išmokos (ir vaiko priedas) padengia jūsų pragyvenimo išlaidas (įskaitant nuomą) už dienas, kurių metu jūs dalyvaujate programoje. Paramos suma, kurią gaunate dalyvaudami užimtumo programoje, priklauso nuo jūsų amžiaus tuo metu, kai kreipiatės dėl išmokų. Gausite daugiau, jei esate 19 metų amžiaus, tačiau išmokos yra šiek tiek mažesnės tiems, kuriems dar nesuėjo 19 metų.

Šios išmokos yra neapmokestinamos ir nepriskiriamos prie pensijos stažo kaupimo.

Turite teisę gauti vaiko priedą, jei rūpinatės vaiku/vaikais iki 16 metų. Jei vaikas nėra įregistruotas Nacionaliniame gyventojų registre, jums reikės pateikti dokumentus, kad esate atsakingas už vaiko išlaikymą pateikiant vaiko gimimo liudijimo kopiją arba gyvenamosios vietos pažymėjimą. Tai taip pat galioja ir naujagimiams. Gyvenamosios vietos pažymėjimą galite užsisakyti iš Norvegijos mokesčių administracijos (Bostedsattest iš skatteetaten).

Jūs taip pat galite gauti papildomų išmokų, kad padengtumėte bet kokias papildomas išlaidas, patiriamas dėl dalyvavimo užimtumo programoje, jei galėsite šias išlaidas pagrįsti dokumentais.

 

Kaip pateikti paraišką?

Paraišką galite pateikti internetu

Taip pat galite pateikti popierinę paraišką. Popierinių paraiškų apdorojimas trunka ilgiau.

Po to, kai pasirinksite teisingą formą, gidas nurodys kaip užpildyti formą. Užpildykite paraiškos formą ir pateikite ją kartu su bet kokiais priedų dokumentais, išsiųsdami adresu, nurodytu pirmame gido puslapyje, kaip įmanoma greičiau.

 

Ką galite padaryti pats?

  • Užsiregistruokite kaip darbo ieškantis asmuo Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijoje (NAV);
  • Pateikite savo elektroninę darbo/užimtumo statuso ataskaitą;
  • Užregistruokite savo CV;
  • Ieškokite laisvų darbo vietų;
  • Užsiprenumeruokite darbo pasiūlymus el. paštu;

 

Jūsų vietos priskyrimas programoje

Galite prarasti savo vietą NAV užimtumo programoje, jei jums

  • Nepavyksta atvykti pirmąją dieną, nepranešant savo konsultantui ar patarėjui apie nedalyvavimą;
  • Pradėjote dalyvauti programoje, tačiau nebuvote tiek daug kartų, kad NAV nebematys jūsų dalyvavimo.

Taip pat galite prarasti teisę į tam tikras išmokas ar pašalpas.

Daugiau apie tai skaitykite čia:

  • Jūsų pareiga teikti ataskaitas ir užpildyti darbo/užimtumo statuso formą.
  • Bedarbio išmoka, kai nedirbate

 

Praneškite NAV apie pasikeitimus

Pakitimai, tokie kaip pajamų, šeimyninės padėties, darbo padėties pokyčiai arba planuojamas laiko praleidimas užsienyje, gali būti svarbūs iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos (NAV) gaunamai sumai. Jūs privalote pranešti NAV, kai tik sužinote apie bet kurį iš šių pokyčių ar situacijų.

 

Mokėjimai

Jūs gausite mokėjimus už dienas, kai dalyvausite programoje ir oficialių švenčių metu (Kalėdos ir antroji Kalėdų diena, Naujųjų metų diena, tam tikros Velykų savaitės dienos, Sekminės, gegužės 1 d., gegužės 17 d. ir didysis penktadienis), kai jos sutaps.

Išmokos, kurios apskaičiuojamos pagal jūsų pateiktą informaciją darbo/užimtumo statuso formoje, mokamos po 2–4 dienų nuo užimtumo statuso formos registravimo NAV.